Rím 13.10.54 - Cisár Claudius zavraždený svojou manželkou

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 1674×

Příbuzná témataRím 13.10.54 - Cisár Claudius zavraždený svojou manželkou

Řím 13.10.54
Císař Claudius zavražděn svou manželkou


Římský císař Claudius je ve stáří šedesáti čtyř let otráven svou manželkou pomocí pokrmu z hub. Císař vládl od r. 41 (-> 24. 1. 41) a za svůj nástup na trůn vděčil tomu, že jeho předchůdce Caligula byl zavražděn prétoriánskou gardou. Obratnou politikou se mu podařilo upevnit moc říše vůči sousedům a uhájit své osobní postavení proti senátu. Méně úspěšný však byl v osobním životě. Do doby jeho vlády spadá částečné dobytí Británie a začlenění Norika, Thrákie a Mauretánie jako provincií do římské říše. Bojů v Británii se Claudius účastnil osobně. Severní a severozápadní hranice na Dunaji byla posílena výstavbou nových pevnůstek a převelením 21.legie do této oblasti. V Germánii vedl Claudius opatrnou politiku a snažil se pouze o udržení rýnské hranice proti svobodným germánským kmenům. Jeho vnitřní politika byla ve znamení sporů se senátem a snahy vytvořit uspořádaný finanční a správní systém. Opíral se o armádu a do důležitých vládních pozic dosazoval propuštěné otroky, především propuštěnce řeckého původu, kteří tak na císařském dvoře zaujímali postavení resortních ministrů. Claudius byl pro své slabé zdraví dlouhou dobu vyloučen z účasti na státních záležitostech. Jako dítě byl neustále nemocen a i později byl postižen na pohyblivosti a schopnosti se vyjadřovat. Bez ohledu na chyby, které mu byly vytýkány, věnoval pozornost i římskému právu a přispěl k jeho zdokonalení. Zajímal se také o historii, prý uměl kromě tehdy samozřejmé řečtiny i etrusky. Pokusil se také o neúspěšnou reformu latinské abecedy. Charakteristická pro něj byla záliba v staromilsky orientované religiozitě a řečtině. Mimořádným problémem pro něj osobně i pro jeho vládu byla jeho nešťastná manželství. Především soukromý život jeho třetí ženy Messaliny otřásal dvorem a vážností císařského domu: její početné milostné aféry a rozmařilost téměř vyvolaly státní krizi, až nakonec byla odstraněna v r. 48, když potají uzavřela druhé manželství. Jeho čtvrtá manželka a neteř Agrippina Mladší, se kterou se oženil proti radám svých nejbližších důvěrníků v r. 49, se mu nakonec stala osudem. Aby zajistila nástupnictví svému synovi z prvního manželství Luciovi Domitiovi Ahenobarbovi, jehož Claudius 25. 2. 50 adoptoval, nechala Claudia zavraždit otrávenými houbami. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?