Publicistický štýl

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 9205×

Příbuzná témataPublicistický štýl

- funkcie: informačná, agitačná, vzdelávacia
- určený pre široké vrstvy prijímateľov - použitie menej bežných pojmov, značiek a skratiek musí byť autorom vysvetlené
- základné znaky: zrozumiteľnosť (prístupnosť), výstižnosť, pôsobivosť
- automatizácia (ustálenosť, konvenčnosť vyjadrovania) a aktualizácia (oživovanie, nezvyčajnosť vyjadrovania) by mali byť v rovnováhe
- najčastejšie aktualizačné jazyk. prostriedky:
- prenášanie významu slova
- obrazné pomenovanie (Zelené pľúca mesta ostávajú bez zelene)
- používanie frazeologizmov a ich tvorivé obmieňanie
- kontrast (Na hranici, kt. nerozdeľuje, ale spája)
- klišé - často opakovaná jazyk. aktualizácia stráca svoj účinok a mení sa na automatizáciu, ba až na ošúchanú frázu

publicistické žánre:
- spravodajské - správa (oznámenie), komuniké (oficiálne štátnopolitické vyhlásenie), rezolúcia (vyhlásenie v závere rokovaní, zjazdov a pod.), riport (krátka spravodajská reportáž), referát, interview, inzerát, reklama
- analytické (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace) - úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia; glosa, entrefilet (poznámky na aktuálnu tému, často vtipné až ironické)
- beletristické (rozprávajúce a opisné, využívajú prostriedky umeleckej lit.) - fejtón, besednica, causerie, stĺpček, reportáž, črta


Recenzia
- subjektívne hodnotenie (umeleckého al. náučného diela), aj keď toto hodnotenie píše špecialista
- uplatňuje sa osobný postoj autora (najmä pri hodnotení nejakého nového javu, novj metódy a pod.)
- priraďujeme ju k úvahe

- z lat. recensére = vykonávať prehliadku, prehliadať, uvažovať
- žáner umeleckej vedeckej kritiky, posudok nejakého um. diela po jeho vydaní
- vyskytuje sa v novinách, časopisoch
- býva priraďovaná k úvahe, pretože autor v nej zaujíma subj. stanovisko k recenzovanému objektu (knihe al. filmu)
- môže byť písaná z pozície sympatie al. nesympatie
- dôležité je, aby bola aktuálna
- obsahuje:
a) nadpis - pútavý, výstižný, provokujúci
b) zákl. bibliograf. údaje - autor, titul, vydavateľstvo, rok - ak reedícia, tak koľký krát, prekladateľ (strany, náklad)
c) úvod - subj., individuálny (naznačuje cestu, ako sme sa ku knihe dostali)
d) prerozprávanie deja - malá analýza
e) zhodnotenie, či sa to autorovi podarilo al. nie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?