Rím - Doba kráľovská (21. apríl 753 - 510 p. n. l.)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2156×

Příbuzná témataRím - Doba kráľovská (21. apríl 753 - 510 p. n. l.)

- obd. vlády Etruskov
- Rím v žiadnom príp. nebol založený r. 753 ale až o dve storočia neskôr (Rím ako mesto začalo fungovať v 6. st. p. n. l. - postavenie Kapitolu - hradu), vládli tu síce etruskí králi, ale v žiadnom prípade to nebol Rím => r. 753 = hypotetický začiatok

Etruskovia
- nepatrili medzi indoeurópske národy
- ich pôvod neznámy, snáď prišli z Malej Ázie (žena rovnoprávna s mužom => Chetiti, kt. sa dostali na Apeninský polostrov)
- vysoká úroveň života
- vysokí čiernovlasí s ostrým profilom
- používali gr. alfabetu, no ich jazyk, etruština, dodnes nie je rozlúštený (doteraz sa nenašiel dlhý text v 2 jazykoch, nie je porovnávací text) - Plátená kniha - najdlhší nápis nájdený v etruštine, 1300 slov (mŕtvych pochovávali v plátených plachtách s odkazmi - je dosť textov, nie sú však dostatočne dlhé)
- vytvorili mestské št., na čele ktorých stáli Lukumoni = etruský kráľ aj náboženský vládca, nemal však absolútnu moc, všetci slobodní občania sa mohli zúčastňovať na správe št. (aj ženy)
- náboženstvo: temné (ako u Chetitov), bohom obetovali zvieratá - krvavé obete, pri pohrebe najviac krvavých obetí, tancovalo sa, mŕtvym sa zhotovovali mohutné sarkofágy a podobu mŕtvych zobrazovali na sarkofágu, tieto sochy tesali z mramoru
- milovali bohaté hostiny a zábavy
- svoje domy stavali z kameňa a tehál
- stavitelia prvých oblúkov (využívali ich pri stavbe akvaduktov)

8. - 6. st. p. n. l. - Etruskovia vládli Rímu
rímske dejiny uvádzajú mená 7 kráľov, len 2 sú hist. doložení (Servius Tullius, Tarquinius Superbus)
symboly moci, kt. prevzal Rím (používal ich počas celej existencie): fasces - zväzok prútov so zatnutou sekerou, kráľ. žezlo, kráľ. trón a tóga

Servius Tullius
- reformy (viedli k rozpadu rodovej a prechodu k triednej spoločnosti):
- rozdelenie obyvateľstva do 5 majetkových tried (vychádzal zo Solónovej ústavy; podľa toho, koľko kt. trieda dodávala armáde vojakov, toľko mala hlasov v ľudovom zhromaždení, najbohatší - dodávali aj jazdcov, nemajetní - v armáde slúžiť nemohli)
1. Patricijovia
- potomkovia bohatých aristokratických rímskych rodín
- pôvodné rímske obyv.
- plnoprávni => všetky osobné, občianske a politické práva
- alebo úplne slobodní, al.

závislí na bohatých patricijoch => právny vzťah:
patrón = ochranca, boháč; podpora sociálne slabších príslušníkov v núdzi, pred súdom
klient = chránenec, závislý, chudobný; zaviazaný podporou patróna v politickom boji (tvorili vojsko), bo voľbách (agitovali)

2. Plebejci
- remeselníci, obchodníci, roľníci
- najpočetnejšia vrstva (plebs = ľud), hl. zložka armády
- nemohli vykonávať úrady => nemali občianske práva

3. Proletári
- nemali žiaden majetok, iba deti (proles = potomok)
- slobodní, bez občianskych práv
- nemali zastúpenie v armáde

4. Otroci
- neplnoprávni, osobne neslobodní
- ani sloboda, ani majetok, ani deti
- považovaný za vec (klasická forma otroctva)

- zriadil:
o senát
- poradný zbor kráľ
- súčasť št. moci

o ľudové zhromaždenie
- podľa toho koľko ktorá trieda dodávala vojakov do armády (centúrií), toľko mala v sneme hlasov

Tarquinius Superbus
- (= vzpurný, vzbudzujúci odpor)
- posledný etruský kráľ
- kráľovstvo sa skončilo vyhnaním jeho rodiny a vytvorením republiky - 510 p. n. l.
(Rimania vyhlásili kráľovský titul za prekliaty, už nikdy ho nepoužili, Caesar aj niekt. jeho predchodcovia sa chceli vyhlásiť sa kráľa a zavraždili ich).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?