Reflexná masáž

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 8273×

Příbuzná témataReflexná masáž

S e m i n á r
Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Podunajské Biskupice
Fyzioterapeutické oddelenie

Autor: Anna Kreibichová
Literatúra: Masáž; Karel Žaloudek: AVICENUM, Praha 1975História reflexnej masáže
História reflexnej masáže siaha do konca 19. storočia a za jej zakladateľa môžeme smelo pokladať pána Henryho Heada (rok 1898). Začiatkom 20. storočia sa pokúsil CORNELIUS masážou v miestach kožných prejavov o liečebný zásah v inervačne spätom orgáne. V roku 1909 popísal tzv. nervové body. Pre masáže používal hlavne trenie a chvenie. BARCZEWSKI v roku 1911 publikoval príručku o reflexnej masáži a v roku 1917 odporúčal podobnú masáž i holandský lekár van VEEN.
Reflexná masáž je manuálny liečebný zásah na povrchu tela, aplikovaný na miestach druhotných, onemocnením reflexne vyvolaných zmien.
V neskoršom období rôzni autori nachádzali reflexné zmeny i vo svaloch, menej rozsiahle ako na koži a v podkoží (myogelózy t.č. trigerpointy), ktoré boli menšie ako Headove zóny. Mnohí z nich (Kohlrausch) odporúčali odstraňovať takéto zmeny jemným hnetením a ľahkými úkony nárazovými.
Do liečby reumatických a niektorých interných chorôb zaviedli DICKEOVÁ a LEUBEOVÁ svoju špeciálnu reflexnú masáž vo väzive. Charakteristickým znakom pre túto masáž je dráždenie kože a podkožia pomaly prechádzajúcim a rôzne hlboko do kože zatlačeným prstom.
V polovičke 20. storočia po dlhodobých praktických skúsenostiach vypracovali GLASER a DALICHO systém segmentových masáží. Ovplyvňujú ňou nielen kožu a podkožie, ale aj fascie, väzivo a periost. Spôsob, postup i sled hmatov masáže podľa Gläslera a Dalicha má svoj presne vymedzený systém.
Nervová sústava - nervy vegetatívne
Nervová sústava ako celok zaisťuje funkčné vzťahy medzi organizmom a vonkajším prostredím a súčasne medzi všetkými orgánmi a časťami vo vnútri organizmu.
Vegetatívna sústava zabezpečuje činnosť životne dôležitých dejov v organizmu ako sú: krvný obeh, trávenie, látková výmena apod. Vegetatívna sústava sa podieľa i na chorobou vyvolaných procesoch - za horúčky, bolesti apod. Anatomicky sa vegetatívna sústava od cerebrospinálnej sústavy odlišuje najmä tým, že priebeh nervových vlákien je niekoľkokrát prerušený gangliou - uzlinami.

Nervová vlákna končia v stenách orgánov, kde môžu byť opäť prerušené gangliou. Vegetatívna sústava sa rozdeľuje na SYMPATIKUS a PARASYMPATIKUS. Väčšina orgánov je napojená na nervová vlákna od oboch vegetatívnych partnerov - teda sysmpatikus a parasympatikus. Účinok podráždenia sympatiku alebo parasympatiku sa prejavuje protichodne teda antagonisticky. Vegetatívny nervový systém je znázornený v prílohe č.:1. V tabuľke sú uvedené niektoré príklady antagonistického prejavu oboch vegetatívnych zložiek.

