Prvá pomoc

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2977×

Příbuzná témataPrvá pomoc

Prvá pomoc-Základná prvá pomoc-Dýchanie z úst do úst

Človek môže prestať dýchať po páde do vody, po zasiahnutí elektrickým prúdom alebo po otrávení liekmi či inými nebezpečnými látkami. Ak sa ocitnete v blízkosti človeka, ktorý je v bezvedomí a zjavne nedýcha, vaša prvá akcia musí smerovať k obnoveniu dýchania. S umelým dýchaním z úst do úst začnite ešte prv, ako zabezpečíte prvú lekársku pomoc a ako sa budete zaoberať iným postihnutím, okrem dusenia (pozri Dusenie). Dýchanie z úst do úst možno aplikovať u starších detí a dospelých; u dojčiat a malých detí sa robí resuscitácia iným spôsobom resuscitácia (pozri ďalej). Resuscitácia starších detí a dospelých
1.Postihnutého uložte na pevnú podložku tvárou hore. Pod krk mu podložte nejaký mäkší predmet a hlavu mu vyvráťte jemne dozadu. Potom mu vyčistite ústa, aby ste odstránili prípadné prekážky z dýchacích ciest
2.V ďalšej fáze postihnutému stisnite nos, hlboko sa nadýchnite a svoje ústa priložte na jeho ústa. Potom silno vdýchnite vzduch do jeho pľúc. Urobte to 4 razy. 3.Vzduch vydychujte do úst postihnutého každých 5 sekúnd. Po každom výdychu svoje ústa oddiaľte a sledujte, ako z jeho úst uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. V resuscitácii pokračujte dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým postihnutý nezačne dýchať sám. Resuscitácia dojčiat a malých detí

1. Dieťa uložte na chrbát a potom mu svojím prstom vyčistite ústa. 2. Hlavičku dieťaťa jemne vyvráťte dozadu, silno sa nadýchnite a svoje ústa priložte na jeho ústočka a nos. Potom jemne vydýchnite vzduch do jeho prúc. 3. Svoje ústa oddiaľte od tváričky dieťaťa a sledujte, ako mu z pľúc uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. Vdych opakujte každé 2 až 3 sekundy dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým nezačne dieťa dýchať samo. Dýchanie z úst do nosa Vdychovaniu vzduchu do úst postihnutej osoby môže niekedy brániť poranenie tváre. V takých prípadoch uložte zraneného na chrbát a rýchlo mu vyčistite ústa a vchod do dýchacích ciest. Potom mu vyvráťte hlavu dozadu (tak ako pri dýchaní z úst do úst u dospelého), hlboko sa nadýchnite a priložte si ústa na jeho nos. Ústa mu zavrite podvihnutím brady. Po vydýchnutí vzduchu do nosa postihnutému otvorte ústa, aby mohol vzduch voľne unikať. Celú akciu opakujte každých 5 sekúnd. Bezpečná poloha Do bezpečnej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie vývratkov. Poloha končatín udržuje jeho telo v stabilnej a pohodlnej polohe.

Do bezpečnej polohy však ukladajte postihnutého až po zistení, že normálne dýcha, a po ošetrení viditeľných zranení. Nikdy neukladajte do tejto polohy človeka, u ktorého predpokladáte úraz chrbtice!
1. Ako prvé skontrolujte, či postihnutý nemá nič v ústach; ak má zubnú protézu, vyberte mu ju von. 2. Bližšiu ruku postihnutého uložte pozdĺž tela a vsuňte mu ju pod bližšiu končatinu. 3. Vzdialenejšiu ruku preložte postihnutému cez hrudník smerom k vám a vzdialenejšiu nohu mu preložte cez koleno, takisto smerom k vám. 4. Teraz jednou rukou chráňte hlavu postihnutého a druhou mu chyťte šatstvo v bedrovej oblasti. Potom ho potiahnite smerom k sebe a oprite ho o seba. 5. Hlavu postihnutého uložte tak, aby mal voľné dýchacie cesty. 6. Bližšie rameno postihnutého zohnite do pohodlnej polohy, aby podopieralo hornú časť tela; dolnú končatinu mu zasa zohnite v kolene, aby mal stehno vpredu a podopieralo dolnú časť tela. Potom jemne povytiahnite druhú ruku spod tela postihnutého a uložte mu ju pozdĺž tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?