Raná grécka filozofia - atomisti (Demokritos, Leukippos)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Raná grécka filozofia - atomisti (Demokritos, Leukippos)

Leukippos
- zakl. atomistickej teórie
- vieme o ňom veľmi málo, nezachovalo sa nič z jeho života, preto mnohí pochybujú, či vôbec žil
- v jeho diele pokračoval Demokritos
- „Nič nevzniká bez príčiny."

Demokritos (460 - 370 p. n. l.)
- pochádzal z Abdér v Trácii
- zaob. sa problémami astronómie, fyziky, matematiky i biológie, ale venoval sa aj psychológii, pedagogike, etike a ostatným vtedy rozvíjaným vedám
- veľa cestoval (bohaté dedičstvo)
- jeho filozofia je výrazne materialistická
- všetko sa skladá z hmoty, z najmenších hmotných čiastočiek - atómov a z prázdna
- atómy - nevznikajú ani nezanikajú, sú večné, nepriestupné, ďalej nedeliteľné a kvalitatívne nemenné; ich počet a tvary sú nekonečné; existujú medzi nimi rozdiely v tvare, usporiadaní a polohe
- vznik, zmena a zánik všetkého - prejav mechanického preskupovania v prázdnom priestore
- pohyb - vlastnosť vš. atómov
- atómy sa zoskupujú vírivým pohybom
- žiadne zlučovanie neprebieha náhodne, ale je vopred dané -> determinizmus (kauzalizmus) = všeobecná príčinnosť a nevyhnutnosť
- nevyhnutnou podmienkou pre pohyb atómov je prázdno
- duša - je hmotná, skladá sa z atómov (menšie guľaté a veľmi ľahké atómy) a je nositeľom vedomia
- podstatu vecí, t. j. večné a nemenné atómy a prázdno, môžeme postihnúť len rozumom
- ateistické názory - bohovia sú iba fantastické predstavy a domnienky ľudí, viera v bohov - dôsledok nevedomosti ľudí a ich strachu z prírodných ničivých síl a javov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?