Rozhovor pri prijímaní do zamestnania

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 10965×

Příbuzná témataRozhovor pri prijímaní do zamestnania

Rozhovor je najdôležitejšou časťou v procese hľadania zamestnania. Aj po veľmi dobrej príprave sa môže počas rozhovoru veľa vecí pokaziť, keďže neviete, čo sa presne stane, z čoho ste potom nervózny. Nie je to nič, za čo by ste sa mali hanbiť. Výsledok rozhovoru určí vašu budúcnosť, a to na vás pravdepodobne pôsobí stresujúco. Takýto „stresujúci rozhovor“ však má aj pozitívnu stránku. Stres totiž môže na vašu pozornosť a schopnosti pôsobiť stimulačne a tak vám pomôcť dosiahnuť váš cieľ. V tejto kapitole taktiež vysvetlíme pravidlá boja medzi vami a personálnym manažérom. Ak si ich dobre zapamätáte, budete počas rozhovoru pokojnejší. Dobrá osobná prezentácia dodá koniec koncov celému procesu ten správny lesk, čo môže výrazne zvýšiť vaše sebavedomie. Aby ste v boji zvíťazili, musíte splniť všetky podmienky. Dobrá prezentácia
Keď idete na stretnutie, dbajte na to, aby ste boli dobre oblečený. Urobte to čo najviac v štýle spoločnosti a v súlade s pozíciou a vašou osobnosťou. Pri príprave na rozhovor ste už zistili, aké pravidlá obliekania platia v spoločnosti alebo jej pobočke. Ak sa uchádzate o miesto v banke, oblečte si tmavomodrý alebo sivý trojdielny oblek, ak ide o miesto v reklamnej agentúre, bolo by vhodnejšie obliecť si niečo menej formálne. Dbajte na to, aby vaše šaty a topánky boli vždy dokonale čisté. Neodporúčame brať si čokoľvek vyzývavé, lebo na niektorých personálnych manažérov to môže mať veľmi negatívny vplyv. Neodporúčame tiež príliš silné vody po holení alebo parfémy, no dávajte pozor na telesné pachy. Príchod na rozhovor
Snažte sa prísť do spoločnosti s dostatočným predstihom, primeraných je pätnásť minút. Budete si môcť oddýchnuť a zvyknúť si na atmosféru v spoločnosti. Ak prídete minútu pred dohodnutým časom, môžete pôsobiť chaotickým dojmom. Cestou na stretnutie sa môžu vyskytnúť najrôznejšie prekážky, ako napríklad problémy s verejnou dopravou a parkovaním, ktoré spôsobia vaše omeškanie. V takom prípade ihneď zatelefonujte do spoločnosti a informujte o vašom meškaní. Buď sa dohodnete na novom termíne, alebo vás počkajú. Predtým ako vstúpite do spoločnosti zahoďte žuvačku, vypnite mobilný telefón a odložte si ho do tašky alebo do vrecka. Vždy choďte na rozhovor sám, nikdy si neberte partnera, príbuzného alebo známeho. Budí do dojem nezrelosti. Ako sa predstavíte
Prvé stretnutie s personálnym manažérom je pre celý rozhovor kľúčové. Prvý dojem musí byť dobrý, pretože ten už nemôžete zopakovať.

Je dôležité pevne stisnúť ruku a pozrieť sa priamo do očí, čím presvedčíte personálneho manažéra, že ste sebaistý. Svoje meno povedzte zreteľne a zapamätajte si meno toho, s kým máte rozhovor. Ak meno dobre nerozumiete, poproste ho, aby vám ho zopakoval. Nesadajte si, kým vám miesto neponúknu. Personálny manažér vám často ponúkne niečo na pitie. Bežnou chybou je požiadať „o hocičo“, pretože to v ňom môže evokovať pocit, že sa neodvážite robiť rozhodnutia, alebo že na isté veci nemáte názor. Preto buďte konkrétny. Odporúčame poprosiť o minerálku. Ak by ste chceli kávu alebo čaj, môžete pokaziť veľa vecí, napríklad z nervozity sa vám nemusí podariť otvoriť mlieko do kávy a rozlejete obsah na šaty alebo stôl. Veľa kandidátov tiež nevie, kam má položiť čajový sáčok. To môže vyvolať zdanie vašej nešikovnosti. Rozhovor obyčajne pozostáva z nasledovných častí:

