Priemysel na Slovensku

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 28085×

Příbuzná témataPriemysel na Slovensku

PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Z histórie:
Priemysel je hlavnou zložkou Slovenského národného hospodárstva. Na Slovensku sa začal rozvýjať v 19. storočí. Remeslené dielne sa pretvárali na továrne a zároveň vznikali aj nové továrne. Roku 1832 začal pracovať parný stroj v súkenke pri Haliči (Lučenec). Stroje prenikli aj do ostatných odvetví priemyslu. V nížinatých oblastiach sa rozmáhal hlavne potravinársky priemysel. Začiatkom 20. storočia sa začal rozvíjať chemický priemysel. V Bratislave, kde bola rozvinutá riečna doprava, vznikla rafinéria ropy Apollo a výroba dynamitu Nobel. Vplyvom vzrastu počtu strojov vo výrobe a rozvojom železničnej dopravy vznikali strojárske opravárenské podniky, najväčší bol vo Vrútkach (Martin). Rozvoj začal ustávať kvôli malej vôli feudálov. Stagnácia pokračovala aj za ČSR. Priemyselná výroba sa sústreďovala v Čechách, na slovensku sa rozvíjal iba zbrojársky priemysel. Po 2. svetovej vojne sa dosť rýchlo rozbehla priemyselná výroba. Keďže sa priemysel rozvíjal v závislosti od potrieb Československa, u nás sa rozvíjalo hlavne ťažké strojárstvo, hutníctvo, chemický priemysel a výroba stavebných materiálov. Za komunizmu klesala kvalita výrobkov a závody sa zlučovali do veľkých podnikov, čím sa stávali nepružné. Pádom komunizmu a prechodom na trhové hospodárstvo sa veľké podniky začali rozdeľovať, stávali sa pružnejšími, vzrástol počet podnikov a klesol počet zamestnancov na podnik. Strojársky priemysel:
Zaujal prvenstvo po 2. svetovej vojne. Je zameraný na výrobu strojov, prístrojov, elektrotechniky, vojenskej techinky. Je najviac sústredený na strednom považí. - automobilový: Bratislava, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica (motocykle)
- lodný: Komárno (riečne lode)
- oprava železničných súprav: Poprad, Trnava, Vrútky
- výroba ložísk: Považská Bystrica, Žilina, Kys. Nové Mesto, Skalica, Prešov
- elektrotechnický: Liptovský Hrádok, Stropkov, Vráble, Matejovce pri Poprade (práčky), Zlaté Moravce (chladničky)

Hutnícky priemysel:
Má tradíciu od stredoveku, keď vznikali banské mestá. Výroba je dnes koncentrovaná do väčších podnikov. VSŽ, teraz U.S.Steel spracúva rudu z Ukrajiny, vyrába z nej železo, oceľ a plechy, jej produkty ďalej využíva napr. Železiarne Podbrezová (výroba rúr). Významné sú tiež hlinikárne v Žiari nad Hronom, ktoré veľmi poškodili životné prostredie.

V Banskej Bystrici nedávno zavreli ťažbu vápenca, to isté čaká aj cementárne, ktoré vďaka kvalitnému vápencu (najlepší v strednej Európe) vyrábali kvalitné produkty vyvážané do zahraničia. Na záhorí sa ťaží zamný plyn a ropa, pri Modrom Kameni a Nitre uhlie. Táto ťažba nepostačuje, preto ropu a zemný plyn dovážame z ČR a Ruska. Energetický priemysel:
Prevažná časť energie sa vyrába v jadrových elektrárňach (Jaslovské Bohunice a Mochovce), vodných elektrárňach (považie, Gabčíkovo na Dunaji) a tepelných elektrárňach (Zemianske Kostoľany a Vojany). S elektrickou energiou sme v priemere sebestačný (Niekedy dovážame, inokedy vyvážame.).

