Prijímací test na gymnázium v Považskej Bystrici zo slovnského jazyka

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Prijímací test na gymnázium v Považskej Bystrici zo slovnského jazyka

Písomná skúška z jazyka slovenského šk.r.1998/99: ....................................................................................................................................................................

1. Ktoré slovné druhy sa vo vete nenachádzajú : 1 bod
Joj, neviem, či som urobil dobre s tým včerajším učením
2. Podľa uvedených vetných členov napíš vetu a nakresli schému : 2 body
podmet, prísudok, predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
3. Urč druh podraďovacieho súvetia : 1 bod
Nevedela si spomenúť, kde ho poslednýkrát videla.
4. Premeň vo vete prívlastok na vedľajšiu vetu prívlastkovú : 1 bod
Učiteľka vysvetľovala ťažkú úlohu.
5. Zmeň súvetie na jednoduchú vetu : 1 bod
Povedali sme im, že Jana má svadbu.
6. Použi v 4 vetách slová : 2 body
a/ dobyť - dobiť
b/ roľa - rola
7. Urč vetné členy slovom : 1 bod
Turecký hvezdár podal vtedy obšírny výklad o svojom objave.
8. Vysvetli význam : 1 bod
a/ kvantita -
b/ absencia -
9. Premeň vetu na priamu reč : 1 bod
Peter zakričal, aby sme sa prestali hádať.
10. Zakrúžkuj správnu možnosť, v ktorej sú napísané všetky slová bezchybne : 1 bod
a/ Všeobecná úverová banka, slovák, naše gymnázium
b/ ulica Odbojárov, Slovenský jazyk, generácia štúrovcov
c/ Štúrov pravopis, Nemka, Matica Slovenská
d/ Most hrdinov Dukly, Slovenské národné divadlo, Štrbské pleso
e/ Spojené štáty Americké, Ulica Rudolfa Jašíka, Štrbské Pleso
11. Použi slovo kvet vo vete tak, aby si vytvoril príklad na 1 bod
a/ umelecký štýl
b/ odborný štýl
12. Vytvor z uvedených údajov : 1 bod
a/ správu
b/ oznámenie

13. Podčiarkni dielo, ktoré nepatrí do radu : 1 bod
a/ Slovenčine, Pani Rafiková, Zlaté hodinky
b/ Orol vták, Nehaňte ľud môj, Jarná pieseň

14. Urob dvojice : 2 body
Jerguš Lapin Hečko
Urban Habdža Kukučín
Martin Hudcovie Sládkovič
Ondráš Machuľa Ondrejov
Tajovský

15. Zakrúžkuj správne odpovede o spisovnej slovenčine : 2 body
đ a/ Hollý b/ Štúr c/ Bajza
đ a/ Hlboké b/ L. Mikuláš c/ Modra
đ a/ 1841 b/ 1842 c/ 1843
đ a/ stredoslovenské nárečie b/ západoslovenské nárečie c/ východoslovenské nárečie

16. Vypíš z textu dva rozličné umelecké prostriedky a pomenuj ich : 1 bod
"Dedina žmurkala malými oknami chalúp ".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?