Riešenie 1. úlohy chemickej olympiády pre kategóriu C

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)Riešenie 1. úlohy chemickej olympiády pre kategóriu C

a kovy alkalických zemín
Ca- vápnik
Sr- stroncium
Ba- bárium
Ra-rádium

b) Ca- 1,5 z celkového počtu atómov zemskej kôry
Sr- 8.10-3 z celkového počtu atómov zemskej kôry
Ba- 5. 10-3 z celkového počtu atómov zemskej kôry
Ra- 8. 10-12 z celkového počtu atómov zemskej kôry

Aj bez týchto konkrétnych čísel sa dá veľmi ľahko zistiť, ktorý prvok z kovov
alkalických zemín je v prírode najrozšírenejší. Veď pri vývoji od bielkovín k jednoduchým
bunkám a od buniek cez mnohobunečné organizmy až po človeka, postupne vzrastala
pevnosť a odolnosť živého tela. Mäkké ľahko, zraniteľné telíčka potrebovali pevnú
ochranu a oporu. Pre rastliny sa ako vhodný materiál ukázal kremík a jeho zlúčeniny.
Pre živočíchy to boli zase v hlavnej miere zlúčeniny ľahkého, striebristobieleho kovu
Vápnika.

Spomedzi prvkov kovov alkalických zemín je najrozšírenejší vápnik.

c) kalcit- CaCO3
dolomit- CaCO3.MgCO3
sadrovec- CaSO4.2H2O
anhydrid- CaSO4
fluorid- CaF2
apatit- Ca5F,ClPO43
baryt- BaSO4
witherit- BaCO3
celestín- SrSO4
stroncianit- SrCO3

d) smolinec, carnotit

e) Ca- vápnik
V kovovom stave získal vápnik H. Davy v roku 1 808 elektrolýzou.
Sr- stroncium
Prvok vo voľnom stave získal H. Davy roku 1 808.
Ba- bárium
Bárium vo voľnom stave získal roku 1 808 H. Davy.
Ra- rádium
Rádium bolo pripravené roku 1 910 manželmi Máriou Sklodowskou Curie a Pierrom
Curie elektrolýzou chloridu radnatého.

f) Fenolftaleín je acidobázický indikátor, reaguje na zmenu pH. Roztok fenolftaleínu sa
sfarbí na fialovo-červeno preto, lebo vzniknutý roztok, ktorý vznikol reakciou
kovu zo skupiny alkalických zemín s vodou, obsahuje anióny OH- (hydroxidový anión).
Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2 
Sr + 2H2O  Sr(OH)2 + H2  b

g) Niektoré látky sa vyznačujú prekvapujúcimi vlastnosťami: ak ich osvetľujeme slnečnými
lúčmi, svetlom kremíkovej lampy alebo inými silnými svetelnými zdrojmi, po osvetlení
samy dlho svietia. Tento jav sa nazýva fosforescencia. Objavil ju bolonský obuvník
Vincentus Cascarello.
Svietiace sústavy dočasného účinku prvýkrát získali pred 300 rokmi v Bologni.

Odtiaľ
vzniklo pomenovanie bolonské fosfory žíhaním barytu, obsahujúci fosforeskujúce
prímesi s uhlím.

Minerál: baryt( ťaživec )- síran barnatý BaSO 4
Bolonský fosfor: sulfid barnatý BaS

BaSO4 + 2C  BaS + 2CO2

h).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?