Priemysel SR

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 7087×

Příbuzná témataPriemysel SR

Produkcia priemyslu,meraná výrobou tovaru, zaznamenala v roku 1998 najvyšší medziročný prírastok za ostatné tri roky.Celkový objem produkcie dosiahol hodnotu 611,3 mld.Sk (bežné ceny -b.c.)a dynamika jej rastu sa oproti minuloročnému vývoju zrýchlila o 2,3 bodu na 5,0 %(s.c.). Výraznejší rast zaznamenala najmä priemyselná výroba s medziročným rastom produkcie o 6,5 %(s.c.),na čom sa podieľala najmä výroba dopravných prostriedkov, elektrických a optických zariadení a výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Vo výrobe a rozvode elektriny,plynu,pary a tepla pokračoval pokles produkcie,ovplyvnený najmä mier ymi klimatickými podmienkami na začiatku roka a s tým súvisiacim poklesom spotreby energií.Ďalším faktorom bol pokles produkcie v podnikoch,ktoré sú veľkoodberateľmi elektrickej energie,najmä v odvetví chemického a ťažobného priemyslu.Napriek pomerne vysokej dynamike rastu nedosiahlo 8 zo 14 odvetví priemyselnej výroby úroveň roku 1997. Na výsledkoch odvetvia mal významný podiel aj rast produkcie v súkromnom sektore (o 11,1 %,s.c.),čo sa prejavilo na zvýšení jeho podielu na celkovej produkcii zo 73,2 %v roku 1997 na 77,8 %. Odvetvie priemyslu dosiahlo v roku 1998 oproti roku 1997 zvýšenie objemu pridanej hodnoty len o 0,9 %(s.c.).Medziročný pokles jej dynamiky rastu sa prejavil aj v znížení podielu odvetvia na tvorbe HDP,ktorý klesá od roku 1995 a v roku 1998 dosiahol 28,2 %.Na vývoj pridanej hodnoty vplýval tak jej medziročný rast v priemyselnej výrobe,v ťažbe nerastných surovín,ako aj pokračujúci pokles vo výrobe a rozvode elektriny,plynu a vody (o 25,5 %v s.c.). Priemyselná produkcia a tržby z priemyselnej činnosti v auguste 1999
Index priemyselnej produkcie v auguste oproti priemernému mesiacu roku 1998 dosiahol 87,7 %. Jeho úroveň ovplyvnil pokles produkcie v priemyselnej výrobe o 13 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 12 % a rast produkcie v ťažbe nerastných surovín o 0,3 %. V rámci priemyselnej výroby bola produkcia vo všetkých odvetviach nižšia ako v priemernom mesiaci roku 1998. Najvýraznejší pokles produkcie bol v textilnej a odevnej výrobe, v spracovaní kože a výrobe kožených výrobkov a vo výrobe dopravných prostriedkov. V porovnaní s augustom 1998 bol index priemyselnej produkcie nižší o 5,4 %, pri poklese produkcie v priemyselnej výrobe o 8 % a raste v ťažbe nerastných surovín o 10,1 % a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 4,5 %.

Od začiatku roka index priemyselnej výroby za priemysel spolu oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 6,6 %. V priemysle sa v auguste realizovali tržby z priemyselnej činnosti v objeme 55 mld Sk a v porovnaní s augustom 1998 boli vyššie o 4,2 %. Vo vývoji sa premietlo zvýšenie tržieb v ťažbe nerastných surovín o 6,2 % a v priemyselnej výrobe o 4,6 % a zníženie vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 0,9 %. Za osem mesiacov tržby z priemyselnej činnosti za priemysel spolu oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástli o 3,8 %.

