Renesančná filozofia - Giordano Bruno (1548 - 1600)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Renesančná filozofia - Giordano Bruno (1548 - 1600)

- ako mladík vstúpil do dominikánskeho rádu, kt. neskôr svojvoľne opustil
- precestoval mnohé strediská európskej učenosti
- aj napriek stálemu ohrozeniu sa mu podarilo rok-dva významne pôsobiť na viacerých významných uni
- 1 roka prežil v rudolfínskej Prahe, kde mu vyšli 2 knihy
- hl. myšlienky vyložil v sérii dialógov, napísaných sčasti po taliansky, sčasti po latinsky

- vyšiel z poznania Kopernikovej teórie, pracoval s ďalekohľadom, uvedomil si, že Kopernik mal pravdu

- označený za mysliteľa, ktorý „otvoril vesmír" - vesmír je neohraničený, nemá začiatok ani koniec (M. Kuzánsky na neho nadviazal - nemožno povedať, čo je vpravo a čo vľavo)
- jeho panteizmus je najdôslednejší z celej renesancie - akceptuje prír. zákonitosť, ale nevyníma z nej Boha
- Jedno - príčina bytia, samotné bytie, v kt. sa stotožňuje podstata aj existencia, nevzniká, nezaniká, je nekonečné
- vesmír - nie je stvorený, existuje večne a nemôže zaniknúť; prebiehajú tam nepretržité zmeny a pohyb, on sám sa však nepohybuje; je vo vš. veciach, kt. ho vypĺňajú
- zákl. vš. súcna sú atómy, zdrojom ich pohybu je samotná hmota, vnút. princíp
- neexistujú 2 princípy (látka a forma), v Jednom sa vš. princípy totiž zjednocujú, zhodujú, Boh je bod i atóm (-> panteizmus)
- svetová duša - vnút. schopnosť hmoty vytv. formu; je vo vnútri hmoty, ale takisto vládne nad hmotou
- „Formy vychádzajú z hmoty. Hmota by sa mala nazývať božskou a dobrotivou rodičkou a matkou prír. vecí"
- „Hľadáme Boha v nemennom, neporušiteľnom prír. zákone"
- univerzálny rozum je prejavom svet. duše, kt. sa prejavuje v oduševnenosti prírody
- odmietol ôsmu sféru nehybných stálic, kt. sú rovnako vzdialené od stredu
- vyslovil hypotézu, že existujú nové, neznáme planéty
- predpokladá, že vo vesmíre môže existovať aj iný rozumný život, nemusí mať však formy života na Zemi

- hoci človek v jeho systéme stráca postavenie obyvateľa „privilegovaného" nebeského telesa, nestráca, naopak, nadobúda sv. dôstojnosť
- dôstojnosť človeku nie je daná, ale získava ju tým, že je tvorivou bytosťou
- človek ako tvorca sa približuje stvoriteľovi, takmer dosahuje tú istú úroveň
- každý človek má prežiť život v nadšení, oduševnení

- bol obvinený z kacírstva a r. 1592 uväznený, obvinený bol benátskou inkvizíciou, kt. ho po ročných prieťahoch vydala rímskej
- inkvizícia sa ho pri vypočúvaní snažila zlomiť, aby odvolal sv.

učenie
- (známa je jeho odpoveď po prečítaní rozsudku: „Vynášate nado mnou rozsudok s väčším strachom, než s akým ja ho počúvam")
- 17. februára 1600 bol na rímskom námestí Campo di Fiori upálený.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?