Psychológia Patopsychologie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2752×

Příbuzná témataPsychológia Patopsychologie

-def: zkoumá nenormální jevy a poruchy psychiky
-normalita: co je většinové, průměrné, uměle stanovené hranice (lze ji posouvat) určené tradicí
-homosexualita: dříve sexuální úchylka
-příčiny ps. poruch – biologická determinace – vrozené, dědičné
- sociální determinace – jak nás předurčuje okolí (rodina)
- styl života (drogové závislosti)
-3 stupně: 1) osobnostní krize
2) psychosomatický syndrom (duševně-tělesný) – může se vyvinout z 1
- z deprese * žal. vředy
3) lehčí, těžší poruchy osobnosti=>

a) neurózy
– nejčastější, funkční onemocnění bez poškození mozku
-* na základě neřešených konfliktů: averze X averze (výběr ze 2 menších zel, zubař x bolavý zub)
apetence X apetence (2 přitažlivé síly, osel a 2 kupky sena)
apetence X averze(člk chce něco dokázat, ale příliš mnoho překážek)
-projev i na tělesnosti člka
-neurastenie – vysoká únava, porucha spánku =>* na základě stresu
-úzkostná neuróza
-anankasmus = nutkavá neuróza – nucení k určité činnosti, pudovost + sexualita(superego: Freud), fixovaný návyk, např. neustálé mytí rukou
-fobie – neodůvodněný strach, agorafobie(otevřená prostranství), arachnofobie,…
-hypochondrie - člk si může přímo navodit příznaky nemoci (konverzní neuróza – až ochrnutí), homeopatika – placeboefekt
-mentální anorexie – odpor k jídlu, stav bulimie, problém přijmout sám sebe, odmítání ženské role a linie

b) psychózy
-hluboké ps. poruchy narušující osobnost, zasažena identita, ztráta kontaktu se světem
-schizofrenie – rozdvojení osobnosti, porucha afektivity(citovosti),roztěkanost, rozpor role a touhy, člk se soustředí na část, ale nechápe celek, vliv rodiny (dítěti není dovoleno stát se osobností, rozhodování rodičů=>touha být někým jiným=>větší šance na sch.), autizmus (provázený mutace, ztráta řeči, kontaktu s okolím, 0 interakce, 1% obyvatel planety)
-maniodepresivní psychóza = cyklofrenie – střídání deprese a pohody, beznaděj, prázdnota, pocit viny, strach z nemocí a +, únava, nespavost, úzkost

c) psychopatie
-něco mezi psychózou a neurózou, dlouhodobá porucha, odchylka od norm. projevů
-explozivní – agresor, sexuální devianti, nebezpečný pro okolí
-asthenický – přecitlivělost, neopatrnost k druhým, ostýchavost

d) oligofrenie = slabomyslnost
-získaná X vrozená (chování matky v těhotenství, geneticky dané), oslabení rozum.

schopností člka, speciální pedagogika, lehká, střední a těžká mentální retardace

e) drogové závislosti
-droga – cokoli, co způsobuje návyk
-v každé skupině je droga, kt. je tolerovaná nebo určuje danou skupinu
-+ sociologie – proč to lidi berou
-společnost je tolerantnější k drogám povoleným státem
-abstinence – skleslost, strach, poruchy metabolismu
-alkohol – asi 20 mil lidí,
- typ alfa – člk má problém, tak pije
- typ beta – štamgast, denně hospa, začínající projevy cyrhózy
- typ gama – ztráta kontroly nad sebou, abstinenční příznaky
- typ delta – vyžaduje stálý přísun alkoholu, stupňovaná tolerance, postupný návyk, pozvolna ničí tělo
- typ epsilon – periody excesů – stupňované, * vředů, cyrhóz, ničení mozku
- delirium tremens – ztráta schopnosti zapamatování=> +
-tabák, konopné látky (tráva, hašiš)
-opiáty (mák=>alkaloid morfin), mák = rostlina radosti (Egypt)
- morfium (tlumení bolesti), heroin (3x silnější)
- BOOM – 1870- vynález injekční stříkačky => umocnění efektu
-halucinogeny – LSD, kokain
-barbituráty, léky


psychohygiena
-def: soubor pravidel, kt. slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví
-význam: prevence somatických a psychických nemocí (stres), dobrá pracovní výkonost, fungující soc. vztahy, subjektivní spokojenost
-metody: dostatek spánku, správná výživa, správné dýchání, dostatek pohybu, správné hospodaření s časem, relaxační a autoregulační cvičení, omezit konflikty, společnost ostatních, nemít trému,…
-únava => duševní problém.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?