Reformy Márie Terézie a Jozefa II. - význam

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Reformy Márie Terézie a Jozefa II. - význam

Mária Terézia (1740 - 1780)
- nastupuje na trón už ako 2x matka, narodil sa jej ďalší syn
- zakl. Habsbursko-lotrinskej dynastie
- za manžela mala Františka Lotrinského - priamy dedič Lotrinska (Karol VI. dal Franc. Lotrinsko, aby uznali Sankciu)
- bol zvolený aj za nem. cisára (žena nemohla byť na tróne SRR)

25. júna 1741 - v BA korunovaná za uhorskú kráľovnú

1743 - korunovaná za českú kráľovnú

- vládla absolutisticky
- vôbec nepomýšľala o zrušení nevoľníctva a náboženskej tolerancii, inak vo vš. veciach pochopila vývoj a prispôsobila sa mu
- dostala nás (spolu s Jozefom II.) do Európy

- mala funkčné manželstvo
- r. 1765 František Lotrinský zomrel, ona sa obliekla do čierneho, prestala si farbiť vlasy a maľovať sa, prestala chodiť na spoločenské akcie, vymenovala sv. syna za spoluvládcu
- vo viedenskom kostole mal urobenú hrobku, každý rok na výročie jeho smrti do nej zostúpila
- 1779 - chcela tento rituál zopakovať, nevládala na nohy, urobili jej špeciálny výťah, ten sa odtrhol a ona spadla ho hrobky, zlomila si bedrový kĺb a o rok na to zomiera

1756 - 63 - vojna s Pruskom = 7 ročná vojna
- Mária Terézia x Fridrich Pruský
- skončila neúspešne = strata Sliezska

- vedela jazyky, mala nové osvietenské myšlienky ->

osvietenský absolutizmus
- panovník vládne absolutisticky, ale v prospech št.
- vláda pre ľud ale bez ľudu
- Habsb. sa nemienili vzdať absolutist. moci, no robili reformy

- dosiahla centralizmus v Z časti ríše, ale nepodarilo sa jej podriadiť si (zdaniť) uhorské stavy ->

1765 - rozpustenie uhorského snemu
- do konca sv. vlády ho už nezvolala

- snaha oslabiť moc cirkvi (hoci bola silná katolíčka)

1753 - vypovedala jezuitov
- zakázal ich pápež
- raabizácia (raad = dvorný radca) - rozdelenie jezuitskej pôdy, realizovala sa iba v Z časti monarchie

výmena starých členov štátnej rady za mladých schopných ľudí
- mala mimoriadne dobrú ruku na výber spolupracovníkov, opustila od jedného zvyku - vyberať za poradcov tých najstarších z najstarších rodov
- prepustila starý byrokratický aparát (250 starcov) a prizvala mladú šľachtu bez ohľadu na pôvod, išlo len o vedomosti a schopnosti
- vytv. novú št. radu

Haugwitz
- minister národného hosp.
- spoluautor vš. reforiem, kt. sa týkali hosp. riadenia št.
- presadil fyziokratizmus

Adam Smith
- zakl. novej ekonom. teórie, v 18. st.
- fyziokratizmus - ekonom. úspešnosť št.

je priamo závislá od poľnohosp.
- „Bohatstvo št. je závislé od vyspelosti poľnohosp. výroby"

Kaunitz
- minister zahran. vecí
- mal na starosti vš. vzťahy monarchie k ostatným európskym št.
- bol poverený jednou dôležitou úlohou - vyhľadávanie vhodných ženíchov a neviest pre Máriine deti
- sobášna politika krajiny
- „Iní nech vedú vojny, ty, šťastné Rakúsko, snúb sa"
- títo 2 boli najdôležitejší, pripisuje sa im väčšina zmien, ku kt. museli Máriu Teréziu dotlačiť

- zakladanie 1. manufaktúr jej manželom Františkom Lotrinským (Šaštín, Holíč)

rozvinutie obchodu a remesiel
- zjednotenie mier a váh
- reforma cechových predpisov
- rozšírenie remeselnej výroby
- umožnila št. získať stály príjem

reformy:


1. daňová
- vypracoval ju Haugwitz
- cieľ: naplnenie št. pokladnice
- Haugwitz si vymyslel, že zdaní šľachtu a cirkev
- zvýšili sa aj dane meštiakov a poddaných
- narazila na problém: uhorská šľachta mala v Satmárskom mieri garantovanú nezdaniteľnosť
- mnohí sa snažili majetok zatajiť ->

Tereziánsky kataster
- zoznam vš. pôdy v monarchii (šľacht., cirk., poddan)
- zároveň sa urobilo aj sčítanie obyv.
- na zákl. toho určená výška daní, príjem št. pokladne sa zvýšil

1767 - Tereziánsky urbár (Urbariárny patent)
- vychádzal z Katastra
- presne stanovoval výšku poddanských dávok a povinností
- stanovil aj povinnosti šľachty voči poddaným
- upokojila situáciu v št., no šľachta ju za to nenávidela

