Prínos Slovákov do spoločenstva Európanov

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)Prínos Slovákov do spoločenstva Európanov

Uplynulo už desať rokov odo dňa, keď sa Slovákom otvorili nové možnosti. Nové možnosti cestovania, spoznávania nových krajín, iných ľudí, iných mentalít. A tak, ako sme my spoznávali ostatných Európanov, oni spoznávali nás.

Čo sme priniesli do Európy ? Čím sme sa zapísali do vedomia ľudí, žijúcich v európskych krajinách?

Určite sme ich zaujali našou pohostinnosťou. Hovoria o tom stále väčšie počty zahraničných turistov. Očarili ich naše zvyky, náš folklór, tradície, rázovité dedinky, či prekrásne kroje. Svedčia o tom početné pozvánky, ktorými pozývajú Angličania, Sicílčania či ďalší Európania folklórne súbory na svoje festivaly.

Páčia sa im naše dievčatá, to je zase zrejmé zo súťaží krásy, ktoré sa organizujú v Európe. Ale dievčatá sú nielen krásne, ale aj usilovné a zodpovedné, čo zase využívajú mnohé rodiny na opatrovanie detí. Mnohí naši študenti si získali dobré meno na zahraničných vysokých školách, či akadémiách kde študujú. Svojimi výbornými výsledkami potvrdzujú vysokú úroveň školstva na Slovensku.

Slováci dosahujú úspechy nielen ako vzorní študenti, či zodpovední pracovníci ale sú úspešní aj v športovej oblasti. Nejeden slovenský športovec udivoval zahraničných divákov svojimi skvelými výkonmi. Či to boli tenisti, kajakári, strelci alebo iný.

Úspechov Slovenska respektíve Slovákov v Európe nie je málo. K tomu, aby tieto úspechy neboli iba dočasné treba veľa úsilia každého z nás. Každý musí žiť a pracovať tak, aby dobré meno Slovákov nepošpinil, aby sa Slováci začlenili do Európy ako rovnoprávny demokratický štát .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?