Riešené príklady v programoch ALFA, OLYMP a OMEGA

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)Riešené príklady v programoch ALFA, OLYMP a OMEGA

Obsah

1. Riešené príklady v programe ALFA – jednoduché účtovníctvo

1.1. Lízing osobného automobilu

Príklad 1 – Lízing osobného automobilu

1.2. Lízing úžitkového automobilu

Príklad 2 – Lízing úžitkového automobilu

1.3. Poskytnutý preddavok a jeho vyúčtovanie

Príklad 3 – Poskytnutý preddavok a jeho vyúčtovanie

1.4. Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie

Príklad 4 – Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie

1.5. Stravné lístky neobsahujúce DPH evidované v evidencii cenín

Príklad 5 – Stravné lístky neobsahujúce DPH

1.6. Stravné lístky obsahujúce DPH

Príklad 6 – Stravné lístky obsahujúce DPH

Súvislý príklad

Príklad 7 – Súvislý príklad

Príklady

2. Riešené príklady v programe OLYMP – mzdy a personalistika

2.1. Tvorba mzdy

Príklad 1 – Tvorba mzdy

Príklad 2 – Tvorba mzdy

Príklad 3 – Tvorba mzdy

Príklad 4 – Tvorba mzdy

2.2. Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 5 – Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 6 – Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 7 – Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 8 – Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 9 – Výpočet mzdy a jej kontrola

Príklad 10 – Výpočet mzdy a jej kontrola

2.3. Súvislé príklady výpočtu mzdy

Príklad 11 - Mesačná mzda

Príklad 12 - Hodinová mzda

Príklad 13 - Úkolová mzda - výkonnostná

Príklad 14 - Podielová mzda

Príklad 15 - Naturálna mzda – nepeňažný príjem

Príklad 16 - Dohoda o vykonaní práce

Príklad 17 - Dohoda o brigádnickej práci študentov

Príklad 18 - Ročná odmena

Príklad 19 - Prémia výkonnostná (Sk/hod.)

Príklad 20 - Prémia výkonnostná (%)

Príklad 21 - Mzda za nadčas, nadčasový príplatok

Príklad 22 - Čerpanie dovolenky v priebehu mesiaca

Príklad 23 - Vyšetrenie zamestnanca – ukážka evidencie dochádzky

Príklad 24 - Odstupné

Príklad 25 - Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu (SF)

Príklad 26 - Neplatené voľno (A20)

Príklad 27 - Pracovná neschopnosť (PN) počas mesiaca

Príklad 28 - OČR viac ako 10 dní

Príklad 29 - Materská dovolenka

Príklad 30 - Daňový bonus

Príklad 31 - DDS – 3. pilier

Príklad 32 - Maximálne vymeriavacie základy na SP a ZP

3. Riešené príklady v programe OMEGA –podvojné účtovníctvo

3.1. Súvislý príklad pre neplatiteľa DPH

Súvislý príklad pre neplatiteľa DPH

3.2. Súvislý príklad pre platiteľa DPH

Súvislý príklad pre platiteľa DPH

3.3. Súvislý príklad pre kompletnú evidenciu DPH (OMEGA)

PRÍKLAD 3

Súvislý príklad pre kompletnú evidenciu platiteľa DPH

3.4. Postup pre nahratie vyriešených príkladov do programu OMEGA

Celý referát s príkladmi a ukážkami práce v programoch nájdete na www.kros.sk/podporaskol (záložka Zbierky riešených príkladov).

TIP

Bezplatnú demoverziu programov ALFA, OLYMP alebo OMEGA si môžete stiahnuť zadarmo zo stránky www.kros.sk (záložka Demoverzia).

Zbierka riešených príkladov ALFA, OLYMP a OMEGA http://www.kros.sk/podporaskol

Bezplatná demoverzia programu ALFA, OLYMP a OMEGA www.kros.skNový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?