Rušivé správanie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1897×

Příbuzná témataRušivé správanie

Predmet: Sociálna psychológia
Téma: Rušivé správanie

Budem sa vám snažiť priblížiť ako vytvárať efektívne stratégie riešiace jednotlivé prípady, ako aj vzorec rušivého správania.
Konkrétne: 1, rozprávanie, 2, skákanie do reči, 3, predvádzanie sa, 4, všeobecná nezdvorilosť, 5, neupratanie si po sebe, 6, vandalizmus, 7, násilné chovanie sa voči spolužiakom, 8, násilné chovanie sa voči učiteľom.
Rušivé správanie:
Žiaci, ktorí sa odmietajú učiť, správajú sa nerušivým nespolupracovným spôsobom nesú následky svojho rozhodnutia, no žiaci, ktorí vyrušujú tiež porušujú právo ostatných žiakov učiť sa. Ja vám teraz uvediem nejaké priklady ako môžeme riešiť takéto rušivé správanie žiakov.

1, RUŠIVÉ ROZPRÁVANIE

- nie je to to isté čo skákanie do reči.
Napr. hodina nemeckého jazyka, žiaci prekladajú. Veľa žiakov sa ale hrá, tak učiteľ im to dáva na DU, alebo počas svojho voľného času.
2, na prednáške – efekt stíšenia hlasu
3, dve najlepšie kamarátky. Učiteľ nechce ich vzťah odsudziť, no oni stále vyrušujú ( píšu si listy). Učiteľ formuje 3 alternatívy:
A, učiteľ im povie o probléme, a ak ich pristihne pri rozprávaní sa, dá znamenie aby opustili triedu a dokončili svoj rozhovor na chodbe.
B, učiteľ kombinuje tiché a voľné činnosti na hodine v triede. Účasť na voľných činnostiach bude závislé na tom, či sa všetci žiaci v tichosti a aktívne zúčastnia predchádzajúcej tichej činnosti. Čas premarený počas tichej činnosti kvôli rušivému rozprávaniu bude nahradený z času vymedzeného pre voľnu činnosť.
C, stopky – po škole2, SKÁKANIE DO REČI

Žiaci si často myslia, že postupy a schopnosť premýšľať učiteľa nezaujímajú. Naučili sa myslieť si, že sú neustále skúšaní. Vtedy (Staňa) cítila, že keď pohotovo vyskočí so správnou odpoveďou, ujme sa príležitosti predviesť svoje znalosti a môže tak buď získať Lenkino kamarátstvo, preto lebo jej pomohla, alebo ju tromfnúť v súťaži o to, kto vie odpoveď.
Napr. Učiteľ sa opýta Lenky akým číslom musí vynásobiť číslo 7, aby dostala výsledok 42. Lenka: Hm, moment, myslím .. Stáňa jej skočila do reči: 6, lebo 42 :7=6. Lenke sa uľavilo, Stáňa sa usmieva a učiteľ je sklamaný lebo jeho stratégia, v ktorej chcel Lenku priviesť k deduktívnemu mysleniu bola zmarená. Stáňa pripravila Lenku o možnosť niečo sa naučiť.
Prikl. 2: Učiteľ mal problém s jedným žiakom a rozhodol sa niečo robiť. Pokúsi sa vyskúšať pravidlo „vyhasínania“. Najskôr chce zistiť čo Miloš má z toho keď vyrušuje.

Myslí si, že má rad keď si ho ostatní všímajú. Učiteľ sa rozhodol, že nedovolí aby Miloš na seba pútal pozornosť vyrušovaním. Zakaždým keď niekoho preruší pri rozprávaní okamžite ho zarazí tým, že zopakuje posledné slová žiaka, ktorého prerušil

3, PREDVÁDZANIE SA

Hanka na hodine slov. jazyka svojimi častými hlasnými poznámkami, gestami rozosmieva svojich spolužiakov. Učiteľ to považuje za vtipné spestrenie práce, Hanka to už svojim správaním preháňa a brzdí tým vyučovanie v triede. Učiteľ pozorne vyberá slová tak, aby Hanka nemohla urobiť y vážneho výroku vtip. No už jej to trpieť nechce, chce jej ale pomôcť ovládať jej správanie. Nechce ju uvádzať do rozpakov tým, že sa jej opýta prečo sa predvádza, alebo keby jej vtipy otočil proti nej. Nakoniec sa uč. Rozhodol pre osobný rozhovor s Hankou. Vysvetlí jej, ako mu jej šaškovanie sťažuje prácu a poprosí ju o spoluprácu. Dohodnú si tajné znamenie, aby jej uč. Mohol dať znamenie keď bude vyrušovať a bude chcieť aby okamžite prestala. Ostatní v triede to nemusia vedieť. Taktiež aj ona môže dať učiteľovi znamením najavo, že cíti potrebu zavtipkovať si. Učiteľ jej pomôže vybrať k tomu vhodnú chvíľu. 4, VŠEOBECNÁ NEZDVORILOSŤ