1. Predstavenie spoločnosti
Tu sa hodnotí vaša pozornosť. Počas tejto fázy konverzácie prenechajte rozprávanie personálnemu manažérovi, vy pozorne počúvajte. Ak sa z času na čas opýtate dobrú, relevantnú otázku, ktorou dáte najavo, že už o spoločnosti niečo viete, bude to pre vás plus. 2. Otázky o vašom vzdelaní
Tu sa hodnotia vaše vedomosti. Dávajte stručné a jasné odpovede, nikdy sa neodvolávajte na váš životopis. Personálny manažér sa vás tiež bude pýtať, prečo ste si vybrali určitý kurz, aké predmety ste študovali, a ktoré vás najviac zaujímali. Ak ste absolvovali veľký počet kurzov, povedzte to. Je to dôkaz, že ste aktívny, že študujete, a že máte značné teoretické základy. Zdôraznite kurzy, ktoré sú dôležité pre prácu, o ktorú sa uchádzate. 3. Otázky o praxi
Tu sa hodnotia vaše praktické vedomosti a vaša doterajšia kariéra. V tejto fáze je dôležité zdôrazniť tú prax, ktorá by mohla byť dôležitá vo vzťahu k voľnému miestu. Pokúste sa byť čo najjasnejší a konkrétny, bez toho, aby ste sa neprimerane vychvaľovali alebo zveličovali. Ak dostanete otázku o vašom súčasnom plate, buďte úprimný. Dobrý personálny manažér vie veľmi dobre odhadnúť, koľko zarábate, a naviac pozná zopár jednoduchých trikov, aby zistil, či hovoríte pravdu. 4. Otázky o vašich predchádzajúcich zamestnávateľoch
Tu sa hodnotí vaša lojalita. Neodporúča sa o vašich súčasných alebo predchádzajúcich zamestnávateľoch hovoriť nič negatívne. Spoločnosti majú radšej lojálnych zamestnancov, buďte teda pozitívny. Inak si personálny manažér bude pravdepodobne myslieť, že v budúcnosti by ste mohli verejne hovoriť aj o negatívnych aspektoch tejto spoločnosti.

Ak ste v minulosti často menili zamestnania, mali by ste byť schopný podať logické zdôvodnenie. Časté „preskakovanie“ z jedného zamestnania do druhého naznačuje nedostatok lojality, prispôsobivosti, talentu alebo dobrých kvalít. Hodnotí sa tu aj vaša motivácia. Personálny manažér prikladá veľkú dôležitosť tomu, prečo chcete pracovať pre ich spoločnosť, a nie pre konkurenciu. V tejto fáze sa vám zídu informácie získané pri príprave. Tie teraz môžete použiť na uvedenie veľmi dobrých dôvodov, prečo by mali zamestnať práve vás. 5. „Prečo by mali zamestnať práve vás?“

Uvádzame príklady zlých dôvodov: „Hľadám prácu.“ „Rád by som pracoval.“ „Ste medzinárodná spoločnosť.“ „Máte vysoké platy.“ „Môj známy mi povedal, aby som to tu skúsil.“ „Kontaktovala ma personálna agentúra, a preto som tu.“

Toto sú argumenty, ktoré neprispejú k uspokojivému výsledku, takže sa pokúste dať relevantné a pozitívne dôvody. 6. „Prečo by ste radi pracovali pre nás?“
Táto časť rozhovoru je ďalším hodnotením vašej motivácie a vedomostí. Nebolo by rozumné uchádzať sa o prácu, ktorej náplň nepoznáte. Na túto otázku sa musíte dobre pripraviť, inak bude nemožné presvedčiť personálneho manažéra, že ste na to miesto tá správna osoba. Ak sa nad touto otázkou naozaj zamyslíte, iste sa vám podarí nájsť správnu motiváciu. Pokúste sa byť počas argumentovania pozitívny a konštruktívny. 7. „Prečo sa uchádzate o túto prácu?“

