Prídavné zariadenia

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3100×

Příbuzná témataPrídavné zariadenia

Prídavné zariadenia umožňujú ďalšie činnosti počítača. Tieto zariadenia môžeme zakúpiť aj dodatočne.

Zvuková karta

Počítač bez zvukovej karty vydáva len zvuky obmedzenej úrovne. V súčasnosti vybavenie počítača zvukovou kartou (umožňuje zvukový výstup z počítača na kvalitnej úrovni) a CD ROM mechanikou je samozrejmosťou. Takto vybavené počítače sa nazývajú multimediálne. Niektoré základné dosky sú vybavené aj zvukovou kartou. Zvukovú kartu môžeme zakúpiť i dodatočne a zasunúť do slotu na základnej doske. Potrebné sú aj reproduktory. Môžeme používať aj slúchadlá a mikrofón, ktoré pripájame na zvukovú kartu.

Sieťová karta

Sieťová karta slúži na pripojenie počítača do počítačovej siete. Karty sú rôzneho typu, v závislosti od typu siete. Najpoužívanejšia sieť je Ethernet, s prenosovou rýchlosťou 10 MB/s alebo Fast Ethernet 100 MB/s.

Modem

Modem je zariadenie, ktoré umožňuje počítaču komunikovať cez analógovú telefónnu linku. Modem mení údaje z digitálneho tvaru počítačového signálu (jednotky a nuly) na analógové signály, ktoré umožňuje preniesť telefónna linka. Analógové signály sú prijímacím modemom v druhom počítači prevedené na digitálne údaje. Modemy umožňujú komunikáciu počítača s iným počítačom na veľké vzdialenosti pomocou telefónnej linky, rozvodov káblovej televízie a pod. Najčastejšie sa používajú na pripojenie počítačov na Internet, ktoré zabezpečuje poskytovateľ pripojenia na Internet. Podľa toho rozdeľujeme modemy:

˙ Modemy umožňujúce komunikáciu bežnou telefónnou linkou. Rýchlosť pripojenia je 33,6 KB/s, novšie modemy umožňujú prenosovú rýchlosť 56 KB/s.
˙ ISDN zariadenia umožňujú digitálne pripojenie na Internet. Sú rýchlejšie a kvalitnejšie (64 KB/s alebo 128 KB/s).
˙ Modemy umožňujúce pripojenie prostredníctvom pevnej linky.
˙ Modemy umožňujúce pripojenie prostredníctvom káblovej televízie.

Scanner

Scanner sa používa na snímanie obrázkov, fotografií alebo textu najčastejšie z papierovej predlohy. Používajú sa scannery:

˙ Ručné – sú lacnejšie, menej presné, ich obsluha je náročná. Používajú sa minimálne.
˙ Stolné (plošné) – sú drahšie, snímanie je automatické, majú vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Rozlíšenie optické do 1200 dpi, softvérové 9600 dpi, farebná hĺbka až do 36 bitov.

DPI (Dots Per Inch – bodov na palec) určuje rozlišovaciu schopnosť zariadenia, t.j. koľko bodov je použitých na šírku palca.

Čím je číslo väčšie, tým je výsledok kvalitnejší.

Digitálny fotoaparát

Je podobný ako klasický fotoaparát, len obrázok sníma v digitálnej forme. Priamo z fotoaparátu obrázok prenášame do počítača a ďalej spracúvame alebo vytlačíme na tlačiarni. Výhodou je rýchle spracovanie fotografie. Fotografiu si môžeme ihneď pozrieť, vymazať, kopírovať, upravovať. Nevýhodou je potreba kvalitnej tlačiarne.

Tablet

Tablet je polohovacie zariadenie zložené z pevnej snímacej podložky, ktorá prenáša pohyb zariadenia tvaru pera alebo myši do počítača. Tablet sa využíva v projektárenských alebo grafických programoch, na presnejšie a pohodlnejšie kreslenie ako myšou.

Záložný zdroj

Pre záložný zdroj za používa označenie UPS (neporušiteľný zdroj energie). V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie automaticky dodá energiu z vlastného zdroja. UPS slúži k bezpečnému uloženiu rozpracovaných úloh v počítači. Tlačiareň

Počítačová tlačiareň umožňuje vytlačiť dokument z počítača najčastejšie na papier. Pre každú tlačiareň sa dodáva program ovládač, ktorý musí byť nainštalovaný a riadi tlač. Najpoužívanejšie sú atramentové a laserové tlačiarne. V minulosti boli najpoužívanejšie ihličkové tlačiarne. Ich výhodou boli nízke náklady na tlač jednej strany a možnosť tlačiť cez kopír. Nevýhodou je nízka kvalita tlače a veľká hlučnosť. S nástupom operačného systému Windows sa používajú minimálne, najčastejšie v učtárňach, skladoch, ale aj na školách.

