Prvky: s, d, f

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2712×

Příbuzná témataPrvky: s, d, f

PRVKY s = KOVY
1. s1- Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
­-alkalické kovy
- velké atómové polomery
- uhličitan sodný- Na2CO3- sóda
- hydroxid sodný- Na Oh
- chlorid sodný- Na Cl- soľ
2. s2- Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
­- kovy alkalickych zemin
- malé atómové polomery
- pálené vápno- CaCo3®CaO + CO2
- tvr malty- Ca(OH)2 + CO2®CaCO3 + H2O
- CaCO3®CaO + CO2
Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb H
­- neuslachtilé
H ®Cu, Hg, Ag, Au, Pt
- uslachtilé -­
- Na- 1e® Na+ - oxidácia
- Cu2+ -2e®Cu – redukcia
- Fe + CO®Fe + CO2
PRVKY d = KOVY
- od 3b po 2b
- sú to prechodné prvky
- od 3b po Fe- oxidy
-. od Fe po 2b- sulfidy
- H2O- akqa, NH3- ammín, Cl- chlóro,
CN- kyano, OH- hidroxo, H2S- sulfan
- kvaple- CaCO2 + CO2 + H2O®Ca(HCO3)2
- železná ruda-(FeO), magnetovec-(Fe2O3)
- priama redukcia- Fe2O3 + C®Fe + CO2
- nepriama redukcia- FeO + CO®Fe + CO2
­- výroba- Siemens Martin
- krveľ- Fe2O3, hnedeľ- Fe2O3. nH2O,
siderit(ocieľok)-FeCO3, pyrit- FeS2
- koordinačná zlúčenina obsahuje centrálny atóm- Ión,
na ktorý sú viazané väzby- ligandy
- najväčšie koordinačné väzby sú- 4 a 6
PRVKY f = lantán, aktínium
- sú to vnútorne prechodné prvky
- lantanoidy- sa používajú v zliatinách, laseroch
a na výrobu farebných televíznych obrazoviek
- aktinoidy- sú rádioaktívne
- urán a plutónium- palivo jadrových reaktorov
- v prírode najdeme urán ako rudu, ktorá sa
nazýva uránitit- smolinec, obsahuje zložky U3O8
- transurány sú všetky prvky za uránom
- ako jadrové palivo sa používa- 235U, 233U, 239Pu
- energia uvoľnená štiepením 1kg 235U
je približne 8. 1013 J
- štiepením atómu uránu vznik- stredne ťažká jadrá
- 1 kg 235U = 20 000 TNT- trinitrotoluén
- teplota pri výbuchu atómovej bomby je 107 oC
- modrátormi v jadrovích elek. je ťažká voda D2O,
grafit, alebo kontrolné tyče.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?