Protihabsburské šľachtické povstania v Uhorsku v 17. st.

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Protihabsburské šľachtické povstania v Uhorsku v 17. st.

1. polovica 17. st.:
povstania:
- Štefana Bočkaja 1604 - 1606 - viedenský mier
- Gabrial Bethlena 1619 - 22 - mikulovský mier
- Juraja Rákocziho 1643 - 45 - linecký mier

- povstania uhorskej protestantskej šľachty proti katolíckym Habsburgovcom
- príčina: nespokojnosť uh. šľachty s Habsburskou vládou
- ciele (dosiahli ich):
1. obhájiť náboženskú slobodu pre uh. šľachtu
2. potvrdenie šľachtických výsad

- povstanie Petra Čázara - ľudové povstanie

2. polovica 17. st..:
- Wesselényiho sprisahanie 1669 - 70
- povstanie Imricha Tokolyho 1680 - 83
- povstanie Františka Rákocziho 1703 - 14

- cieľ: zosadiť Habsburgovcov z trónu (tu už neúspech)
- nešťastím bolo, že proti Habsburgovcom sa šľachta spojila s ešte väčším nepriateľom - Turkami

priebeh:
- začali sa na území Sedmohradska (dnešné Rumunsko) - odtiaľ boli vš. kniežatá
- stadiaľ išli na V Slovensko, obsadili Košice
- potom banské mestá, stredné Slovensko (všetko bohatstvo)
- niekt. sa dostali až do BA

- pre Slovenska znamenali absolútne spustošenie územia, mali zlé ekonom. následky a znamenali spomalenie vývoja

povstanie Štefana Bočkaja
- príčina: rekatolizácia evanjelického kostola (dnes kostol Sv. Alžbety v Košiciach)
- evanjelici žiadali Habsburgovcov o nápravu, tí nesúhlasili
- na čele: Š. Bočkaj - bohatý sedmohradský šľachtic
- obsadili banské mestá
- viedenský mier - Habsburgovci boli nútení ustúpiť; potvrdenie náboženskej slobody pre šľachtu a šľachtických výsad

povstanie Gabriela Bethlena
- Habsburgovci zásady viedenského mieru začali porušovať
- Bethlen obsadil aj BA, dal sa dokonca korunovať aj za uhorského kráľa, no uh. šľachta sa od neho odvrátila, mala iné ciele
- mikulovský mier - potvrdil viedenský mier

povstanie Juraja Rákocziho
- podporu poskytovali Turci
- linecký mier - potvrdenie náboženskej slobody nielen pre šľachtu, ale aj pre poddaných + potvrdenie šľachtických výsad

povstanie Petra Čázara
- ľudové
- kruto potlačené, hl. účastníci narazení na kôl
- potlačila ho uh. šľachta, kt. sa spojila s Habsburgovcami (!)

Wesselényiho sprisahanie
- 200 rodín sa dohodlo na sprisahaní proti panovníkovi
- zradou sa to dozvedeli Habsburgovci a bohaté rody úplne zlikvidovali, vodcov popravili, emigrácia tých, kt. boli do sprisahania zapojení - Habsburgovci zhabali ich majetky

povstanie Imricha Tokolyho
- Turci chceli definitívne obsadiť úz.

Uhorska a spojenca našli v Tokolym, kt. začal povstanie, dostal sa do BA a tu ho s pomocou Turkou korunovali za uh. kráľa

1683 - obliehanie Viedne Turkami
- útok bol odrazený
- pomoc poskytli Poliaci a stali sa spojencami (aj oni sa Turkov obávali)
- od tohto r. postupné vyháňanie Turkov z Uhorska

1685 - koniec tureckej vlády v Uhorsku

1687 - „prešovské jatky"
- organizátor: gen. Caraffa
- hromadná poprava 27 hl. vodcov Tokolyho povstania (tých, kt. nestačili utiecť s Turkami)
- I. Tokoly musel odísť s Turkami, keď si chcel zachrániť život -> jeho ďalší osud nepoznáme

povstanie Juraja Rákocziho
- ako posledný sa pokúsil Habsburgovcov zvrhnúť z trónu
- Turkami bolo podporované len finančne
- líši sa od ostatných - bojovali aj ľudové masy
- labanci (cisárska armáda) x kuruci (vojská f. Rákocziho)

1708 - bitka pri Trenčíne
- F. Rákoczi utrpel porážku a bol nútený rokovať o mieri ->

1711 - satmársky mier
- (podľa sedmohradského Satmare)
1. Habsburgovci potvrdili privilégia uh. šľachty - nezdaniteľnosť
2. uh. šľachta musela uznať Habsburgovcov dedičnými na tróne
3. uh. šľachta musela súhlasiť, že prejde na katolícku vieru

- následok: Habsburgovci už nikdy Uhorsku nedôverovali a odsúvali ho na vedľajšiu koľaj, neinvestovali do neho.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?