V súčasnosti sú najpoužívanejšie a najlacnejšie atramentové tlačiarne. Umožňujú kvalitnú tlač a väčšinou aj vo farbe. Výhodou je nízka obstarávacia cena, nevýhodou vyššie náklady na tlač jednej strany.

Laserové tlačiarne umožňujú veľmi kvalitnú tlač dokumentov. Ich výhody sú : kvalitná tlač, rýchlosť tlače (4 až 20 strán za minútu), nižšie náklady na tlač jednej strany ako u atramentovej tlačiarne. Nevýhodou je vyššia obstarávacia cena. Farebné laserové tlačiarne sú veľmi drahé a používajú sa zatiaľ minimálne.

Pre tlačiareň je dôležitá kvalita tlače, ktorá sa udáva v DPI. Bežné laserové tlačiarne majú rozlíšenie 600 x 600 dpi, kvalitnejšie 1200 x 1200 dpi.

Klávesnica

Klávesnica je základným ovládacím prvkom počítača. Používa sa na písanie textu a zadávanie príkazov. Zadávanie príkazov je väčšinou možné aj pomocou myši. Klávesnica sa skladá z niekoľkých častí:

˙ Alfanumerická klávesnica je podobná ako na písacom stroji. Používa sa na písanie písmen. Veľké písmená píšeme tak, že držíme stlačený kláves SHIFT a stlačíme príslušné písmeno.
˙ Numerická klávesnica – nachádza sa na pravej strane.

Používa sa na písanie číslic a matematických znamienok.
˙ Funkčné klávesy F1 – F12 – majú pridelené v programoch rôzne funkcie. Stlačením klávesu F1 najčastejšie vyvoláme nápovedu.
˙ Klávesy na pohyb kurzoru
– smerové klávesy pre pohyb kurzoru v smere šípky
– page up – posunie kurzor o viditeľnú časť obrazovky nahor
– page down – posunie kurzor o viditeľnú časť obrazovky nadol
– home – presun kurzoru na začiatok riadku
– end – presun kurzoru na koniec riadku

˙ Klávesy na zrušenie textu
– delete – zruší znak napravo od kurzoru
– backspace – zruší znak naľavo od kurzoru

˙ Špeciálne klávesy
– klávesy ENTER sú na klávesnici dva, s rovnakým významom. Stlačením potvrdíme príkaz, vytvoríme nový odsek a pod. Stlačenie klávesy má rovnaký význam ako kliknutie myšou na tlačidlo OK v ponuke Windows, t.j. činnosť sa vykoná.
– ESC – escape – klávesom zrušíme voľbu, omylom vyvolaný dialóg. Má rovnaký význam ako kliknutie na tlačidlo Zrušiť v ponuke Windows, t.j. činnosť sa nevykoná. Kombináciou klávesov CTRL + ESC vyvoláme vo Windows ponuku Štart.
– INSERT – prepína režim vkladania a prepisovania textu.
– CTRL – control –používa sa v kombinácii s inými klávesmi na rýchle vykonanie príkazov pomocou klávesnice, napr. stlačením CTRL + C kopírujeme označený text do schránky.
– ALT – alternate – používa sa v kombinácii s inými klávesmi. Napríklad súčasné stlačenie ALT + SHIFT slúži na prepínanie medzi nainštalovanými klávesnicami, ALT + kódové číslo znaku umožní zápis príslušného znaku, ktorý nemáme momentálne na klávesnici.
– TAB – tabulate – posúva kurzor na tabulačnú značku.
– PRINT SCREEN – tlač obrazovky – v minulosti sa používal na tlač obsahu obrazovky na tlačiarni. Vo Windows uloží aktuálnu obrazovku do schránky; kombinácia kláves ALT + PRINT SCREEN uloží do schránky aktuálne okno.
– PAUSE BREAK – prestávka – prerušenie činnosti niektorých aplikácií (zvyčajne hry).
– CAPS LOCK – veľké písmená – stlačením klávesu prepneme klávesnicu na trvalé písanie veľkých písmen. Opätovným stlačením klávesu prepneme na písanie malých písmen.
– NUM LOCK – čísla zamknúť – stlačením zapíname/vypíname používanie číselnej klávesnice.
– SCROLL LOCK – zamknúť rolovanie textu – v niektorých programoch je možné zablokovať oblasti, kam sa nedá presunúť kurzorovými klávesmi. Väčšina programov tento kláves ignoruje.
– WINDOWS – okná – slúži na vyvolanie ponuky Štart.
– KONTEXTOVÉ MENU – stlačením vyvoláme ponuku volieb, ktoré je možné momentálne vykonať s aktívnym objektom. Rovnakú ponuku získame kliknutím pravého tlačidla myši na objekt.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?