Realizmus v svetovej literatúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Realizmus v svetovej literatúre

Realizmus v svetovej literatúre. Dielo na rozbor : H. de Balzac - Otec Goriot.

Európsky hospodársky a sociálno - spoločenský vývin v 19. storočí určovala priemyselná revolúcia. Všetko bolo založené na moci peňazí. S priemyselnou revolúciou bol spätý rozvoj prírodných vied. Za skutočné hodnoty v ľudskom poznaní sa začali považovať iba tie výsledky výskumov, ktoré sa dali overiť experimentom. Rozmach prírodného bádania ovplyvnil aj filozofické myslenie, najmä pozitivizmus ( francúzsky filozof August Comte ). Za skutočné považoval pozitivizmus iba to, čo sa dalo zmyslami a skúsenosťou dokázať. Pozitivistická filozofia mala značný vplyv na vývin európskeho myslenia a literatúry. V umení sa kládol dôraz na pravdivosť zobrazovaných spoločenských procesov, ľudských vzťahov a charakterov. Už Victor Hugo žiadal, že literatúra má byť odrazom súčastnosti. Metóda umeleckého poznania založená na analíze charakteru, na vykreslení typických charakterov sa označuje ako realistická. Spisovaťeľ Henry Beyle vyslovil myšlienku : " Literatúra má byť zrkadlom alebo odrazom spoločnosti. "

Anglický realizmus vrcholí v období panovania kráľovnej Viktórie. Anglicko v tomto období bola navonok prvoradá svetová veľmoc. Bohatstvo malo z kolónií, ktoré malo pocelom svete. V kolóniách vládla nevšímavosť k ťažkostiam najnižších tried. Vznikajú početné manufaktúry, v ktorých sa často zneužívala práca žien a detí. V parlamente medzi sebou bojovali dve najsilnejšie strany. Problémy spoločnosti, najmä jej nedostatky, zobrazujú spisovatelia. K najväčším patril Charles Dickens. Do literatúry uviedol hrdinov, ktorí pochádzali z ľudu. Bol veľký humanista. K jeho najznámejším dielam patria : Oliver Twist; David Copperfield; Malá Dorritka a iné.

K najväčším predstaviteľom francúzskeho realizmu patrí Honoré de Balzac. Syn boháča. Písal množstvo detektívnych románov. Svoje diela delil na tie, ktorými sa živil a na vážne umelecké diela. Ľudská komédia - je to súhrnný celok všetkých jeko románov. Jadro tvorí trilógia románov Otec Goriot; Stratené ilúzie; Lesk a bieda kurtizán. Do tohto súhrnného diela patrilo množstvo poviedok, ktoré rozdelil do 6 celkov.

Otec Goriot. V tomto románe H. de Balzac analyzuje tragiku ľudskej vášne - neopakovateľnej lásky. Starý obchodník Goriot venoval celý svoj majetok dcéram Anastázii a Delfíne, vydávajúcim sa za príslušníkov aristokracie a finančnej buržoázie.

Oslnený ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je osud otca, žijúceho v špinavom penzionáte, ľahostajný. Opustený a sklamaný na smrteľnej posteli spoznáva, že namiesto lásky a nehy vlastných detí zostala iba samota, opustenosť, sklamanie a krutý bôľ srdca. Balzacov obraz cynickosti buržoáznej spoločnosti nemohol byť výraznejšie načrtnutý, ako cez otrasný rozklad najprirodzenejších citových vzťahov otca a detí. Druhé románové pásmo vytvárajú postavy galejníka Vautrina a mladého schudobneného vidieckého šľachtica Rastignaca, prichádzajúceho do Paríža získať výhodné spoločenské postavenie. Spoznáva krutosť morálky v parížskej spoločnosti i Vautrinovu filozofiu, podľa ktorej treba vpadnúť " do tejto masy ľudí .. ako guľa z kanóna, alebo sa prikradnúť ako mor. Čestnosť tu nie je na nič. "
Dej sa odohráva v Paríži začiatkom 19. storočia. V lacnom penzióne sú ubytovaní rôzni ľudia. Ľudia v penzióne bývali na rôznych poschodiach podľa bohatstva. Na najvrchnejšom poschodí býval otec Goriot a taktiež aj študent Eugene Rastignac. K otcovi Goriotovi chodili dve mladé ženy - jeho dcéry. Otec Goriot je bývalý výrobca cestovín, pri ktorých si zarobil slušné peniaze. Jeho dcéry sa chceli dostať do vysokých kruhov. Anastasie sa vydala za grófa de Restaud. Delphine za bankára nemeckého pôvodu, pána de Nucingena. Zo začiatku, pokiaľ mal otec Goriot dosť peňazí, bol v oboch rodinách hosťom, no neskôr preňho zostali dvere oboch rodín zatvorené. Manželia prestali dávať svojim dcéram peniaze. Tie však mali milencov a na tých potrebovali peniaze, ktoré brali od otca. Študent Rastignac sa cez svoju vzdialenú príbuznú dostal na ples, kde sa zaľúbil do Anastasie, a taktiež sa mu zaľúnila aj Delphine. Keďže sa mu nepodarilo získať Anastasie, chcel získať Delphine, pričom však zistil, že Delphine aj Anastasie sú Goriotové dcéry. Vautrin, jeden z obyvateľov penziónu, zločinec, sa pokúša nahovoriť Rastignaca, aby mu zohnal 200 000 frankov, s ktorými by potom odišiel do Ameriky. Mal ich získať výhodným sobášom. Pri šťastnej náhode, keď išiel Eugene do divadla s vikomtesou, uviedli ho do lóže spolu s Delphine. Prostredníctvom otca Goriota sa dal s Delphine dokopy. Eugene bol s Delphine v kasíne, kde vyhral peniaze, ktoré Delphine súrne potrebovala. Vždy, keď sa Rastignac vrátil so stretnutí s Goriotovými dcérami, musel Goriotovi o všetkom referovať. Medzičasom, si Rastignac rozmyslel svoj sobáš a tým aj nadobudnutie majetku. Neskôr sa zistilo, že Vautrin je dlho hľadaný zločinec. Po zatknutí Vautrina, postupne začali odchádzať z penziónu všetci hostia.