Priemysel je najdôležitejšou zložkou hospodárstva Slovenska. Zamestnáva najviac pracujúcich – približne jednu tretinu. Vytvára dve tretiny hospodárskej výroby a jeho výrobky tvoria prevažnú časť vývozu do zahraničia. V rámci slovenského priemyslu sú rozvinuté všetky dôležité odvetvia. 7P s.r.o. Vranov nad Topľou - počítače, siete, konzultačná činnosť a predaj, programy, školenia , Internet
AGA GAS s.r.o. Bratislava - predaj technických a medicinálnych plynovALES a.s. Divízia MCS Banská Bystrica - automatizované Letecké Systémy, divízia mechanické systémyAlset a.s. - elektronické súčiastkyALUFINAL a.s. Žiar nad Hronom - spracovanie a zhodnotenie základného Al materiálu do polotovarov, ako aj konečných výrobkov pre použitie najmä v odvetviach stavebníctva a elektrotechniky, ale aj v doprave, strojárstve a na obaly v chemickom, farmaceutickom i potravinárskom priemysleAneta Trenčianska Teplá - výroba a predaj elektrických pecíAPREcom – distribútor SKF, ZVL, FixturLaser AB, Frontec, I.P.L., Kroll&ZillerAT Pro Veľký Krtíš – dovoz a výroba: tesnenia pre hydrauliku a pneumatiku, manžety, guferá, O-krúžky, upchávky pre čerpadlá a armatúry, hydraulické a pneumatické valce, aj neštandartné a ich časti
B.H.B. s.r.o. Bratislava - - exportno importná organizácia zaoberajúca sa vodárenskými a kúrenárskymi materiálmiBalimex Košice s.r.o. – balenie ryže a strukovín, veľkoobchod s potravinamiBarum Slovakia Pruské - gumárenské výrobky, pneumatikyBB Projekt – projekčná, inžinierska a obchodná činnosť, predaj mikrobiálnych preparátov radu EKOL na likvidáciu biologického odpadu (žumpy, septiky, lapače tukov, zberné nádrže, kanalizačné systémy ...)BDI s.r.o. Zvolen - predaj ložísk, transportných pásov, hydraulika, pneumatika, reťaze, elektronické systémyBIBUS SK, s.r.o. Nitra – je dodávateľom moderných a medzinárodne renomovaných priemyselných komponentov s možnosťou prvotriedneho nasadenia v oblastiach techniky , hydraulických, pneumatických a fluidných systémovBonum - Toys s.r.o. – výroba veľkých plyšových hračiekBVK s.r.o.

Lučenec – predaj stavebných strojov, investičná činnosť
C-term s.r.o. Bratislava - výroba tepla, údržba a servis tepelných zariadení, správa domového a bytového fondu, predaj: čerpadlá GRUNDFOS, tepelná technika Honeywell, meracie prístroje a analyzátory TESTO, servis regulačných staníc plynu, tepelné izolácie a zatepľovanie, odpočty všetkých druhov meradielCalidris - programy pre elektrónové mikroskopy, s hlavným zameraním na kryštalografiuCargoservis s.r.o. Košice - Databanka informácii z trhu nákladnej dopravy - ponuka prepráv tovarov, voľných vozidiel, v rámci celej Európy, možnosť komunikácie s databankou – PC on line Internet, PC on line EuroTel, Tel./ Fax, pri verzii PC on line možnosť dvojtýždňovej bezplatnej skúšobnej prevádzkyCarlo - výroba a design drevených hračiek, šperkov, grafika, papier, bábkyCascomp s.r.o. Košice – regulačná technika: snímače a prevodníky tlaku teploty, výšky hladín kvapalín, zobrazovače, prevodníky elektrického signálu, galvanické oddeľovače, napájacie zdroje; Meracia technika: multimetre, osciloskopy, čítače, regulovateľné laboratórne zdroje, káble a koncovky, generátory, revízne prístroje, merače neelektrických veličín, zatrávňovacie tvárnice EKORASTERCassovia DED Glass – luxusné ručné maľované skloChemlon a.s. Humenné - výroba a predaj polyamidových textilných a priemyselných vlákienCompservice s.r.o. – MicroTop - výroba mikroprocesorových aplikácií pre energetikuCyro - stavba modelov
Deas s.r.o. Bratislava - klimatizačné zariadenia, užívateľská optikaDegussa Slovakia s.r.o. Slovenská Ľupča – priemyselDiago s.f. Brezno – služby v oblasti ložísk a technickej diagnostikyDrevok s.r.o. Poprad - výroba drevených okien a dverí typu JV68Drôtovňa a.s. Hlohovec - výroba oceľového drôtu a drôtených produktovDuslo a.s. - chemický kombinát, hnojivá, prostriedky na ochranu rastlín, gumárske chemikálie, lepidlá
Ekom s.r.o. Piešťany - dentálne kompresory s odsávačkou a odsávačky, kondenzačno filtračná jednotka a sušiaca jednotka, filtračné jednotkyElektrokarbon a.s. Topoľčany - výskum, výroba a predaj polotovarov a hotových výrobkov z uhlíkových materiálovElektrovod Žilina a.s. = produkcia je zameraná predovšetkým na výrobu ocel'ových konštrukcií mrežovaných skrutkovaných stožiarov pre prenos vysokého a vel'mi vysokého napätia od 22 do 400 kVElnec - programátory, mazače simulátory, emulátory, SW, HWEPS SR s.r.o. Banská Bystrica - realizácia projektov energetických úspor metódou EPCEsexim Prešov – chemické produkty, potravinyEVPU, Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s.