Príklady zlých argumentov: „Máte vyššie platy.“ „Poskytujete veľa školení.“ „Rád by som sa veľa naučil.“ „Rád by som bol povýšený.“ Neuchádzate sa o povýšenie, ale o prácu. „Môj bývalý zamestnávateľ ma nútil pracovať príliš veľa.“ „Potrebujem prácu.“

8. Prečo by sme mali zamestnať práve vás?
Tu sa hodnotia vaše vedomosti a silné stránky. Nenechajte sa touto otázkou zaskočiť. Učili nás síce, že máme byť skromní, teraz je ale potrebné na túto vlastnosť na pár minút zabudnúť. Musíte presvedčiť, že ste najlepší kandidát na pozíciu, a ak neodpoviete na otázku vymenovaním svojich kvalít, môžete na prácu zabudnúť. Znova zdôraznite vaše vzdelanie, kvality, talent a vlastnosti, ktoré sú pre danú pozíciu dôležité. Nezveličujte. Okrem toho sa tiež odporúča spomenúť pár slabších stránok. Profesionálny personalista to ocení, pretože to bude poukazovať na sebapoznanie. A naviac, nie je pravdou, že ten, kto nepozná svoje slabé stránky, sa nemôže zlepšiť? Jedna vec je však istá. Nesmiete odpovedať na túto otázku v tom zmysle, že „Na to by ste sa radšej mali spýtať mojich priateľov alebo kolegov.“ Takéto nezmyselné odpovede dáva viac ako 90% uchádzačov. 9.

Snaží sa vás niekto odradiť následovnými poznámkami: „Podmienky, v ktorých budete pracovať, nie sú najlepšie.“ „Tlak pri práci je vysoký.“ „Budete musieť často pracovať aj po pracovnej dobe, ale nezaplatia vám to.“ „Budete sa musieť veľa učiť, nevadí vám to?“ Odpovedzte „Samozrejme, veľmi rád.“, iba vtedy, ak to naozaj tak myslíte, pretože ak raz začnete pracovať pre danú spoločnosť, budú sa na túto dohodu odvolávať. 10. Snaží sa vás niekto iritovať?
Tu sa ďalej hodnotia vaše slabé stránky. Počas tejto fázy bude personálny manažér reagovať na vaše názory kriticky a vyjadrovať sa o vašej praxi a schopnostiach bez rešpektu. Jeho cieľom je vyprovokovať vás, aby videl, či ste schopný reagovať na útoky so sebaovládaním. Necíťte sa trápne a zostaňte počas tejto fázy rozhovoru zvlášť pokojný. 11. Riešenie konkrétnych problémových situácií
Tu sa hodnotia vaše vedomosti, kreativita, skúsenosti a vynaliezavosť. Rozhovor sa neskončí bez toho, aby vás nepožiadali vyriešiť konkrétny problém. Personálny manažér od vás očakáva priame riešenie bežného problému na danom voľnom mieste. Pokúste sa odpovedať na túto otázku sebavedomo. To, či odpoviete správne alebo nesprávne, nie je až také dôležité. 12. Možnosť klásť otázky
Tu sa hodnotí váš záujem. Keď sa rozhovor skončí, personálny manažér sa vás spýta, či máte nejaké otázky. Je samozrejmé, že otázky mať budete. Svedčí to o vašom záujme o funkciu v spoločnosti. Môžete sa napríklad informovať o mieste práce, o vašom budúcom nadriadenom, dôvodoch uvoľnenia miesta, detailoch popisu práce a konkrétnych problémoch funkcie. Nesmiete sa opýtať, koľko zarobíte, alebo či máte dobrú šancu na prijatie. 13. Koniec rozhovoru
Tu sa hodnotí vaša pozornosť a rozhodnosť. Personálny manažér vám povie, že na funkciu existuje viacero kandidátov, a že po určitom čase vás upovedomia. Týmto sa postaví do pozície nadriadenej osoby a pokúsi sa prinútiť vás byť na ňom závislý. Následovnými poznámkami preberiete iniciatívu:
„Porozmýšľam o vašej ponuke.“ Ďalší deň môžete zavolať a povedať, že ponuka vás veľmi zaujala. „Nemusím o tom rozmýšľať, som si stopercentne istý, že túto prácu chcem.“