Tabuľka niektorých antagonistických prejavov vegetatívnych zložiek
Vnútorný orgán SYNAPTIKUS PARASYNAPTIKUS
Očná zornička rozšírenie zúženie
Srdečná činnosť zrýchľuje spomaľuje
Cievy zúženie rozšírenie
Koronárne cievy rozšírenie zúženie
Vegetatívna sústava katabolizuje anabolizuje
Obecné pôsobenie urýchľuje životné pochody ochraňuje organizmus pred opotrebením


Okrsky nervového zásobenia

Nervové zásobenie telesných tkanív začína v určitom úseku - segmentu. V ľudskom tele teda môžeme vymedziť oblasti s rovnakou nervovou inerváciou. Do periferných oblastí prichádzajú vlákna od viacerých nervov vzájomne prepletených - vznikajú tak koreňové okrsky, ktoré tvorí na povrchu tela rôzne široké pásy - DERMATOMY (na koži). Určenie koreňových okrskov je dané predovšetkým klinickým pozorovaním pri rôznych poruchách a je stále predmetom bádania a výskumu. Rovnako ako koža a svaly, u ktorých môžeme určiť myotomy (vo svale), takisto i tkanivá vnútorných orgánov sú zásobené z určitého miešného koreňa. Existujú preto i podobné koreňové okrsky v útrobách - enterotomy (vo vnútornom orgáne).
Ako už bolo spomenuté, bol to Head, ktorý poukázal na segmentové spojenie vnútorných orgánov s povrchom tela. Podľa Heada prislúcha ku každému vnútornému orgánu určitá kožná oblasť. Toto miesto sa pri ochorení príslušného vnútorného orgánu prejavuje zvýšenou citlivosťou. Vedenie vzruchu vyvolaného podráždením vo vnútornom orgáne zabezpečujú vo smere k povrchu tela senzitívne vlákna sympatiku, parasympatiku a nerv bránicový (n.

phrenicus).


Kožné okrsky rozlišujeme podľa výstupu nervov na:
8 krčných alebo cervikálnych segmentov (C1 - C8)
12 hrudníkových alebo torakálnych segmentov (Th1 - Th12)
5 bedrových alebo lumbálnych segmentov (L1 - L5)
5 krížových alebo sakrálnych segmentov (S1 - S5)

Nervové zásobenie jednotlivých vnútorných orgánov je uvedené v tabuľke:
Tabuľka inervácie vnútorných orgánov
Vnútorný orgán Segment zásobenia Strana
Srdce, aorta Th1 – Th8 naľavo
pľúca a prieduškový kmeň Th3 – Th9 obojstranne
pažerák Th3 – Th5 obojstranne
žalúdok Th5 – Th9 naľavo
dvanástnik, pečeň, žlčník Th6 – Th10 napravo
slinivka brušná Th7 – Th9 naľavo
tenké črevo Th9 – Th11 obojstranne
slepé črevo a vzostupný tračník Th10 – L1 napravo
obličky,
močovod,
močový mechúr Th10 – L2
Th11 – L3
S2 – S3
obojstranne
červovitý prívesok Th11 – L2 napravo
priečny tračník TH11 naľavo
zostupný tračník Th11 – Th12 naľavo
esovitá kľučka, konečník L1 – L5 naľavo
pohlavné ústrojenstvo Th11 – L5
S2 – S3 obojstranne

Reflexné prejavy

Vzájomné prepojenie tkanív a orgánov bohato rozvetvenou nervovou sústavou umožňuje za spoluúčasti nadriadených nervových centier vzájomné pôsobenie. Dráždením vznikajú reflexy:
- viscerokutánnim = dráždi vnútorný orgán s prejavom na pokožke,
- visceromotorickom = dráždenie vnútorného orgánu s prejavom na svalovine,
- visceriviscerálnym = dráždenie vnútorného orgánu sa prejaví na inom vnútornom orgáne,
- kutiviscerálny = dráždenie pokožky s prejavom na vnútornom orgáne.

