Raná grécka filozofia - Milétska škola (Táles, Anaximenes, Anaximandros)

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Raná grécka filozofia - Milétska škola (Táles, Anaximenes, Anaximandros)

Táles
- úspešný cestovateľ, obchodník, politik i filozof teoretik
- jeden zo siedmych mudrcov
- sprístupnil Grékom poznatky východnej vedy (egyptskej a babylonskej matematiky a astronómie)
- aj jeho predpoveď zatmenia Slnka, kt. vraj ukončila vojnu medzi lýdskym a médskym kráľom, sa zakladala na poznatkoch babylonských astronómov
- volali ho prvým matematikom (používal kružidlo a uhlomer), astronómom a fyzikom
- historky:
o Keď ho chcela matka oženiť, tvrdil, že je ešte skoro. Keď tak chcela urobiť, keď už bol starší, povedal, že už je neskoro.
o Keď sa ho opýtali, prečo nechce mať deti, odpovedal, že z lásky k deťom.
o Jeden z prvých ekonomicky zmýšľajúcich filozofov (raz, keď bola nadúroda olív skúpil všetky lisy a potom ich predával nad cenu)
o Pýtali sa ho, čo je najľahšie a čo najťažšie na svete. Odpoveď: „Najľahšie je poradiť druhému, najťažšie je poradiť sebe."
- arché: voda (je materialista) (jeho predstava o Zemi: disk, ktorý pláva na vode)
- „Všetko je plné bohov" - voda môže byť vnímaná aj iným spôsobom (nemali ešte vybudované pojmy) -> potom by bol idealista
- hylozoizmus (hýlé = látka, zoé = život) - pralátka ako niečo živé, z čoho všetko vzniklo a do čoho sa raz všetko vráti, svet = živý organizmus -> je hylozoista, lebo tvrdí, že nositeľom života je voda
- kozmogónia (kosmos = usporiadanie, poriadok) - náuka o vzniku sveta - zaoberá sa ňou

Anaximenes
- arché: vzduch
- zhusťovaním a zrieďovaním vzduchu sa dajú vysvetľovať zákl. vlastnosti jednotlivých druhov vecí, lebo spôsobujú ich tvrdosť, teplotu a ostatné fyzické kvality

Anaximandros
- Tálesov žiak
- najfilozofickejší filozof Milétskej školy
- vieme o ňom tiež len sprostredkovane
- uvádza sa, že napísal prvé filozofické dielo „O prírode"
- arché: apeirón - neobmedzené, nekonečné, božské, neobmedzená podstata, všeobecný zákon, miera všetkých meniacich sa vecí; všetko z neho vzniká a doň zaniká
- vznik vecí nie premenou živlov, ale tým, že sa večným pohybom vylučujú protiklady (tento večný pohyb určuje svetové dianie).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?