Rádioaktivita

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3881×

Příbuzná témataRádioaktivita

RADIOAKTIVITA

(EMISE ZÁŘENÍ JADER NESTABILNÍCH ATOMŮ)


Přirozená radioaktivita:

Radioaktivita je vnější projev reakce, která probíhá uvnitř jader některých atomů.
Radioaktivní jádro je nestabilní:při rozpadu ztrácí hmotu a uvolňuje do okolí částice a energii. Podle elektrického náboje a hmoty částic rozlišujeme několik druhů záření. Říkáme jim alfa, beta a gama. Jsou řazena podle stoupající energie.

Druhy radioaktivního záření:

Paprsky alfa pocházejí z heliových jader. Jsou málo pronikavé a pohltí je například list papíru.

Paprsky beta jsou vlastně elektrony. Mají už větší dosah a je možné je pohltit hliníkovou fólií.

Paprsky gama představují pronikavé záření, které je čistě energetické. Je možné je pohltit olovem.

Umělá radioaktivita:

Radioaktivita může být také vyzařována na jiné atomy. Částice jsou vyzařovány vysokou energií na jádra. Důsledkem je „nafouknutí“ nebo rozbití jader. Pokud vyzařujeme paprsky alfa na neradioaktivní atomy, stanou se z nich atomy radioaktivní. Jedná se o umělou radioaktivitu. Dnes je možné vyrábět takto radioaktivní atomy (radioizotopy) ze všech prvků. Využíváme je v biologickém výzkumu, v medicíně a v průmyslu.

Jaderné štěpení:

Je-li neutron pohlcen těžkým atomovým jádrem například jádrem uranovým, stane se dané jádro nestabilním  rozdělí se na několik částí a přitom uvolňuje energii ženoucí tyto fragmenty velkou rychlostí. Jedná se o nukleární štěpení. Tyto části jádra s vekou rychlostí mohou také samy pronikat do jiných jader a vyvolávat v nich štěpení. Štěpení má za následek řetězovou reakci. Dochází k uvolnění vysokou rychlostí pohybujících se neutronů a značného množství energie. Rychlost této reakce je řízena zpomalovačem (moderátorem) umísťovaným do dráhy neutronů. Využití jaderného štěpení:

Štěpení probíhá v reaktorech atomových elektráren, kde je řízeno systémem moderátorů, které zachycují potřebný počet neutronů. Uvolněná energie je přeměňována na energii využitelnou: energii nukleární. Nukleární energie je využívána při výrobě elektrické energie. Tento princip je využíván i u atomových bomb.Rozdíl je v tom, že reakce není bržděna, ale zesílena  uvolnění velkého množství energie.

Radioaktivita blahodárná a nebezpečná:

Radioaktivní záření prochází téměř jakoukoli hmotou například i lidským tělem a mění strukturu molekul. Tyto jevy jsou přínosem například v medicíně (léčení rakoviny). Rakovinné buňky jsou ničeny koncentrovaným zářením gama.

Radioaktivní záření je nebezpečné pro nechráněné osoby a musí se sním manipulovat opatrně. Manipulace s těmito látkami je přísně regulována mezinárodními úmluvami.

Dodatek:

Za průkopníky v tomto odvětví můžeme považovat Marii a Pierra Curiovi a Henriho Becquerela. Všichni tři obdrželi v roce 1903 Nobelovu cenu za fyziku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?