Ruská medzivojnová literatúra

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Ruská medzivojnová literatúra

- 7. november 1917 - VOSR, kt. ukončila feudalizmus a nastolila socializmus. Moci v Rusku sa ujíma robotnícka trieda, kt. nastoľuje diktatúru proletariátu. V Rusku -> beztriedna spoločnosť, kde dominujúce postavenie má robotník a roľník. Inteligencia bola prenasledovaná, často odchádza do emigrácie.
- v umení sa stáva správny iba 1 um. smer ->

socialistický realizmus
- -> zač. 20. st.
- vychádzal z myšlienky Lenina: „Umenie má vychádzať zo skutočnosti, avšak nemá byť jej pasívnym odrazom, ale má sa aktívne snažiť zmeniť spoločenskú a polit. situáciu."
- znaky:
o straníckosť
o ľudovosť
o typickosť
o pravdivosť
- hrdinom sa stáva robotník - revolucionár, kt. sa tŕnistou cestou dopracuje k poznaniu, že život možno zmeniť len vtedy, keď sa zmení spoločnosť a on túto spoločnosť mení
- zákl. rozdiel medzi realizmom (zobrazuje skutočnosť) a socialistickým realizmom (už ukazuje, ako treba túto skutočnosť zmeniť)

Maxim Gorkij (1868 - 1936)
- vl. m. Alexej Maximovič Peškov
- písal romány, črty, poviedky, drámy
o v poviedkach: osudy drobných, obyč. ľudí - Makar Čudra, Čeltaš
o o sv. živote napísal autobiograf. trilógiu - Detstvo, Vo svete, Moje univerzity

Meštiaci (1900)
- dráma
- niekoľkokrát scenzurovaná (cárska cenzúra)
- celá rod. Besemenovcov sa rozpadá, pretože deti nedokážu akceptovať hodnoty, kt. reprezentujú ich rodičia

Matka (1905 - 1922)
- román
- postavy: Pavel Vlasov, Pelageja Milovna
- 1. socialistický realistický román
- Pavel Vlasov - mládenec, kt. vyrastal v robotníckej kolónií, kt. musel znášať otca, kt. nepoznal nič okrem roboty a pálenky. Jedného dňa však Pavel zistí, že jeho život nemá cenu, preto sa rozhodne ho zmeniť. Túto zmenu mu pomáhajú uskutočňovať zakázané knihy, kt. začne čítať. Pavel sa zapojí do činnosti ilegálnych komunistov a pod vplyvom sa mení aj jeho matka, kt. sa mu stáva pomocníčkou. Potom ako Pavla zatkli, matka preberá synovu úlohu, dokonca verejne vystupuje, policajt ju umlčí.
- zachytáva prerod neuvedomelého robotníka v uvedomelého komunistu

Podnik Artamonovovcov
- román
- na 3 generáciách rodiny zobrazuje vznik, rozvoj a úpadok kapitalizmu

Michail Šolochov (1905 - 84)
- syn donského kozáka, s tým súvisela jeho celoživotná lit. tvorba
- 1965 - Nobelova cena

Donské poviedky (1926)
- zobraz.

tu život donských kozákov v čase občianskej vojny, v čase, keď vojna rozdeľovala rodiny, deti sa stávali vrahmi sv. rodičov a naopak, ale aj v čase, keď človek neváha nasadiť vlastný život za život iného

Tichý Don
- románová skladba, v kt. autor zachytáva premeny donskej dediny v čase občianskej vojny
- Hl. postava: Grigorij Melechov, kt. pochádza z rod. stredného gazdu, po revolúcii, v čase obč. vojny sa nevie rozhodnúť, na kt. str. sa má prikloniť. Zamiloval sa do vydatej ženy, Aksiňa, kt. neľúbila manžela, správal sa k nej kruto, dokázala sa vzbúriť dedinskej morálke a odísť s Grigorim. Sú prenasledovaní na jednej str. stúpencami revolúcie a na druhej odporcami a v jednej prestrelke Aksiňa zomiera.

Osud človeka
- novela s protivojnovou tematikou, 2. SV
- postavy: Alexandryč (novinár), Viktor Girasimov, Andrej Sokolov

Michail Bulgakov (1891 - 1940)
- jedna z najrozporuplnejších postáv sovietskej lit., pretože jeho tvorba sa pohybovala o chválenia socialistického režimu až po jeho kritiku
- lekár, kt. však po revolúcii v r. 1917 zanechal sv. prax a začal sa venovať divadelnej tvorbe
- pretože neskôr odmietol metódu socialistického real., bol prenasledovaný, dokonca mu hrozilo vyhnanstvo na Sibír, na žiadosť Stalina bol oslobodený (Stalin ho nechcel pustiť z Ruska)
- zákl. prínos: dokázal zachytiť ruskú spol. a jej protirečenia, kt. boli veľmi viditeľné po revolúcii
- poukazoval na abnormality ruského režimu

Biela garda (1925)
- román
- zachytáva osud mladých, vzdelaných vrstiev po revolúcií, v čase občianskej vojny

Život pána Moliera (1936)
- novela
- na pozadí života významného dramatika zachytáva boj medzi svetskou a cirkevnou mocou

Majster a Margaréta (od 1923)
- nedokončený román

Psie srdce (1925, oficiálne až 1987)
- novela
- postavy: Fillip Fillipovič Preobražnskij, Ivan Arnoľdovič Borijentaľ, Švonder, Šarik -> Poligraf Poligrafovič Šarikov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?