Chemický priemysel:
Rozvíjal sa hlavne po 2. svetovej vojne. Jeho výroba závisý od dovozu surovín. Najvýznamnejší producenti sú: Slovnaft a Istrochem v Bratislave a Duslo v Šali. Farmaceutický priemysel v Slovenskej Ľupči, Hlohovci, Nitre a Šarišských Michaľanoch. Gumárenská výroba je situovaná v Púchove a Bratislave. Plasty sa vyrábajú v Trnave, Nitre, Žiline a Strážskom. Potravinársky priemysel:
Má dávne tradície a široký sortiment výrobkov. Je rovnomerne rozmiestnený po území štátu. Väčšia koncentrácia je na miestach s poľnohospodárskou produkciou. Textilný priemysel:
Má tradície už z remeselnej výroby. Bavlnárska výroba je sústredená v Ružomberku, Leviciach, Liptovskom Mikuláši a Bratislave; vlnárska v Trenčíne, Lučenci a Žiline. Odevy sa šijú v Trenčíne, Púchove a Prešove.Pletiarsky priemysel sa nachádza v Bratislave a Svite. Kožiarsky priemysel:
Patrí podeň aj obuvnícky priemysel. Tiež má tradície z minulosti. Po 2. svetovej vojne bolo spracovanie kože sústredené do Bošian a Liptovského Mikuláša. Sklársky priemysel:
Dal by sa nazvať tradičným priemyslom, keďže má na slovensku už storočnú tradíciu. Sklárne sú v: Zlatne, Kokave, Poltári a Bratislave, sklené vlákna sa vyrábajú v Trnave. Drevospracujúci priemysel:
Spracúva drevo, je preto umiestnený v zalesnených oblastiach, tam vznikali aj drevospracujúce závody. Najvýznamnejšie sú Zápalkáreň - Smrečina v Banskej Bystrici a Bučina vo Zvolene, ďalšie sú vo Vranove nad Topľou a Krásnom nad Kysucou. Nábytkárske závody sú v Bratislave, Trnave, Topoľčanoch, Banskej Bystrici a Lučenci. Celulózky a papierne sú v ružomberku, Žiline a Harmanci. Polygrafický priemysel:
Zabezpečuje vydávanie tlačovín, potrebuje veľké množstvo papiera. Nachádza sa hlavne v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Košiciach a Martine.

Rozdelenie priemyslu podľa oblastí:

Západná oblasť

Podunajská nížina

· najteplejšia a najúrodnejšia oblasť SR
· nerast.sur.:štrky, piesky
· kúpele: Patince, Štúrovo, Veľký Meder, Biakovce
· poľnohosp.: pšenica, jačmeň, ovocie, zelenina

Podunajská rovina

· Sereď – pečivárne, šumivé vína, nefunkčná niklová huť
· Galanta – textil. priemysel, cukrovar, správne centrum
· Senec – rekreačné centrum
· Šaľa – Duslo, konzervárne
· Šurany – cukrovar
· Nové Zámky – žel.uzol, konzervárne Novofrukt, Elektrosvit
· Kollárovo – malometrážne motocykle

Podunajská pahorkatina

· Trnava – Skloplast, TAZ, potrav.priemysel
· Jaslovské Bohunice – jadrová elektráreň
· Hlohovec – Slovakofarma, drôty
· Leopoldov – žel.križovatka
· Piešťany – Elektrotech, kúpele
· Nové Mesto nad Váhom – stroj. a potrav.priemysel
· Vrbové – Trikota
· Nitra – Plastika, pivovar, Aagrokomplex
· Topoľčany – Kablo
· Bošany – koža
· Bánovce nad Bebravou – nákl.automobily
· Zlaté Moravce – chladničky
· Topoľčianky – chov koní
· Mochovce – jadrová elekrráreň
· Štúrovo – JCP
· Šurany – cukr.repa

Záhorská nížina

· veľa pieskov, černozemí a hnedozemí
· poľnohosp.:slivky, kapusta
· Malacky – konzervárne, potr. a stroj.priemysel
· Senica – textil.priemysel (syntetický hodváb), potrav.priemysel, administratívne centrum
· Šaštín – Stráže – ťažba staveb.materiálov, pútnické miesto
· Kúty – hraničný prechod (cestný aj železničný)
· Gbely – ťažba ropy, podzemné zásobníky zem.plynu
· Holíč – hraničný prechod, majolika, textil.

a elektrotech.priemysel
· Skalica – Grafobal
· Stupava, Rohožník – Spracovanie vápencov – cementáreň
· Smrdáky – kúpele

Výbežky Karpát a ich podhoria

· KARPATY : Malé Karpaty, Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, Tríbeč
· Svätý Jur – vinič
· Pezinok – vinič, drevosprac.priemysel
· Modra – vinič, majolika
· Smolenice – Chemolak
· Buková, Trstín, Čachtice – kameňolomy (dolomity, vápence)
· Trenčín – stroj., potrav., textil.priemysel
· Brezová pod Bradlom – Pružináreň a strojáreň
· Myjava – výroba armatúr
· Handlová, Nováky – ťažba hnedého uhlia
· Zemianske Kostoľany – elektráreň
· Nováky – NCHZ
· Prievidza – potrav.priemysel
· Bojnice – cest.ruch
· Pravenec – Tatranábytok
· Nitrianske Pravno – textil.priemysel

Severná oblasť

· najchladnejšia oblasť SR
· kamenisté pôdy, hnedé lesné pôdy
· poľnohosp.: zemiaky, ovos, jačmeň, raž, krmiviny
· rieka Orava: dve zdrojnice: Biela Orava, Čierna Orava (Orava vyteká z Oravskej priehrady)
· rieka Kysuca

