Romantizmus a preromantizmus vo svetovej literatúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Romantizmus a preromantizmus vo svetovej literatúre

Spol. pomery:nástup kapitalizmu, kapit. vzťahy ovládli spoločnosť, jednotlivec stráca istotu a cití sa osamotený, proti rozumu sa zdôrazňuje cit
Idealizmus:považuje myšlienku,vedomie za prvotné, hmotu a bytie za druhotné /Hegel/
Iracionalizmus:filoz.smer,popiera vedu-rozum-logiku, uprednost. vieru a inštinkt
Sentimentalizmus:filoz. a liter. smer, opiera sa o cit a citové zážitky
Individualizmus:sila jednotlivca,kt. vzdoruje osudu a pomáha svetu
Princípy romantizmu:
Fantázia:ako protest,túžba po živote
Nový hrdina:je v rozpore s realitou,túži po plnom živote a láske
Konflikt:medzi snom a realitou
Lit. druhy a žánre:druhový a žánrový synkretizmus /prelínanie/
Hl. literárny druh=Lyrika /fantázia/, rozvoj Epiky /básn.poviedka a balada/
-zdroj: ľud. slovesnosť a historizmus, oživenie prvkami hovorovej reči
Francúzsko:
J.J. Rousseau /kritika majetkovej nerovnosti/-Rozprava o nerovnosti, Emil alebo o výchove, Júlia alebo Nová Heliosa.
Victor Hugo:poézia /Kontenplácie/,dráma/Cromwell/,próza/Chrám Matky Božej v Paríži/
Nemecko:-útlak,nesloboda=hnutie Sturm und Drang /Búrka a nápor/
J.W.Goethe: óda Prometeus/autorove nálady buriča a odpor proti feudalizmu/
-Utrpenie mladého Werthera-sentimentálny príbeh vo forme listov, nešťastná láska muža a priateľovej manželky,končí život samovraždou, hrdina je veľmi osamelý/
-Faust- nespokojnost učenca s vedou,túžba po poznaní,chce dosiahnuť maxim. dokonalosť a uzavrie pakt s diablom,prežije lásku-sklamanie-mágiu-vedu. Friedrich Schiller: básnik a dramatik, túžba po slobode a boj proti tyranii
Zbojníci:dráma, Úklady a láska:tragédia, drámy:Mária Stuartová,Panna Orleánska
Heinrich Heine :zbierka-Kniha piesní,Obrazy z ciest, Nemecko zimná rozprávka
Anglicko:
G.G.Byron-básnik,rebel a novátor, aristokrat
Childe Haroldova púť: opis cesty a úvah pútnika po Európe,hrdina=básnik sa cíti osamelý a rozčarovaný,vzbura proti tyranii a neslobode národov, lyricko-epická skladba.
Percy B. Shelley-citovo založený,vylúčený z univerzity,láska môže obrodiť,písal lyr.básne
Odpútaný Prometeus-veršovaná dráma,vyjadruje vieru v príchod nového veku.

Rusko: obd.

nevolníctva a krutého cárskeho despotizmu, veľa povstaní, boj proti útlaku a bezpráviu
A.S.Puškin:pôvod-šlacht.rodina,odporca cárizmu,poslaný do vyhnanstva=
Kaukazský zajatec, Cigáni
Eugen Onegin:/veršovaný román/ zobrazuje zbyt.človeka,neschopného urobiť seba a iných šťastným, znechutený odchádza z mesta na dedinu a tu sa tiež nudí, pre hlúposť zabije priateľa, odmietne lásku Tatiany a odchádza-bezcielne putuje Ruskom,po návrate do Petrohradu stretáva Tatianu ako manželku kniežaťa-vyznáva jej lásku-ona ho odmieta
Kapitánova dcéra:/povesť/,ľúbostný príbeh mladého šlachtica a dcéry veliteľa pevnosti, hl. hrdina je Jemeljan Pugačov,vodca protifeud.povstania v 18st,je zobrazeny ako rozhodny a talent.velitel a je spravodlivý,nepriateľ šlachty, povstanie kruto potlačené a je verejne popravený,autorove sympatie su na strane ludu a boja za slobodu
Poľsko: polský romantizmus je spojeny s národným bojom za samostatnosť
Adam Mickiewicz: Óda na mladosť, Konrad Wallenrod, Pán Tadeáš-spor 2 šlacht.rodín o starý zámok, spor ukončí láska mladých Tadeáša a Zošky a boj proti spoločnému neprietelovi-cárskemu vojsku,dielo končí optimisticky-príchod Napoleona
Maďarsko:
Sándor Petofi: verš. rozprávka Víťaz Janko-hrdina=dobrodruh,prežije boje s Turkami, putuje ríšou rozprávok aby stretol svoju milú, mŕtvu milú,kt.utýrala macocha preberie k životu=láska a spravodlivosť viťazia!
Apoštol- revolučné básne,epická skladba,dramatické dielo plné napätie a končí atentátom na kráľa,nenávisť k tyranii.
-Petofi zahynul pri potlačení povstania v boji proti ruským vojskám a pochovali ho v spoločn.hrobe na neznámom mieste, zapôsobil na J. Kráľa a neskôr na P.O.Hviezdoslava
Česko:
K.H.Mácha: narodil sa v Prahe,študoval právo,zomrel mladý v biede
-písal lyrické a lyricko-epické básne,prózu i drámu, pocity osamelosti a zbytočnosti vkladal do postáv : Křivoklad a Marinka
Máj-vrcholné dielo,lyr-epická skladba,má 4 spevy,epickú časť tvoria osudy 3 mladých ľudí, Vilém, kt. otec v mladosti vyhnal z domu, stáva sa vodcom zbojníkov.Zavraždí zvodcu svojej milej, nevediac o tom, že je to jeho otec.Keď sa o tom dozvedá jeho milá Jarmilka-postihnutá hanbou i žialom nad osudom Viléma,skončí svoj život v jazere.Viléma uväznia a popravia.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?