2. sociálna


oblasť zdravotníctva
- v 50-tych rokoch prišla epidémia čiernych kiahní (podľahli jej aj jej 2 deti a nevesta - manž. Jozefa II.)
- zriadila stálu hygienickú službu, kt. dohliadala na hygienu
- stanovila počet ránhojičov (lekárov) na počet obyv.
- nariadila povinné očkovanie
- zakázala šarltánov, babky-liečiteľky

oblasť trestného práva
- zaviedla zákon, kt. zakázala verejnú prostitúciu (zriadili sa verejnú domy, kt. však nemohol navštevovať každý; zriadila mravnostnú políciu, kt. dohliadala na to, aby ich nenavštevovali ľudia vysokého postavenia)
- zakázala súdy s čarodejníkmi a vypočúvanie cez útrpné právo ( =zákaz mučenia)
- zosilnenie aparátu - policajti

3. školská


1777 - Ratio educationis (= reforma rozumu)
- spoluautor A. F. Kollár, Slovák, kt.

viedol knižnicu vo Viedni
- povinná školská dochádza 6 rokov (od 6 do 12 rokov = trivium - písať, čítať, počítať)
- definitívne vymanila školstvo spod cirkvi a dala ho do rúk štátu - štát mal správu nad školami; vzdelanie = vec štátu
- učiteľ sa stal št. zamestnancom, v dôchodku bol št. zabezpečený (učiteľovi boli rodičia povinní nosiť naturálie)
- trojstupňové štúdium - trivium, stredné školstvo, uni
- stredné školstvo: v mestách kupecké školy, remeselnícke školy, gymnáziá (humanitné zameranie), lýcea (techn. zameranie)
- univerzity - aj na Slovensku ->

1763 - 1. banská akadémia v strednej Európe - v Banskej Bystrici
(M. Hell - 1. stroj na čerpanie spodnej vody z baní)

Jozef II. (1780 - 1790)
- od r. 1765 spoluvládca (po smrti Františka Lotrinského)
- bol pokrokovejší ako jeho mama, jej reformy sa mu zdali pomalé a nedostatočné
- ako človek bol veľmi nepríjemný, vš. ho nenávideli, uhorská šľachta najviac
- keď zomrel, nesmútilo sa ale oslavovalo (ohňostroj…)
- mal osobné kontakty s vedcami, veľa cestoval
- chcel z monarchie vytv. moderný št.
- bol vlažný katolík, bol filozof-kozmopolita - to sa nepáčilo jeho matke
- jeho osobný život bol nešťastný
- bol prísny, asketický, tvrdohlavý, neskrotný, povýšenecký, sarkastický, náladový, spurný, popudlivý
- vymedzil kalorickú hodnotu stravy, obmedzil kúrenie, predal 1 kráľ. koní, zakázal plesy (určil, koľko sa ich môže poriadať do roka)

osobný život
- ani jedno manželstvo nedopadlo dobre
- do Márie Izabely Parmskej bol zamilovaný, no ona ho určite nemilovala (po jej smrti našiel korešpondenciu s jeho sestrou Kristínou a zistil, že ich vzťah bol viac ako priateľský)
- odmietol sa oženiť 2. krát - tu rozpor medzi ním a jeho matkou
- nakoniec matke podľahol a vzal si Máriu Jozefínu Bavorskú - neprišlo k naplneniu manž., po 2 rokoch zomiera, nešiel jej ani na pohreb
- nie sú známe ani milostné aféry - 1. manž. ho poznačilo

- od úradníkov vyžadoval úplnú lojalitu, ale št. služba im zaručovala živobytie do konca života
- v prezlečení navštevoval úrady - malé chyby a vyhadzoval (vyhodený išiel na ulicu, nedostal podporu)
- zrušil trest smrti, zaviedol nový trestný a občiansky poriadok (platil pre vš. bez výnimky)
- poddaný nesmie pred feudálom kľaknúť a bozkať ruku, zrušil nariadenie, že ženy na 1 strane stola a chlapi na druhej

jozefínske obdobie
- 10 rokov jeho vlády
- 6 tis.

reforiem, nariadení a zákonov
- ostali v platnosti iba 2, ostatné na smrteľnej posteli odvolal

- hustá sieť donášačov - odvtedy sa tu vytvoril bezpečnostný byrokratický aparát
- systém tajnej služby

1781 - Patent o zrušení nevoľníctva
- vrátil roľníkom osobnú slobodu - uvoľnila sa sila pre manufaktúrnu výrobu
- uhorská šľachta ho odmietla, uh. snem ho prijal až 1785, v praxi 1790
- iba osobná sloboda, poddanské povinnosti ostali
- (zavedenie nevoľníctva: u nás - 1514 po Dóžovom povstaní Opusom tripartitom, v Čechách - po 30-ročnej vojne; koniec - 7. septembra 1848)

1781 - Tolerančný patent
- zabezpečoval náboženskú slobodu pre 3 cirkvi (katolícka, evanjelická, pravoslávna)
- zrušenie žobravých rádov, ponechal len charitat. a školské rády
- súčasťou bolo zrušenie niekt. diskriminačných zákonov pre Židov (právo sťahovať sa do miest, zamestnanie, školy)

- prežili len tieto dva zákony Jozefa II.
- po jeho smrti - Leopold II. - znovu zavedenie cenzúry -> koniec jozefínskeho obd.

1782 - Židovský patent

1785 - územná reforma
- rozdelil Uhorsko na 10 dištriktov, dosadil viedenských úradníkov (takí, kt. mu boli oddaní).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?