Prírodné podmienky Slovenska

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)Prírodné podmienky Slovenska

Povrch:
Prevažne hornatý patrí do treťohornej karpatskej sústavy. Na severozápade krajiny vystupujú Vonkajšie Západne Karpaty: Myjavská Pahorkatina, Malé Karpaty, Javorníky, Kysucká Vrchovina, Kysucké Beskydy, Oravská Magura, Oravská Vrchovina, najvyššie Oravské Beskydy (Babia Hora, 1 725 m. n. m.). Ďalej k východu pokračujú Vnútorné Karpaty:
Tatry (Gerlachovský štít, 2 655 m. n. m.), Nízke Tatry (Ďumbier, 2 045 m. n. m.), Malá Fatra (Veľký Kriváň, 1 709 m. n. m.), Veľká Fatra (Ostriedok 1592 m. n. m.), Slovenské Rudohorie (Stolica, 1 476 m. n. m.), Poľana (1 458 m. n. m.) a i. Na východe zasahujú Východné Karpaty (Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy). Nížiny sa nachádzajú na juhu Slovenska. V juhozápadnej časti Podunajská nížina, Záhorská nížina), na juhu Juhoslovenská nížina a na východe Východoslovenská nížina.

Vodstvo:
Väčšina územia patrí do povodia Dunaja. Hlavne prítoky: Morava, Váh, Hron, Ipeľ. Východná časť je odvodňovaná prostredníctvom Tisy (Slaná, Hornád, Torysa, povodie Bodrogu. Malá časť severovýchodného Slovenska patrí do povodia Visly (Poprad, Dunajec). V Tatrách jazerá ľadovcového pôvodu, plesá, 215 z toho 175 na Slovensku.
Na riekach umelé vodné nádrže: Váh (Liptovská Mara, Hričov, Nosice, Sĺňava, Kráľova), Orava (Oravská priehrada), Laborec (Zemplínska Šírava), Hornád (Ružín), Dunaj (Gabčíkovo), Ondava (Domaša).

Podnebie:
Mierne, prechodné medzi oceánskym a kontinentálnym, ovplyvnené nadmorskou výškou. Delí sa teplú, mierne teplú a chladnú oblasť. Na východe sa kontinentálne vplyvy prejavujú väčšími rozdielmi teplôt. V januári má Bratislava priemernú teplotu 1 °C, v júni 20,5 °C. Priemerné ročné zrážky 500 ml (nížiny) až 2 000 ml ( hory).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?