Prvá pomoc v laboratóriu

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 5035×

Příbuzná témataPrvá pomoc v laboratóriu


Chemické látky,s ktorými prichádzame do styku v chemickom laboratóriu, pôsobia na zdravie človeka škodlivo.Dráždivé alebo toxické účinky chemických látok závisia od dĺžky pôsobenia, množstva, koncentrácie a spôsobu, akým do organizmu prenikajú.
Podľa účinku na organizmus škodlivé chemické látky sa označujú za leptavé (silné anorganické kyseliny, hydroxidy), za toxické (oxid uhoľnatý, svietiplyn, kyanovodík, oxid síričitý, ozón, sulfán /sírovodík/ a iné), za výbušné a zápalné (vodík, acetylén, éter, benzín, acetón, benzén a iné).
Každý, kto pracuje v chemickom laboratóriu,musí ovládať základné zásady poskytovania prvej pomoci.
V každom laboratóriu je na prístupnom mieste umiestnená lekárnička,ktorá má viditeľné označenie červeným krížom.Lekárnička je vybavená zdravotníckym materiálom,pomôckami a liečivami podľa chemických látok,s ktorými sa pracuje v laboratóriu.Okrem lekárničky patrí k vybaveniu každého chemického laboratória súprava chemických striekačiek slúžiaca na bezprostredné a rýchle ošetrenie miest postihnutých na ľudskom organizme agresívnymi chemikáliami.Súprava obsahuje tieto roztoky:
a) roztok hydrogénuhličitanu sodného(w = 1%)-používa sa na ošetrenie očí,do ktorých
vniknú kyseliny;
b)roztok kyseliny boritej (w = 1%)-používa sa na vymývanie očí ,do ktorých vniknú roztoky
hydroxidov (lúhov)
c)roztok kyseliny octovej (w = 1%)-používa sa na ošetrenie pokožky poleptanej roztokmi
hydroxidov (lúhmi)
d)roztok hydrogénuhličitanu sodného (w = 3%)-používa sa na ošetrenie pokožky poleptanej kyselinami;
e)roztok tiosíranu sodného (w = 5%)-používa sa na ošetrenie pokožky , ktorá prišla do styku s brómom;
f)roztok síranu meďnatého (w = 5%)-používa sa na vyvolanie vracania po požití jedovatej látky.
Pred použitím chemických striekačiek s uvedenými roztokmi je potrebné čím rýchlejšie postihnuté miesto umyť silným prúdom vody.Menšie odreniny na pokožke sa potrú roztokom peroxidu vodíka (w = 3%).Popáleniny sa natierajú zriedeným etanolom alebo masťou na popáleniny (Ungentum contra combustionem) ,zľahka sa obviažu sterilnou gázou a čo najrýchlejšie ich musí ošetriť lekár.
Pri úrazoch elektrickým prúdom postupujte tak,že najprv rýchlo vypnete prúd.Podľa situácie pri vyslobodzovaní postihnutého musíte byť izolovaní od zeme.
Najdôležitejšou zásadou pri úraze je, aby postihnutá osoba a osoba poskytujúca prvú pomoc zachovali úplný pokoj .Pri ošetrení pracujte rýchlo,pokojne,rozvážne a bez paniky.V školskom chemickom laboratóriu sa každý vzniknutý úraz musí ihneď hlásiť vyučujúcemu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?