Rozoberania a hodnotenie dotazníka

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4237×

Příbuzná témataRozoberania a hodnotenie dotazníka

Dotazník poradenskej skupiny OVB je určený na vytvorenie obrazu o jednotlivých občanov, zhľadom na finančnú stránku a predstavy o budúcnosti. Dotazník sa riadi hlavným sloganom „ ..hovoríme o peniazoch“. Tento dotazník je vlastne analýzou zákazníka zaujímajúceho sa o finančné produkty.
Dotazník je určený na osobné dotazovanie, a preto je kapitola oslovenia a informácií o fy. Vynechaná, pretože sa predpokladá, že konzultant ozrejmí všetky dané skutočnosti.

Charakter dotazníka:

Dotazník sa skladá s 15 otázok, z ktorých 12 sa týka vytvárania obrazu o zákazníkovi a posledná 3 sa zaoberajú osobnými údajmi a určenia možného ďalšieho kontaktu.

Otázky sú predkladané formou: 1. Škál ( 1=najvyššia priorita,/ 3=môže, ale nemusí byť)
2. Uzavretých otázok
3. Polouzavretých otázok
4. Doplňovacích tabuliek

Tieto typy otázok sú vzájomne kombinované, a je veľmi obtiažne presne určiť, ktorá daná otázka je akého typu. Chcem podotknúť, že tento dotazník je vypracovávaný, už pre jednotlivých zákazníkov, a preto sú niektoré otázky osobnejšieho charakteru, ako býva zvykom v používaní. Týka sa to hlavne otázok o príjme jednotlivých členov domácnosti. Tieto otázky sú potrebné, pretože táto analýza slúži na vytvorenie lepšieho finančného zabezpečenia v budúcnosti. Vyplňovanie dotazníka nemusí byť nijak špeciálne motivované, pretože zákazník sám chce mať v budúcnosti lepšie zázemie a tak zveruje svoje informácie, aj osobného charakteru, svojmu konzultantovi.

Grafická úprava je nerušivá, zbytočne zákazníka nerozptyľuje pri sústredení sa na otázky.

Keďže konzultant, vysvetlí a priblíži požadované údaje, stáva sa tento dotazník prístupnejší a jednoznačnejší. Otázky sa nevetvia a preto nevznikajú problémy s orientáciou v dotazníku. V otázky sú priamo cielené, teda možno na ne odpovedať tak ako si to OVB vyžaduje, a preto je pre vytvorenie základných poznatkov o zákazníkovi postačujúcich týchto 12 otázok. S istého hľadiska by nebolo vhodné zvyšovať počet otázok, pretože by sa mohla stať analýza nudnou, resp. nedôveryhodnejšou. Princíp tejto analýzy je v tom, že po vyhodnotení daných odpovedí je predložení zákazníkovi plán, ktorý sa naďalej špecifikuje presne cielenými otázkami.

Celkové hodnotenie: Tento dotazník je podľa môjho názoru vypracovaný pre svoj účel postavenie na dobrej úrovni.

Avšak môžeme povedať, že iná poradenská firma, by riešila dotazovanie iným spôsobom, takže sa nemôžem hodnotiť tento dotazník ako vynikajúci, ale nechávam mu istú rezervu, možno na zmenu alebo doplnenie otázok, designu….
Moja známka: 2.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?