Riziká vegetarianizmu

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2687×

Příbuzná témataRiziká vegetarianizmu


Riziká vegetarianizmu.

Riziká vegeteriánstva sú zapríčinené tým, že rastlinná potrava buď vôbec neobsahuje niektoré esenciálne zložky výživy alebo sú v nej zastúpené v menšom množstve.V rastlinných zdrojoch chýba vitamín D,vitamín B12,vyšie polynenasýtené mastné kyseliny.
Limitujúce a ďalšie esenciálne aminokyseliny a vápnik sa nachádzajú v rastlinných potravinách v zníženom obsahu.
Druhou príčinou vegetariánskeho stravovania sú inhibítory
absorpcie esenciálnych nutrientov- železa,zinku.vápnika,nachá-
dzajúce sa v rastlinnej potrave zapríčiňujú zníženú využitelnosť
v organizme.
U striktných vegetariánov-vegánov v období rastu a u matiek vegánok v období tehotenstva sa všeobecne uvádza deficit železa,
vitamínu D,vitamínu B12,zinku,vápnika,proteinov,energie a nízka
kvalita proteinov.U dospelých vegánov sa tiež môže vyskytnúť
nedostatok uvádzaných nutričných faktorov.
Obohatením rastlinnej stravy o živočíšne zdroje sú uvádzané riziká menšie.
Správne semivegetariánstvo by teoreticky malo byť zo všetkých typov alternatívnej výživy najmenej rizikové.Tento predpoklad vyplýva zo zloženia semivegetariánskej stravy.Jej základom sú potraviny rastlinného pôvodu obohatené o mlieko,mliečne výrobky,vajíčka,ryby a hydinu.
Toto stravovanie sa vyrovná bežnému racionálnemu zmiešanému stravovaniu, ale s vylúčením červeného mäsa.
Rezorpciu železa znižuje kyselina fytová v obilovinách a sóji,
ktorá v čreve reaguje so źelezom za vzniku nerozpustnej zlúčeniny.Podĺa literárnych údajov sa z rastlinnej potravy rezorbuje 5 x menej železa než zo živoćiśných zdrojov a 2x
ćastejśie je u vegetariánov výskyt hyposiderinémie.Naopak vitamín C zlepśuje utilizáciu Fe,uĺahćuje jeho transformáciu
z trivalentného na bivalentné.Príjem 75 a viac mg vitamínu C zvyśuje intestinálnu absorpciu Fe 2 aź 4-krát.
Vysoký príjem vlákniny a jej komponentov,zahŕńajúc kyselinu
oxaloctovú v niektorých druhoch zeleniny a fytovú v obilovinách
brzdí kalciovú absorpciu.Naviac rastlinná strava obsahuje málo vápnika.Za zmienku stoja strukoviny s priemerným obsahom Ca
85 mg/l00 g,kým napr-tekuté mliećne výrobky a tvarohy majú priemerne 2x viac Ca a syry aź 6x viac-Vápnik je rizikom pre vegánov v období rastu a niźśie hodnoty sa vyskytujú aj v dospelosti-Správne sa stravujúci lakto-,laktoovo-a semivegetariáni majú obsah vápnika v norme-
Viac jako 2/3 Zn sa prijíma zo źivoćiśných zdrojov/mäso,vnútornosti,vajcia,morské výrobky/,takźe vegetariáni môźu mať zníźené hladiny-Rezorpciu Zn negatívne ovplyvńuje konzumovanie potravy bohatej na fytáty a vlákninu.
V období rastu je príjem len rastlinných biekjovín nedostatoćný.Ani v kombinovanej rastlinnej zmesi nedosiahne hodnota limitujucej aminokyseliny hodnoty v referenćnom proteine.Stane sa rak prídavkom źivoćiśných bielkovín,ktoré nemajú zníźené limitujúce aminokyseliny.Prvá deficitná amíno-
kyselina urćuje stupeň vyuźitia ostatných esenciálnych amíno-
kyselín pre anabolické pochody.
Medzi otvorené problémy vegetarianizmu patria okrem iného vyśśie n3 mastné kyseliny-Nachádzajú sa len v tukoch źivoćiśného
pôvodu,hlavne v rybách.Obsah kyseliny eikosapentaénovej v rybom oleji je l9 %,obsah kyseliny dokosahexaenovel l2%-
Môźu sa v organizme tvoriť desaturáciou a elongáciou z kyseliny linolénovej,ktorá je u skupín alternatívnej výźivy významne vyśśia
v dôsledku pravidelnej konzumácie obilných klíćkov,sójového oleja a orechov
Pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení je doporućovaný príjem 3O-4Og rýb denne ćo predstavuje 2 jedlá do týźdńa.U vegánov sú vyśśie n3 mastné kyseliny rizikom-Vyśśie n6 mastné kyseliny sú u vśetkých typov alternatívnej výźivy vyrovnané s omnivormi vďaka významne vyśśej ponuke kyseliny linolovej pre ich vznik-N6 a n3 mastné kyseliny okrem hypolipidemického ućinku sú prekurzory prostaglandínov .Potreba vyváźenosti pomeru n6 a n3 mastných kyselín je enormne dôleźitá v prenatálnom a rannom postnatálnom veku pre vývoj mozgových śtruktúr-Dodrźiavanie zásad nadprahových hodnôt esenciálnych antioxidantov predstavuje optimalizáciu antioxidaćného stavu organizmu-Naopak podprahové hodnoty zdvojnásobujú relatívne riziko-U semivegetariánov sú nadprahové vśetky vitamíny s vysokým percentom individuálnych hodnôt.Z toho pohĺadu stravovanie nevegetariánov je veĺmi nepriaznivé,pretoźe len priemerná hladina a polovica individuálnych hodnôt vitamínu C sú nad prahom.Uź kombinácia nízkych hladín dvoch antioxidantov znamená pretrvávajúce riziko voĺnoradikálových ochorení-

Na záver môźeme zhrnúť:
Na základe hodnotenia výsledkov možno uzavrieť, že rizikové
parametre detského vegetarianizmu boli u semivegetariánskych
detí vyrovnané s omnivormi.semivegeteriánstvo má pozitívny
efekt na reguláciuprooxidačných procesov a predstavuje redukované riziko volnoradikálnych ochorení.V tomto smere
je potrebná optimalizácia výživy u nevegeteriánov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?