Riešenie krizi na Slovensku a EU. Zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Riešenie krizi na Slovensku a EU. Zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.

Pretože už niekoľko rokov fungujem v systéme v ktorom fungujú i zamestnanci ale i podnikatelia tak sa v ňom viem celkom dobre vyznať. Teraz poďme k veci každý znás, ktorí je zamestnaný musí odvádzať odvody do sociálnej poisťovne. Odvádzajú ich ako zamestnanci ale i zamestnávatelia (živostnici). Živnostníci odvádzajú do sociálnej poisťovne poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a môžu si dobrovoľné vkladať peniaze do systému i na poistenie v nezamestnanosti za zamestnancov to odvádzať musia zamestnávatelia vrátane úrazového poistenia a garančného poistenia . Totok sú veci, ktoré sú veľmi potrebne a nevyhnutne pre každého znas. Lenže tento balík peňazí nieje správne využívaní prospech zárobkovo činných osôb. Tieto peniaze sa majú poslať zo sociálnej poisťovne do štátnej pokladnice, kde ma každý daňový subjekt od 1.1.2012 svoje základne číslo účtu na ktoré by tieto peniaze dostaval naspäť. Tieto peniaze by už boli majetkom štátu – zamestnancov a zamestnávateľa súčasne. Z týchto peňazí by musela firma alebo štát 50% vložiť naspäť do riadenia a 50% by si moli zamestnanci a zamestnávatelia rovnomerne rozdať medzi seba vo forme napr. prémii. Peniaze, ktoré by chýbali sociálnej poisťovni by sa mohli nahradiť vo forme zvýšenia daní pre viac zárobkovo čine osoby. Tatok daň by sa postupne znižovala podľa potreby sociálnej poisťovne. Tým by sa do obehu dostalo viac peňazí nezamestnanosť na Slovensku a EU by začala klesať tým pádom by sociálna poisťovňa mala viac peňazí i pre dôchodcov, invalidov atd. Do tohto sistemu by firmy aj štát vstupoval dobrovoľne a mohli by z neho kedykoľvek vystúpiť.

Teraz uvediem príklad s firmou kde pracujú napr. piati zamestnanci vrátane zamestnávateľa: Každý z nich pošle do sociálnej poisťovne po 109eur krát 5=545eur 545eur by si firma poslala zo svojho základného účtu zo štátnej pokladnici na svoj komerčný účet, ktorý používa z 545eur 50% je 272,5eur tieto peniaze by firma-zamestnaci museli použiť na rozvoj svojej firmy napr.(účty za elektriku, plyn, nájom prípade rekonštrukcia budovy, na všetko to čo pravé potrebuje firma v tom danom čase) Zvyšných 272,5 by si všetci rozdelili po 55,10eur na výplate vo forme prémii. Podobne by fungovali i štátne firmy, organizácie a to napr.(nemocnice, polícia, vojsko, školstvo, kultúra, mestské úrady, železnice atd).Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?