Rada Európy

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1719×

Příbuzná témataRada Európy

,,Rada Európy je v súcasnosti symbolom zmierenia a hlavným ohniskom paneurópskej spolupráce."

Rada Európy bola založená ako medzivládna organizácia 5. mája 1949 desiatimi európskymi štátmi, s hlavným poslaním šíriť myšlienku jednoty medzi jej členmi. Sídlo Rady Európy sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) v Paláci Európy. Členom Rady Európy sa môže stať ktorýkolvek európsky štát pod podmienkou, že prijme princíp právneho štátu a zaručí ludské práva a základné slobody všetkým osobám podliehajúcim jeho právomoci. V súčasnosti združuje 43 členských štátov - od 5. mája 1949 sa počet členov Rady Európy rozrástol z desiatich zakladajúcich štátov (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nórsko, Spojené královstvo, Švédsko a Taliansko), po ktorých sa pripojili v auguste 1949 Grécko a Turecko, na dnešných 43 členských štátov*: Island a Nemecko (1950), Rakúsko (1956), Cyprus (1961), Švajciarsko (1963), Malta (1965), Portugalsko (1976), Španielsko (1977), Lichtenštajnsko (1978), San Marino (1988), Fínsko (1989), Maďarsko (1990), Poľsko (1991), Bulharsko (1992) a Estónsko, Litva, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Rumunsko (1993), Andorra (1994), Lotyšsko, Albánsko, Moldavsko, Ukrajina, "bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (1995), Ruská federácia, Chorvátsko (1996), Gruzínsko (1999), Arménsko a Azerbajdžan (2001).V súčasnosti sú uchádzači o členstvo Bosna a Hercegovina, Juhoslovanská zväzová republika a Monako. V rade Európy sa nachádzajú aj tzv. Pozorovatelia -Japonsko, Kanada, Mexiko, Spojené štáty americké a Svätá Stolica.
Výkonným orgánom Rady Európy je Výbor ministrov. Jej členmi sú ministri zahraničných vecí všetkých 43 členských štátov (resp. ich stáli degáti). Parlamentné zhromaždenie je poradným orgánom Rady Európy. Združuje 602 členov zo 43 národných parlamentov a zvláštnych hostí z niektorých európskych štátov, ktorí nie sú členmi Rady Európy. Rada pôsobí ako fórum vlád štátov, ktorá umožnuje prezentovať na rovnocennej úrovni národné záujmy a prístup k riešeniu problémov, ktorým európske štáty čelia spoločne s Parlamentným zhromaždením Rady Európy ako ochranca princípov a hodnôt, ktoré Rada Európy predstavuje.

Rada Európy je medzivládna organizácia, ktorá má za cieľ:
- ochranovať ludské práva, pluralitnú demokraciu a právny štát
- prispievať k uvedomovaniu si európskej identity a kultúrnej
rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju
- hľadaž riešenia problémov, ktorým čelí európska spolocnosť
(diskriminácia menšín, xenofóbia, neznášanlivost, ochrana
životného prostredia,klonovanie ludí, AIDS,
drogy,organizovaný zločin a pod.),
- pomáhať upevnovať stabilitu demokracie v Európe
podporovaním politických, legislatívnych a ústavných reforiem.
Radu Európy financujú členské štáty, ktorých príspevky do rozpočtu organizácie sa vypočítavajú podla ich počtu obyvateľov a bohatstva. Riadny rozpočet Rady Európy na rok 2002 je približne 169 miliónov eur. Oficiálnymi jazykmi Rady Európy sú francúzština a anglictina. Parlamentné zhromaždenie však používa ako pracovný jazyk aj nemčinu, taliančinu a ruštinu. Za istých podmienok sa môže tlmočit pri debatách aj z iných jazykov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?