Orava

· Dolný Kubín – Administratív.,správ.,kult.centrum, elektrotech.priemysel (elektroinštal.materiály)
· Námestovo – textil.priemysel, turist.ruch
· Nižná – OTF, OVP
· Tvrdošín – textil.priemysel
· Oravský Podzámok – turistický ruch
· Istebné – Kovohuty, Ferozliatinárske závody
· Suchá hora – ťažba rašeliny

Kysuce

· Čadca – administrat.centrum, stroj.priemysel, sprac.dreva
· Makov – cestný hraničný prechod
· Krásno nad Kysucou – textil.priemysel
· Kysucké Nové Mesto – ZVL
· Turzovka – ťažba cementár.vápenca

Hornádska kotlina

· poľnohosp.: zemiaky, ovos, jačmeň, krmoviny, ľan
· Levoča – textil., drevosprac.priemysel, administrat., kult.centrum
· Spišská Nová Ves- -drevársky, nábytkársky, potrav.priemysel
· Krompachy – hutníctvo medi, vyústenie Hornádu z kotliny
· Gelnica, Rudňany, Smolník – Fe a Cu ruda
· Spišské Podhradie – cest.ruch

Podtatranská kotlina : Popradská kotlina
Liptovská kotlina

Popradská kotlina

· Kežmarok – Tatraľan, textil.priemysel
· Spišská Belá – sprac.tabaku
· Poprad – Doprav.uzol, priemysel.centrum (Matejovce - práčky)
· Svit – Chemosvit, textil.priemysel
· Štrba – zubačka
· Východná, Važec – folklór

Liptovská kotlina

· Ružomberok – SCP, bavlná.závody
· Liptovký Mikuláš – garbiar., kožuš., potrav.priemysel, cest.ruch
· Liptovský Hrádok – píla, les.škola, les.semenár.závod
· Kráľova Lehota – sprac dreva

Považské Podolie

· poľnohosp.: pšenica, jačmeň, krmoviny, zemiaky
· hlavná rieka : Váh
· Dubnica – v minulosti výr.zbraní
· Horné Sŕnie, Ladce – cementárne
· Nemšová, Lednické Rovne – sklárne
· Púchov – železnica
· Nimnica – kúpele
· Považská Bystrica – malometráž.motocykle
· Bytča – pivo, šport.potreby

Žilinská kotlina

· Žilina – celulóza, papier, vlnené látky, ZVL, potrav., drevosprac.priemysel
· Lietavská Lúčka – cementáreň
· Varín – výroba vápna
· Rajec – rezbárstvo
· Rajecké Teplice – kúpele

Turčianska kotlina

· Martin – SNM, MS, stroj., polygraf., potrav., nábytkár.priemysel
· Vrútky – žel.uzol
· Turany – píla, drevené chaty
· Sučany – drevár.priemysel
· Turčianske Teplice – kúpele

Karpaty v severnej oblasti

· hlavne cest.ruch
· najvyššia časť slovenskej klenby
· poľnohosp.: krmoviny, ovos, zemiaky
· Biele Karpaty, Javorníky – kopaničiarske osídlenie
· Strážovské vrchy – malé dediny
· Malá Fatra, Chočské vrchy – bez sídel
· Vysoké Tatry – TANAP, najvyššie pohorie SR, strediská: Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Ždiar
· Nízke Tatry – Demänovká dolina, Jasná, NAPANT
· Slovenský raj – Dobšinská ľadová jaskyňa, rokliny, vyhliadky, nár.park
· Malá Fatra – Martinské hole, Vrátna dolina, Terchová
· Veľká Fatra – Gaderská dolina, Krížna, VlkolínecJužná oblasť

· od južných hraníc SR po Nízke Tatry

Zvolenská kotlina

· Banská Bystrica – cementáreň, textil.priemysel, Smrečina
· Zvolen – Bučina, potrav.priemysel, dopravná križovatka
· Sliač, Kováčová – kúpele
· Detva – Podpolianske strojárne

Horehronské Podolie

· Podbrezová, Brezno, Valaská, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Hronec – hutnícky priemysel
· Dubová – sprac.ropy
· Slovenská Ľupča – Biotika

Juhoslovenská kotlina

· poľnohosp.: obilniny, cukrová repa, tabak, vinič
· Lučenec – textil., potrav., stroj., nábytkár.priemysel
· Poltár, Zlatne, Katarínska Huta, Málinec – sklárne
· Veľký Krtíš – automobily LIAZ
· Modrý Kameň – ťažba hnedého uhlia
· Šahy – textil., stroj.priemysel
· Tornaľa – strojár., odevný priemysel, tehelňa, Slaná – tabak
· Fiľakovo – závody na smaltovanie železa a ocele a výrobu el.sporákov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?