Taktiež sa chcel odsťahovať aj Eugene, avšak pri prehliadke svojich vecí, či nič nezabudol, vypočul rozhovor medzi ydelphine, Anastasie a otcom Goriotom. Dcéry potrebovali od otca peniaze, ktoré im však on nemohol dať. Otec Goriot po odchode dcér bol veľmi nešťastný z ich správania a dostal porážku. Otec Goriot zomrel v biede, na jeho pohrebe sa zúčastnil iba Eugene a sluha z penziónu. Na pohrebe Eugene vyhlásil svoj súboj so spoločnosťou, ktorý zavŕšil rezignáciou - odišiel na večeru ku Delphine.

V Rusku je realizmus zastúpený množstvom známych autorov. V tomto období existuje v Rusku nevoľníctvo, krajina je poznačená Napoleónskymi vojnami. Ruskí realisti sa združovali v spolku Naturálna škola. Ich základom bolo zobrazovanie najnižších vrstiev. Realizmus v Rusku trval dlhšie ako v ostatnej Európe. Medzi najznámejších ruských realistických autorov patria :
I. S. Turgenev, ktorý pochádzal z bohatej šľachtickej rodiny. Žil vo Francúzsku. Prekladal z francúzskej literatúry do ruskej a naopak. Medzi jeho diela patria : Poľovníkove zápisky; Rudin; Šľachtické hniezdo; V predvečer; Otcovia a deti. A. P. Čechov, lekár, ktorý sa v literatúre preslávil v 2 žánroch - krátka próza a lyrická dráma. Drámy : Čajka; Ujo Váňa; Tri sestry; Višňový sad.
N. V. Gogoľ písal poviedky a romány. Poviedky : Večery na Laze nedaleko Dekaňky; Petrohradské novely; Taras Buľba. Komédie :Revizór; Ženba. Román : Mŕtve duše - námet dostal od Puškina, ktorý túto udalosť počul ako pravdivú.
F. M. Dostojevskij bol výrazným predstaviteľom ruskej psychologickej prózy. mal smutné a chudobné detstvo. Na želanie otca sa stal vojenským inžinierom, v tejto profesii pracoval len krátko, venoval sa len literatúre. Do literatúry vstúpil románom Biedni ľudia. Tento román je napísaný vo forme listov. Iné jeho romány : Dvojník; Idiot; Zločin a trest; Bratia Karamazovci. L. N. Tolstoj písal poviedky, romány, divadelné hry a filozofické práce. Jeho tvorba a filozofia ovplyvnila európsku kultúru. Dielo a myslenie Tolstoja bolo na Slovensku veľmi rozšírené. Tolstoj vyznával svojráznu filozofiu. Jeho učenie bolo založené na zásade neprotiviť sa zlu násilím a zdôrazňoval princíp sebazdokonalovania. Bol za návrat k jednoduchosti a k prírode. Zavrhoval európsku civilizáciu, pravoslávne náboženstvo, štátne usporiadanie a za základ svojho náboženstva vyhlasuje lásku k blížnemu. V konečnom dôsledku jeho učenie privádza ľudí k pasivite. Diela : Detstvo; Ráno statkára; trilógia - Detstvo, Chlapčenstvo, Junostvo. Vrchol jeho tvorby : Vojna a mier; Anna Kreninová; Vzkriesenie. Tolstoj písal aj hry : Živá mŕtvola; Vláda tmy. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?