Ropa a životné prostredie

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 8296×

Příbuzná témataRopa a životné prostredie

Vznik ropy:

Rovnako ako uhlie, aj ropa a zemný plyn vznikli z organických látok. Predpokladá sa, že pred miliónmi rokov planktón po uhynutí klesol na morské dno. Pre nedostatok kyslíka vo vode nemohol zhniť. Vznikla vrstva zahnívajúceho bahna, ktorú prikryli morské naplaveniny. V priebehu času sa pomocou anaeróbnych (žijúcich bez kyslíka) baktérií zmenila na ropu.

Ložiská a ťažba:

Ropa sa nachádza zriedkavo v materskej hornine na mieste vzniku. Obyčajne stúpa pórovitými vrstvami hornín až po nepriepustnú vrstvu. Z ložísk sa ropa získava čerpadlami (vo vode) a na zemi vrtmi. Nad ropou sa nachádza často zemný plyn. Zemný plyn sa počas ťažby ropy často uvoľňuje a vtedy sa jednoducho zapáli. Kedže je ropy málo, tak sa ňou šetrí a ťaží sa v ťažko dostupných miestach, napr. na Aljaške, na Sibíri. Na Slovensku sú malé ložiská ropy a zemného plynu na Záhorí a na Zemplíne. Pri súčasnej spotrebe postačia svetové zásoby ropy iba na niekoľko desaťročí. Už v najbližšom období treba nájsť nové zdroje energie. Doprava:

Väčšina ložísk ropy a zemného plynu leží ďaleko od priemyselných oblastí, kde sa táto surovina spracúva. Ropa a zemný plyn sa dopravujú diaľkovými potrubiami. Ale najriskantnejším spôsobom prepravy je preprava tankermy. Obrovský tanker prepraví naraz až 300 000 ton ropy. Aj zemný plyn možno prevážať špeciálnymi tankermi. V mnohých krajinách je vybudovaná sieť ropovodov a plynovodov.

Hrozba:

Čím je obsah tankerov väčší, tým je väčšie aj nebezpečenstvo katastrofy. Trhliny v ropovodoch pukliny v motoroch môžu zapríčiniť presakovanie benzínu a oleja do pôdy (toto môže znečistiť zásoby pitnej vody). Pri ekologickej havárii dochádza k čiastočnému alebo úplnému uhynutiu vodných živočíchov. Otrávené morské vtáky hynú na pobreží so zlepenými krídlami. Pláže na morskom pobreží sú znečistené v dĺžke niekoľko kilometrov. Ich čistenie je veľmi drahé. Najväčšie zámerné znečistenie mora ropou bolo v roku 1991, keď S. Hussajn dal príkaz na vypustenie zasobníkov. Najväčšie znečistenie mora ropou nastalo jej únikom z vrtného zariadenia v Mexickom zálive v roku 1979.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?