Účinky reflexnej masáže

V podstate sú miestne účinky segmentovej a klasickej masáže veľmi podobné, ale pri segmentálnej masáži sa prejavujú i na vzdialených miestach v rámci koreňového, alebo segmentového nervového zásobenia. Medzi najvýraznejšie účinky patrí zvýšenie teploty kože - vazodilatačné účinky až 2 hodiny.
Bolo dokázané po sérii segmentových masáží zvýšenie acidity žalúdka, jeho tonusu a zrýchlenie peristatiky čriev bez výrazných teplotných zmien.
Po segmentálnej masáži sa zvyšuje vitálna kapacita pľúc a to hlavne uvoľnením svalového napätia (hľbšie inspírium).
Segmentálnou masážou dôjde k zníženiu vysokého kožného odporu a nízky sa naopak zvýši.
Zásady pre výkon segmentálnej masáže

Pre kvalitný výkon segmentálnej masáže je potrebné dodržať:
- dostatočne osvetlenie miestnosti a teplotu cca 22 st. Celsia,
- pri vlastnej masáži nepoužívať masážne prostriedky, ak sa pacient potí je potrebné vykonať jeho osušenie (nie froté),
- pri masáži ležiaceho pacienta: lôžko musí byť rovné, pevné s výškou asi do polovice stehien fyzioterapeuta. Pacient leží na bruchu, dolné končatiny (DK) sa opierajú o predkolenie, horné končatiny (HK) sú vedľa tela dlaňami hore, hlava je mierne podložená otočená bokom a opiera sa o líce,
- pri cvičení sediaceho pacienta: je najvhodnejšia stolička bez operadla s nastaviteľnou výškou sedadla, ktoré je prekryté izolačnou látkou. Pacient opera chodidlá o dlážku a jeho sedacie svaly presahujú okraj sedadla,
- hygienické zásady.
Vyhľadávanie reflexných prejavov

Vyhľadávanie reflexných prejavov sa vykonáva zrakom a pohmatom.
a) vyhľadávanie zrakom: pozoruje sa farba a lesk kože, jej potivosť, prípadná cievna kresba, zrohovateľosť, viditeľné napätie až miestne stiahnutie,
b) účinnejšie je vyhľadávanie reflexných prejavov pohmatom - palpačne. Sleduje sa zvýšená rezistencia tkanivových vrstiev (koža, podkožie, fascie, svaly a periost). Hmatá sa bruškami prstov jemným tlakov pri palpacii kože a podkožia.

Diagnostický hmat sa realizuje 3. alebo 4. prstom vtlačeným do kože, postupujeme smerom kraniálnym a tlačíme kožnú riasu. V mieste reflexnej zmeny nie je možný hladký posun riasy.
Ďalšie palpačné vyšetrenie je možné vykonať:
- uchopením kože medzi palec a ukazovák s následným prehmataním,
- užitím zvýšeného tlaku pri vyšetrovaní svalu. Pozor na prudké stlačenie.
- silnejšou palpáciou zisťujeme reflexné zmeny na perioste. Pri vyhľadávaní zmien vyhľadávame najskôr popri chrbtici od krížovej kosti smerom hore a až potom na iných miestach.

Postup pri výkonu reflexnej masáže

Reflexnú masáž vykonávame na ležiacom, alebo sediacom pacientovi podľa týchto bodov:
1. Vyzveme pacienta, aby okamžite hlásil nepríjemné pocity, alebo zvýraznenie bolesti,
2. masáž zahajujeme popri chrbtici, postupujeme smerom k periferii, dodržiavame sled masážnych hmatov. Hmaty je možné niekoľkokrát opakovať za sebou, ale nesmie sa meniť poradie. Medzi základné hmaty je možné vkladať i vhodné hmaty z iných zostáv,
3. silu tlaku prispôsobíme pocitom pacienta,
4. pri zistení zmien prepracujeme miesto okamžite, (jemné alebo silné hnetenie alebo chvenie volíme podľa typu reflexnej zmeny),
5. smer masáží je od krížovej kosti kraniálne a od vzdialenejších miest ku chrbtici,
6. maximálne dávkovanie je 5 masáží s následnou kontrolou,

Masážne zostavy

K dosiahnutiu optimálneho účinku segmentovej techniky reflexnej masáže je potrebné dodržať určitý sled hmatov. Dlhodobým pozorovaním boli zostavené základné zostavy, ktoré určujú postup masáže a sled hmatov. Základné zostavy a ich indikácie sú uvedené v prílohách 2 až 5.Kontraindikácie