Je oveľa efektívnejšie keď učebné činnosti prebiehajú v atmosfére sústredenia sa na prácu, v spolupráci a vzájomnej úcty. Preto pôsobí rušivo, keď sa žiaci správajú k ostatným v triede neúctivo, nezdvorilo a bezohľadne. Preto má učiteľ vytvoriť také prostredie, v ktorom bude nepravdepodobné , že by sa žiaci cítili nepríjemne alebo nepohodlne, alebo by boli urážaní.
Napr. Niekoľko žiakov v 2. triede sa tlačí a strká aby sa dostali na predné miesta v divadle. Učiteľka chvíľu scénu pozoruje a všimne sa, že agresívnejší žiaci sú na prvých miestach v rade smerom k východu. Kľudným hlasom žiakom oznámi: „Super, ostaňte na svojich miestach v rade, trošku sa pôjdeme prejsť po triede“. Učiteľka vidí, že Karol jej posledný v rade a pokračuje: „ Karol povedieš radu po triede a potom von z dverí“. Žiaci prekvapení podivnou cestou k východu z triedy sa potichu otočia a idú za Karolom von. Karol žiari, zatiaľ čo žiaci , ktorí sa hádali o prvé miesto nahanevane krútia očami.

5, NEUPRATANIE SI PO SEBE

Trieda v neporiadku, odpadky rozhádzané na ihrisku, neprístupné vybavenie, nepríťažlivé okolie, poškodené pomôcky a nepripravené miesto na ktorom má prebiehať učebná činnosť, toto všetko narušuje účinnosť učenia. Preto keď si žiaci po sebe neupracú, môže to byť rušivým správaním.
Napr.

Učiteľka Jakubcová často pripravuje rozvrh pre svoju triedu tak, aby za učebnými činnosťami, po ktorých je treba upratať nasledovali také činnosti, ktoré žiakov prirodzene bavia. Začiatok očakávanej činnosti vždy závisí na poriadku v triede.
- hodina biológie, pred skončením vyuč. hodiny práca na DÚ, ale až potom ak laboratórium splňuje požiadavky na čistotu a poriadok.

6, VANDALIZMUS

Vandalizmus rovnako ako všeobecne nezdvorilé správanie a neuprataná učebňa, môže silne narušovať učebné prostredie. Vandalizmus v rámci školy (napr. rozbíjanie okien alebo podpaľačstvo) by mali riešiť vedúci pracovníci školy a úrady zodpovedné za dodržiavanie zákona. Napr. Učiteľka príde od miestnosti na náradie aby sa pripravila na hodinu TV. Zistí, že futbalové lopty sú vypustené a splasknuté. Siete šiestich futbal. bránok sú prerezané a nepoužiteľné. Pomyslí si: „kto toto mohol urobiť“! Dievčatá budú za 5 minút na ihrisku a máme hrať futbal. Učiteľka sa upokojí a začne rozmýšľať: Barbara, Eva, Tamara a niektoré dievčatá sa sťažovali, že musia hrať futbal hneď na 1. vyuč. hodine. Hovorili, že je príliš teplo a že potom majú celý deň zničený účes. Rada by som vedela, či to urobila niektorá z nich. Potom im učiteľka vymyslela náhradný program i keď predsa na ihrisku.
Učiteľka po hodine nahlásila vandalizmus svojmu nadriadenému, ktorý zariadi opravu poškodených vecí a pripraví správu pre riaditeľa.

7, NÁSILNÉ JEDNANIE VOČI ŽIAKOM

Žiak ktorý udrie učiteľa alebo dospelého človeka personálu školy, sa dostane do vážnych problémov s vedením školy a možno dokonca s políciou či inými úradmi. Pravdepodobným dôsledkom takéhoto jednania bude trvalé alebo dočasné vylúčenie zo školy. 8, NÁSILNÉ SPRÁVANIE SA VOČI UČITEĽOM

Príčiny: Príčiny fyzického násilia zo strany žiakov voči učiteľom je veľa.

Tu je niekoľko z nich.
1. Žiak sa cíti zahnán do úzkych a napadnutie učiteľa je pre neho jediná cesta ako si pred spolužiakmi zachovať tvár.
2. Učiteľ je pre žiaka ľahko dosiahnuteľným objektom agresie v okamihu, kedy je žiakova reakcia vedená hnevom.
3. Žiak sa pokúša buď „mať návrh“ nad predstaviteľom autority, získať priazeň svojich vrstevníkov, pomstiť sa autorite alebo sa zabaviť lumpárnou, ktorá ohrozuje zdravie učiteľa.
4. Žiak sa chráni pred nebezpečenstvom, ktoré vníma zo strany učiteľa.

Stratégie:
1. Nenechajte sa zastrašiť hrozbou násilia.
2. Neohrozujte žiakov.(nepoužívajte telesné tresty, nedotýkajte sa ich hrubo) nikdy sa nesnažte žiaka ztápniť.
3. Fyzickú silu voči žiakom používajte iba v krajných prípadoch , kedy je to jediný možný prostriedok ako zabrániť zraneniu.
4. Ak ste citlivý na potenciálne výbušné situácie nevystavujete sa ako ľahko dosiahnuteľný terč vo chvíli kedy by žiak mohol bez rozmýšľania jednať agresívne.
5. Nedávajte ultimáta, v nich hrozíte v prípade zákona odmietnutím spolupracovať najtvrdšími saknciami.
6. Nikdy netolerujte násilie vo svojej prítomnosti. Máte plné právo využiť možnosti právneho systému vo svoj prospech a chrániť sa aby vám násilie či hrozba násilia nebránili efektívne sa zhostiť povinnosti vyplývajúcej z vašej učiteľskej profesie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?