Ropa a benzín

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 5676×

Příbuzná témataRopa a benzín

Ropa a zemný plyn sú v podstate zmesou uhľovodíkov. Ropa je v podstate zmesou kvapalných uhľovodíkov, najmä alkánov, v ktorých sú rozpustené v menšom množstve jednak plynné, jednak tuhé uhľovodíky. Niektoré ropy obsahujú aj cyklické uhľovodíky (cykloalkány, aromatické zlúčeniny). V rope sú aj malé množstvá zlúčenín síry, najmä sírovodíka, preto ropa nepríjemne zapácha. Spracovanie ropy: V prírodnom stave sa ropa používa iba zriedkavo – na kúrenie. Väčšinou sa spracúva v rafinériách minerálnych olejov. Pred vlastným spracovaním sa ropa čistí ( usadzovanie kalov v nádržiach, odstraňovanie zlúčenín síry). Potom sa ropa destiluje a získané frakcie sa ďalej spracúvajú na žiadané výrobky. Predhriata ropa sa čerpadlami dopravuje do rúrkovej pece, kde sa zahreje na teplotu do 200°C a vstrekuje do predflešovej veže. V nej sa oddelia: plynné zložky ( uhľovodíky C1-C4) a ľahký benzín (uhľovodíky C4-C6).
Ostávajúci zvyšok ropy sa zahreje na teplotu do 320 °C a vstrekuje sa do atmosferickej destilačnej veže. V predflešovej a v atmosferickej destilačnej veži , sa destiluje pri normálnom atmosferickom tlaku.V atmosferickej destilačnej veži sa pary ropy rozptýlia tak, že uhľovodíky s nižšou teplotou varu sa koncentrujú vo vyšších častiach veže, uhľovodíky s vyššou teplotou varu postupne v nižších a nižších častiach. Najťažšie zložky ropy, ktorých teplota varu je nad 400°C ostávajú ako hustá kvapalina na spodku veže, odkiaľ sa odoberajú ako destilačný zvyšok na spracovanie v ďalšej vákuovej veži za zníženého tlaku. V atmosferickej destilačnej veži sa oddelia tieto frakcie:


Názov frakcie Destilačné rozmedzie v °C Obsahuje uhľovodíky
Ťažký benzín 90 - 170 C7 – C10
Petrolej 170 - 280 C10 – C16
Plynový olej 200 - 360 C12 – C18
Ľahký vykurovací olej 320 - 400 C14 – C20
Mazut 400 < C20 <

Jednotlivé frakcie sa ďalej osobitne spracúvajú. Z plynnej zložky sa oddelí zmes propánu a butánu, zvyšok sa spracúva chemicky:
Ľahký benzín sa primiešava do motorových benzínov alebo sa spracúva na technický a energetický benzín. Ťažký benzín sa používa na výrobu autobenzínov, pričom sa reformuje, čiže upravuje, aby sa zvýšilo jeho oktánové číslo.

Petrolej sa čistí a dodáva na svietenie, prípadne sa upravuje na pohonnú látku do tryskových leteckých motorov.
Plynový olej sa čistí a potom mieša s petrolejom na motorovú naftu.
Ľahký vykurovací olej sa upravuje na rozličné druhy vykurovacích olejov.
tt sa spracúva krakovaním na benzíny alebo sa destiluje vo vákuovej veži.
Z vákuovej veže sa získavajú:
Vákuový plynový olej, ktorý sa spracúva na naftu a vykurovacie oleje.
Zmes ľahkých, stredných a ťažkých olejov, z ktorých sa oddelí parafín, aby sa znížila teplota tuhnutia
olejov a po úprave sa dodávajú ako mazacie oleje
Asfalt – upravuje sa na cestný asfalt, prípadne iné druhy asfaltov. Syntetický benzín
Z ropy sa získa iba asi 20% benzínu. Narastajúca spotreba si vynútila vypracovať metódy na jeho syntetickú výrobu. Takou metódou je výroba syntetického benzínu z uhlia. Bolo vypracovaných viacero metód na syntézu benzínu z uhlia. Podľa jednej sa uhoľný prach hydrogenuje pri vysokej teplote, tlaku, za prítomnosti katalyzátorov. Novšia je Fischerova-Tropschova metóda. Podľa nej sa z uhlia vytvorí vodný plyn (v podstate CO+H2), ktorý pri vyššej teplote a za prítomnosti katalyzátorov sa premení na zmes kvapalných uhľovodíkov.

Motorový benzín sa hodnotí podľa oktánového čísla. Akosť motorovej nafty sa hodnotí cetánovým číslom. Na jeho stanovenie sa používa hexadekán, čiže cetánC16H34. Cetánové číslo udáva obsah cetánu v skúšanej zmesi, vyjadrený v %. Cetánové číslo motorovej nafty býva 35 – 70.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?