Nová Dubnica - vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo
Fenix s.r.o. Banská Bystrica – výroba a predaj elektrických výhrevných systémov, plynových sálavých a teplovzdušných systémovFerroInvent Roll - nákup, predaj a distribúcia valivých ložískFiam s.r.o. Prešov - slovenský výrobca papierenských hygienických potrieb, reklamná potlač predmetov, distribúcia počítačov Macintosh
Hak Slovakia - atypické lešenia vyrábané na mieru, podľa špecifických požiadaviek, HAKI lešenia a náhradné diely, HYMER hlinkové rebríky, HYMER hlinkové pojazdné lešenia, KOMET záchranná, evakuačná technika pre práce vo výškach a prostriedky osobného zabezpečeniaHiteco[isternet.sk] - moderné elektroinštalačné systémy, projektovanie a návrh osvetlenia, projektovanie elektroinštaláciíHolland Trading - second-hand oblečenieHutný projekt Košice a.s. - Hutný projekt má dlhoročnú tradíciu v projektovaní priemyslu a občianskej vybavenostiHydrocoop s.r.o. – inžinierska firma
IDO Hutný projekt a.s. Bratislava - projektová a dodávateľská činnosť, najmä rozsiahlych investičných celkov v oblasti petrochémie, metalurgieIKS s.r.o. Bratislava – priemysel, stavebníctvoIMP Kontakt s.r.o. Bratislava – normované strojné súčiastkyInhav s.r.o. Bratislava – spojovací materiálInterFriend Žarnovica – spoločnosť zahraničného obchodu, export výrobkov malých a stredných podnikov, naplnenie voľných výrobných kapacít domácich výrobcov zákazkami zo zahraničiaIntrel – hydroekologické systémy - projekcia, výroba, dodávka odvodňovacích zariadení - pásové lisy, rotačné zahusťovače, technológie na čistenie priemyselných odpadových vôd - ropné látky, ťažké kovy, neutralizačné a deemulgačné stanice, recyklácia vody
JMTrade Bratislava – ventilátory Limodor, oleje a mazadlá Penasol, záhradná technika, chrániče káblovJuhocukor a.s. Dunajska Streda - výroba a predaj cukru
Kapex s.r.o. Zvolen – výrobca kvalitných priemyselných ihielKasot - predaj, export, import poľnohospodárskych produktovKersan s.r.o. Bratislava - produkcia výrobkov pre kúpelne a WCKošické pozemné stavby - stavebné podnikanie - komplexná ponuka Kotlan Ivanka pri Dunaji - - defektoskopia a revízieKovex spol. s.r.o. Beluša - zlieváreň farebných kovov, kovovýroba, zámočníctvoKovohuty Dolný Kubín, s.r.o. - vyrába atomizované a mleté ferozliatinové prášky, neželezné prášky, odlievané loziskáKPK s.r.o. Martin – výroba a dodávka žeriavov a rôznej zdvíhacej techniky, oprava a rekonštrukcie žeriavovKVALIT s.r.o. Zákamenné - výrobca drevených okien, dverí a iných stolárskych výrobkov
Liftec - Global s.r.o.