1. akútne zápaly,
2. stavy vyžadujúce kľud na lôžku,
3. horúčkovité a infekčné stavy,
4. poškodenie kožného krytu,
5. tkanivá nad nádorom - benígny i malígny,
6. panvová zostava pri tehotenstve a menses,
7. hrudná zostava po resekci rebier, spondylartritide – m.Bechterejev, pneumotorax a závažné srdcové ochorenia.
Dávkovanie masáže

Pri dávkovaní reflexnej masáže sa postupuje podľa týchto zásad:
1. Ženy bývajú na masáže citlivejšie ako muži,
2. deti a osobitne batoľatá reagujú na reflexnú masáž najviac,
3. stredne intenzívna masáž sa vykonáva u osôb nad 30 rokov,
4. najintenzívnejšie sa masírujú chorí v druhej a najmä v tretej dekáde života,
5. intenzita masáže sa dávkuje podľa reaktivity pacienta (prevláda sympatikus alebo parasympatikus),
6.

duševne pracujúci pacienti sú k masážam vnímavejší než pacienti fyzicky pracujúci,
7. v indikovaných prípadoch sa začína s masážou čím skôr - všetko je závislé na stavu pacienta, skúsenostiach a schopnostiach fyzioterapeuta. Je možné zovšeobecniť:
a) celkom bez vyvolania bolesti sa vykonáva masáž u ochorení srdca, žalúdku, duodema a tenkého črevá,
b) na hranici bolesti je možné masírovať u ochorení ciev, pečene, žlčníka, reumatických chorôb a postihnutí hlavy,
c) s prípadným prekročením povrchnej bolesti u ochorení dýchacieho ústrojenstvá, močového ústrojenstvá a pohlavných orgánov, tlstého črevá, chrbtice a kostí.
8. pri masáži jednotlivých tkaní sa osvedčilo postupné zosilovanie intenzity hmatu s postupným prenikaním do hlbších tkanivových vrstiev,
9. doba trvania jednej masáže by nemala prekročiť 20 minút,
10. obvyklá frekvencia je ob jeden deň, pri dobrej znášanlivosti častejšie, maximálne však v sérii o 5 masážach s následnou kontrolou, ak sa vykonáva masáž i po zaniknutí reflexných prejavov ďalej, môže sa vyvolať obnova pôvodných potiaží,
11. reflexná masáž sa vykonáva u pacienta vždy v rovnakú dennú hodinu vždy v rovnakom slede ostatných procedúr.

Záver

Rozsah uplatenia reflexnej masáže je v porovnaní s klasickou masážou o mnoho širší. Je to preto, že reflexná masáž sa zameriava na zmeny na povrchu tela, vzniknuté pri podráždení ktoré prichádza od chorých tkanív, alebo orgánov cestou spoločnej inervácie.

Už niekoľko desiatok rokov si presvedčivo razí cestu do Európy aj stará liečebná metóda a to je reflexná masáž chodidiel. S jej výbornými výsledkami vzrastá aj záujem medzi zdravotníkmi a laikmi o možnosti využitia týchto liečebných skúsenosti. Účinok je rýchly a spoľahlivý, nebezpečie prakticky žiadne. Na plôškach nohy sa premietajú jednotlivé reflexné zóny orgánov a pohybového systému. Body sú tu dosť veľké a tvoria viac-menej rôzne veľké plôšky. Ovplyvnenie týchto plôšok má význam v prevencii a včasnej diagnostike len začínajúcich ochorení. Táto liečebná metóda sa u nás využíva najmä pri jestvujúcich problémoch či už organických alebo pohybových. Ošetrenie je možné vykonávať jemným, alebo dráždivým spôsobom podľa príslušného postihnutého bodu. Veľký význam má však masáž celej plochy chodidla, ktorá vlastne simuluje masáž celého tela. Kladné výsledky sa dosahujú prakticky ihneď po ukončení liečebnej metódy a to aj v spôsobe uvoľnenia a prekrvenia nôh a následného úplného zrelaxovania pacienta.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?