Na záver sa personálnemu manažérovi za rozhovor poďakujte, pevne mu stisnite ruku a pritom sa mu pozerajte do očí. Plat
Plat, ktorý budete dostávať je pre vás veľmi dôležitý, no je lepšie túto oblasť neotvárať. Niekedy sa personálny manažér spýta, koľko by ste radi zarábali, preto sa na odpoveď dobre pripravte. Väčšina spoločností má stanovenú mzdovú štruktúru, od ktorej sa odklonia len veľmi sporadicky. Nebolo by múdre zapýtať si príliš veľa, preto buďte otvorený a úprimný, keďže trh práce je určovaný ponukou a dopytom. Spoločnosť vám nebude platiť menej, než by ste zarábali inde v podobnej funkcii a vy nemôžete požiadať viac než je rozumné, lebo pravdepodobne nie ste jediný kandidát na danú pozíciu.

Naviac vám neodporúčame zmeniť zamestnanie len preto, že chcete zarobiť viac. Je často dôležitejšie mať dobrú prácu pre dôveryhodného zamestnávateľa, ktorý vám poskytuje možnosti rozvoja a postupu. Veľa ľudí, ktorí zmenili zamestnanie len z platových dôvodov, to potom oľutovalo. Po rozhovore
Proces prijímania nekončí prvým rozhovorom. Nekončí, kým nie ste prijatý, alebo kým nedostanete zamietnutie. Počas tohto obdobia je možné podniknúť veľa vecí, ktorými rozoženiete možné pochybnosti personálneho manažéra. Môžete mu napríklad o pár dní zavolať a povedať, že by ste pre spoločnosť naozaj chceli pracovať. Ak vás zamietnu, ešte stále môžete zavolať personálneho manažéra a presvedčiť ho, že ste skutočne ten najlepší kandidát na funkciu. Možnosti sú obmedzené jedine vašou fantáziou a kreativitou, no nezabúdajte, že by sa to nemalo zvrhnúť na otravovanie. Ak by ste boli príliš aktívny a neodbytný, mohlo by to mať opačný efekt. Záver

Najlepší spôsob ako dostať prácu je uchádzať sa o takú, ktorú skutočne chcete. Takýto prístup môžete získať len keď sa na proces prijímania dobre pripravíte. Nedajte sa zviesť dobrým platom. Je dôležitejšie, aby povaha a druh činností vyhovovali vašim záujmom a vzdelaniu. Samozrejme výzva, solídnosť spoločnosti a možnosti vášho rozvoja sú tiež dôležitými faktormi, ktoré by ste mali brať do úvahy. Mali by ste si tiež uvedomiť, že rozhovor je na to, aby ste sa vzájomne so spoločnosťou zoznámili. Vy aj spoločnosť chcete zistiť, či je zaujímavé uzavrieť pracovnú zmluvu. Rozhovor je formálna konverzácia, počas ktorej vy ponúknete svoje schopnosti a spoločnosť miesto. Je to viac ako obchodná transakcia. Vy ponúkate čas, spoločnosť peniaze. V prípade, že je váš rozhovor organizovaný personálnou agentúrou, mali by ste si uvedomiť, že nie ste jediný kandidát. Agentúra zvyčajne predstaví troch kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky klienta, pričom títo traja sa týmto stávajú vzájomnými rivalmi. Pre personálneho manažéra nie je jednoduché urobiť výber. Vaša príprava, vzhľad a sebaisté vystupovanie počas rozhovoru môžu byť kľúčové.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?