– Trenčín, predaj, leasing, servis - vysokozdvižné vozíky, čistiace stroje, zar. na značenie výrobkovLikaspo – veľkoobchod s elektrickými káblami, svietidlami a svetelnými zdrojmiLogman Považan a.s., Púchov - výroba výstražných trojuholníkov a lisovňa plastických hmôtLudoprint – Trenčianske tlačiarne a papierne - polygrafické výrobky - vizitky, letáky, plagáty, brožúry, časopisy, noviny, obaly, etikety, knihy, DTP služby, litografia, osvit atď. Makiwara - stavebná činnosťMakyta a.s. Púchov - výroba oblečeniaMartimex - Komplet, s.r.o. Vrútky - výroba hydraulických vysokozdvižných plošínMAZ-TECH Bratislava, Levice - mazacia technika - lubricating and oil devices – výhradné zastúpenie výrobcu Zbrojovka Jablunka pre SRMenert s.r.o. Šaľa - meranie tepla, termostatizácia, hydraulické vyregulovanie, správa a rozúčtovanie tepla, úspora energie, zmluvné energetické výkony, projekty, dodávky, montáž, servis, kalibrácieMicroplast a.s. Bratislava - výroba a konštrukcia vstrekovacích foriem na plasty najmodernejšími technológiami, vstrekovanie plastov pre potravinársky, kozmetický, automobilový a elektrotechnický priemyselMicroStep, s.r.o. Bratislava - výroba, vývoj a nasadzovanie riadiacich systémovModratherm a.s. Modra - vykurovacia technikaMOS šijacia a pletacia technika - domáce a priemyselné šijacie stroje, vyšívacie stroje a materiály, rezacia a žehliaca technika, pletacia technikaMotokov Slovensko s.r.o. Žilina - Hyundai, Jaguár, Case International, pneumatiky Kumho
Naftoprojekt s.r.o. Náradie B+M s.r.o. Prievidza - predaj náradia Bosh, Narex, Einhell, Unior, Krancle, Kempi, Autogen, Esab, Flex atď.Novácke chemické závody a.s. - najväčší výrobca PVC a karbidu vápnika v strednej Európe
Ockon s.r.o. - stavebná činnosťOld Herold Ferm a.s. - výrobca značkových liehovín, pekárenského lisovaného a sušeného vitálneho droždiaOpo - expres Modra - výroba - obchod – službyOrlík-Kompresory SK,s.r.o. Stupava – predaj profesionálnych piestových kompresorov, servis, opravy
Palma Tumys a.s. - potravinárske výrobky, kozmetikaPEKR Stará Turá - - zaoberáme sa spracovaním plastov a obchodovaním s plastovými výrobkami, ponúkame veľký sortiment hmoždiniek, ramienok na šaty, el. priechodiek, krabičiek a iných druhov tovaru, naša ponuka sa neustále rozširuje podľa požiadaviek zákazníkovPFS a.s.

