Raná grécka filozofia - Herakleios z Efezu (540 - 480 p. n. l.)

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Raná grécka filozofia - Herakleios z Efezu (540 - 480 p. n. l.)

- Efezos - pobrežie Malej Ázie
- „temný filozof" (uzatvorenosť pred ostatným svetom; písal vo veršoch)
- „tečúci filozof" (všetko plynie)
- dielo „O prírode"
- svojský spôsob vyjadrovania (plno antitéz, aforizmov, porekadiel a hádaniek)
- myšlienka všeobecného plynutia a zmeny - „panta rei" (všetko plynie) - nič nie je nemenné a netrvá stále
- „Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme."
- „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky."
- „Svet sa pohybuje preto, lebo je bojom protikladov."
- všetky veci prichádzajú do svojich protikladov - celý život je bojom protikladov
-> zakl. dialektiky - svet pozostáva z negácií
- arché: oheň, kt. má v sebe skryté zárodky života => je hylozoista
- za základ sveta považuje večný oheň - tento svet nevytvoril žiadny Boh ani človek, ale bol je a bude večne živým ohňom, zapaľujúcim a vyhasínajúcim podľa miery => zakl. dialektiky - učenie o zmene, pohybe, dianí a plynutí (príčina zmeny - boj protikladov)
- svetu vládne logos (vyskytuje sa u neho 1. krát) - všeobecný poriadok, jednota sveta, miera nevyhnutnosti, zákon vecí, objektívny princíp, reč, kt. nás poúča, čo majú rozmanité veci spoločné, zákon, kt. sa príroda riadi
- zakl. gnozeológie; poznanie je predovšetkým poznaním objektívnej skutočnosti, kt. exist. nezávisle od nášho vedomia
- panteista
- návrat k osudu a cezeň k mytológii
- Kratylos (jeho žiak) - „Všetko na svete je relatívne" - posunul jeho učenie aj do tejto roviny.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?