Psychológia Obecná psychologie

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Psychológia Obecná psychologie

2A – Projevy psychiky = Obecná psychologie

-obecně popisuje stavy, myšlení a prožívání člověka, co máme všichni společné

Procesy – krátkodobé, nejdynamičtější
poznávací procesy názorné-člk nazírá na nějakou skutečnost, vnímání, představy, (fantazie)
- vnímání-základ veškerého poznávání
-proces zachycující to, na co působí naše smysly (smysly, vnitřní orgány, svaly)
-základem vnímání je čití (počitek) = nejjednodušší informace, jakou naše smysly vnímají
-počitky=>k receptorům
- představy - dříve jsme to vnímali, ale teď to tu není, tak si to představuji
-*fantazie (* relativně nové představy), spojení,co neexistuje jako celek
poznávací procesy nenázorné-myšlení a řeč
-základním výsledkem myšlení
-myšlení–zprostředkovaný způsob poznávání skutečnosti, jejich podst. vztahů
-zákl. myšlenkové operace- analýza X syntéza
-abstrakce X konkretizace
-srovnávání X třídění
-F. Saussure – naše myšlenky vypadají jako mlhoviny, chaos, které díky řeči vytvoří určitou strukturu = >myšlenky nějak chápeme
paměťové procesy –soubor psych. procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušenosti, zapamatování, uchování, vybavení X zapomínání
- logická X mechanická
- krátkodobá X dlouhodobá
- bezděčná X záměrná
motivační procesy, citové a volní – emoce, vůle
- procesy, stavy i vlastnosti
- nerozumové hodnocení mimo realitu
- afekt – bouřlivý em. proces
-smutek X radost, láska X nenávist
-vůle- procesy a vlastnosti, které zajišťují dosažení cílů

Stavy – delší trvání
- pozornost – ps. stav, zajišťující soustředěnost po určitou dobu na určitý jev
- krátkodobá X dlouhodobá
- bezděčná X záměrná
- nálada – citový, emoční stav
Vlastnosti – nejdelší trvání
- schopnosti, temperament (vrozený), charakter (získaný).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?