Brezová pod Bradlom - výrobca pružín, tvarových dielov z drôtu a oceľovej pásky, závesných systémov pre stavebníctvoPivovar MartinPlastima Topoľčany - výroba modelov, foriem a výrobkov zo sklolaminátu, bazény, nádrže, kontajnery na triedený odpad, automobilové doplnky a veľa iných, predaj materiálu, gelcoaty, sklenné vlákna a iné, možná sériová výroba alebo na objednávkuPlastline Nova s.r.o. Veľký Krtíš - výroba PVC flexibilných hadícPolyform s.r.o. Podolinec – výroba penového polystyrénuPovažské strojárne, a.sPPS Detva a.s. - výroba stavebných strojov a mechanizmov, výroba častí stavebných strojov, špeciálna technika, metalurgiaPPS TSN s.r.o. Detva – konštrukcia a výroba širokého sortimentu špeciálneho náradia, stavba strojov, prístrojov a technologických zariadení výrobných liniek pre racionalizáciu a automatizáciu výrobných procesovPreglejka a.s. Žarnovica – montážne stavby, preglejky, dýhy, parkety, atď.Prelsys Senec - zaoberáme sa s výskumom a vývojom v oblasti automatizácie a regulácie priemyselných zariadení, jednoúčelových zariadení z najrozličnejších oblastí elektroniky a elektrotechniky, s následným realizovaní prototypu v nadväznosti s malosériovou výrobouPrima zdroj holding a.s. Považská Bystrica - veľkoobchod a maloobchod s potravinárskym drogériovým a priemyselným a ostatným tovaromPro Region Slovakia – komplexné internetovské riešenia, tvorba www stránok Profi Montáž s.r.o. Ravel Nitra – predaj, montáž, servis a revízie zabezpečovacích systémov, protipožiarnych systémov, priemyslovej televízie, dochádzkových systémov, výpočtovej techniky, elektroniky pre CBS, tvorba software, desing (aj Internet), budovanie režimových pracovísk a riadiacich velínov, budovanie počítačových sietí atď.Renimex s.r.o. – predaj spojovacieho materiálu
S.O.S. Electronic s.r.o. Košice - veľkoobchod s elektronickými súčiastkamiSANDRIK Dolné Hamre a. s. - Dolné Hámre, filtračná technika, čističe oleja, kanistre na benzín, nerezové kuchynské nádoby, výrobky pre zdravotníctvo, stolové náradie, špeciálne nástrojeSavez Humenné – montáže, opravy, rekonštrukcie a údržba zdvíhacích a elektrických zariadeníSejf Plus s.r.o. Košice – strešné hydroizolácie, fóliovými systémami aj bitúmenovými pásmi, zasklievanie loggií systémom Optimi, jednoduché aj podvojné účtovníctvo pre fyzické aj právnické osoby, nákladná autodoprava AviamiSEVAK Ružomberok – Severoslovenské vodárne a kanalizácie odštepný závod 07 RužomberokSEZ a.s. Dolný Kubín - výroba elektroinštalačných materiálov a prístrojov pre elektrotechnický priemysel Siemens Slovensko – komunikácia, zdravotníctvo, priemysel, doprava, energia, servisSkloobal a.s. Nemšová - výroba a predaj obalového sklaSlovalco a.s. Žiar nad Hronom - výroba hliníka a hliníkových polovýrobkovSlovena a.s.

Žilina – podnik so 100-rocnou tradíciou výroby kvalitných vlnárskych výrobkovSlovenské lodenice Komárno – výroba lodíSlovenské Združenie pre značkové výrobky Bratislava - činnosť a ciele Slovenského združenia pre značkové výrobky, zoznam členov Združenia spoločne so stručným popisom ich výrobnej náplne a kontaktomSlovenský plynárenský priemysel - tranzit, vnútroštátna prepravu a distribúcia zemného plynuSlovenský zväz spotrebných družstiev Bratislava - zväz spotrebných družstievSlovenský zväz výrobných družstiev - zväz výrobných družstievSlovmag, a.s. - výrobca žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu pre oceliarenský a cementárenský priemysel a pre výplne elektrických akumulačných pecíSlovpump a.s. Závadka nad Hronom – výskum, vývoj, výroba, predaj, servis odstredivých čerpadiel, vodokružných vývev a vodokružných kompresorov, projektovanie a dodávka čerpacích a vákuových stanícSolivary a.s. Prešov - vyrába a dodáva vysokokvalitné soli: jedlé, priemyselné, kúpeľové, farmaceutické, dietetickéŠpeciálne Izolácie a.s. - strešné, tlakové, ekoizlácie, rekonštrukcie a zateplenie objektov, chemické, antistatické a liate podlahy, dlažby a obkladyStavoconsul s.r.o. Košice – stavby občianske, bytové, inžinierske doma aj v zahraničí, projekty a navrhovanie staviebStredoslovenské energetické závody š.p. ŽilinaSvetelná technika - svetlo, svetelné zdroje, svietidlá, osvetľovacie zariadenia, história svetelnej techniky, vedecká činnosť, projektanti, projekcia, výroba, predaj, design
Tatex s.r.o. - textilné výrobkyTau-Chem - chemická a farmaceutická spoločnosťTechnom Poprad – materiál pre rozvod pitnej a úžitkovej vody, technických kvapalín a ústredného kúrenia, plastové rozvody, zatepľovacie a obkladové materiályTechnos a.s. Hronec - -výroba techn.častí pre potreby farmaceutického a petrochemického priemyslu, jadrovú energetiku, obchodovanie s prídav.mater. na zváranie, zváracia technika, elektr.ručné a pneumatické náradieTechtvar Trnava – konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov a liniekTermoreg s.r.o. – programové vybavenie pre priemyselnú automatizáciuTOPVAR a.s. Topoľčany - - vyrába kvalitné výrobky a to v komodite pivo, nealkoholické nápoje a sladTransPetrol a.s. Bratislava – preprava ropy ropovodom, skladovanie ropy, čerpacie stanice pohonných hmôtTriboMetal a.s. Dolný Kubín – je najväčším slovenským výrobcom klzných ložísk a zakružovaných puzdier, je držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001Trix Drgáň Ľubomír - výroba špeciálnych svetelných efektov pre DJ, kluby, bary, výstaviská, svetelné zdroje, osvetlenie výstav, predaj a servis svetelných efektov
Unimilk - veľkoobchod s potravinami
Váhostav a.s. Žilina – Zakladanie stavieb - ponúkame komplexné riešenia a špecializované technológie zakladania stavieb, tu je naša vizitka - VD Gabčíkovo, VÚB Bratislava, Národná Banka Slovenska, VD Žilina, Turček, a inéVáhy Martes - - výrobca digitálnych váhVMK s.r.o. Považská Bystrica – distribúcia valivých ložísk firiem ZVL,ZKL,SKF, valivé telieskaVS-mont s.r.o.

