Priemysel v SR

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 3085×

Příbuzná témataPriemysel v SR

Produkcia priemyslu,meraná výrobou tovaru, zaznamenala v roku 1998 najvyšší medziročný prírastok za ostatné tri roky.Celkový objem produkcie dosiahol hodnotu 611,3 mld.Sk (bežné ceny -b.c.)a dynamika jej rastu sa oproti minuloročnému vývoju zrýchlila o 2,3 bodu na 5,0 %(s.c.). Výraznejší rast zaznamenala najmä priemyselná výroba s medziročným rastom produkcie o 6,5 %(s.c.),na čom sa podieľala najmä výroba dopravných prostriedkov, elektrických a optických zariadení a výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Vo výrobe a rozvode elektriny,plynu,pary a tepla pokračoval pokles produkcie,ovplyvnený najmä mier ymi klimatickými podmienkami na začiatku roka a s tým súvisiacim poklesom spotreby energií.Ďalším faktorom bol pokles produkcie v podnikoch,ktoré sú veľkoodberateľmi elektrickej energie,najmä v odvetví chemického a ťažobného priemyslu.Napriek pomerne vysokej dynamike rastu nedosiahlo 8 zo 14 odvetví priemyselnej výroby úroveň roku 1997. Na výsledkoch odvetvia mal významný podiel aj rast produkcie v súkromnom sektore (o 11,1 %,s.c.),čo sa prejavilo na zvýšení jeho podielu na celkovej produkcii zo 73,2 %v roku 1997 na 77,8 %. Odvetvie priemyslu dosiahlo v roku 1998 oproti roku 1997 zvýšenie objemu pridanej hodnoty len o 0,9 %(s.c.).Medziročný pokles jej dynamiky rastu sa prejavil aj v znížení podielu odvetvia na tvorbe HDP,ktorý klesá od roku 1995 a v roku 1998 dosiahol 28,2 %.Na vývoj pridanej hodnoty vplýval tak jej medziročný rast v priemyselnej výrobe,v ťažbe nerastných surovín,ako aj pokračujúci pokles vo výrobe a rozvode elektriny,plynu a vody (o 25,5 %v s.c.).
Priemyselná produkcia a tržby z priemyselnej činnosti v auguste 1999
Index priemyselnej produkcie v auguste oproti priemernému mesiacu roku 1998 dosiahol 87,7 %. Jeho úroveň ovplyvnil pokles produkcie v priemyselnej výrobe o 13 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 12 % a rast produkcie v ťažbe nerastných surovín o 0,3 %. V rámci priemyselnej výroby bola produkcia vo všetkých odvetviach nižšia ako v priemernom mesiaci roku 1998. Najvýraznejší pokles produkcie bol v textilnej a odevnej výrobe, v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov a vo výrobe dopravných prostriedkov.
V porovnaní s augustom 1998 bol index priemyselnej produkcie nižší o 5,4 %, pri poklese produkcie v priemyselnej výrobe o 8 % a raste v ťažbe nerastných surovín o 10,1 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 4,5 %.

Od začiatku roka index priemyselnej výroby za priemysel spolu oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 6,6 %.
V priemysle sa v auguste realizovali tržby z priemyselnej činnosti v objeme 55 mld Sk a v porovnaní s augustom 1998 boli vyššie o 4,2 %. Vo vývoji sa premietlo zvýšenie tržieb v ťažbe nerastných surovín o 6,2 % a v priemyselnej výrobe o 4,6 % a zníženie vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,9 %. Za osem mesiacov tržby z priemyselnej činnosti za priemysel spolu oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástli o 3,8 %.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?