Lazy pod Makytou - výroba vyklápacích ložných plôch na nákl. automobily, návesy, prívesy, hydraulické čeláVSS Košice – strojárske výrobky: cisterny, automiešače betónu a pod. VSŽ a.s. Košice Vulkan a.s. Partizánske Partizánske - výroba, malopredaj a veľkopredaj obuvi ( gumovej, textilnej, poromerickej, usňovej, plastovej), obuvníckych kopýt a poloproduktov, gumárenských zmesí, rozsiahly exportVÚRUP a.s. - ropné produktyVzor - výrobné družstvo Zvolen, pracovné odevy, konfekciaVZT-Vzduchotechnika a.s. - N.Mesto nad Váhom, klimatizácia, sušiarenstvo
X Control Plus s.r.o. Košice – energetické systémy - monitorovací a regulačný systém,procesná automatizácia – energetický dispečing, riadenie a monitorovanie strojov, diagnostika porúch, predaj elektroinštalačného materiálu renomovaných firiem: Telemecanique, elektroprístroj Písek, Merlin Gerin, Modicon, AXIMA, JUMO, systém riadenia údržby – SIVECO
Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom - výroba hliníka a produkty na baze hliníka, hutníctvoŽeleziarne Podbrezová a.s. Podbrezová - výroba a predaj oceľových bezšvíkových rúr tvárnených za tepla, presne ťahaných za studena, s vnútorným rebrovaním, rúrových oceľových navarovacích oblúkov, zváraných rúr veľkých priemerov, izolovaných rúr a výrobkov z rúrŽelezničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. - opravovne železničných koľajových vozidiel, výroba náhradných dielovZem-kovo Dolný Kubín - kovovýroba, produkty s ktorými rýchlo a ľahko postavíte rôzne stavby, ako napríklad: ploty, steny, garáže, altánky - v záhrade, na chate, pri domeZemplínske strojárne a.s. Michalovce - sú vedúcou obchodnou spoločnosťou VSŽ, ktorá metodicky riadi strojárske satelity v skupine podnikov VSŽŽiara v.d. Zvolen – výroba foriem pre vstrekovanie plastov, vstrekovanie a pokovovanie plastov, výroba umelých kvetovZŤS Sabinov a.s. – výroba a predaj prevodových zariadení a tvárniacich strojov, opravy, servis, výroba a predaj náradia, prípravkov a nástrojov, práce strojárskej výroby ako aj tepelné spracovanie, zahraničná obchodná činnosť, dopravné služby.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?