Príčiny 1. svetovej vojny

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Príčiny 1. svetovej vojny

1. všetky štáty sa intenzívne na vojnu pripravovali
- budovali sa zbrojárenské továrne, vyrábali sa zbrane => nahromadilo sa veľké množstvo zbraní
- +: nové pracovné príležitosti, zrýchlenie vedecko-technického vývoja + nové odbory (lietadlá, spaľovacie motory, výroba plastov), rozvoj elektrotechnického, chemického a strojárskeho priemyslu (na zač. 19. st. - textilný a spotrebný)

2. vznik lokálnych vojenských konfliktov
- búrske vojny v J Afrike - viedli ich Angličania za dokončenie koloniálneho rozdelenia
- rusko-japonská vojna
- 1908 - anexia Bosny a Hercegoviny Rakúskom-Uhorskom
Rakúsko-Uhorsko malo plán, ako dosiahnuť pripojenie Balkánu k svojmu
územiu - považovali to za samozrejmosť
x
tajná srbská organizácia Čierna ruka - Srbsko to považovalo naopak za svoj
strategický priestor
- 1912 - 1. balkánka vojna
začali ju tie štáty, kt. sa koncom 19. st. oslobodili od tureckej nadvlády: Srbsko, Čierna hora, Rumunsko, časť Bulharska; národnooslobozovacia vojna národov žijúcich na Balkáne proti Osmanskej ríši
Osmanská ríša vytlačená so svojich pozícii na Balkáne => bola úspešná
s delením územia a stanovením hraníc nebolo spokojné Bulharsko =>
- 1913 - 2. balkánska vojna
Bulharsko sa postavilo proti svojim bývalým spojencom
Bulharsko porazené, muselo prijať mierové podmienky

Záujmy štátov pred vojnou


Dohoda:
Anglicko
- udržať si kolónie
- politicky sa presadiť na európskom kontinente

Francúzsko
- udržať si kolónie
- zničiť Nemecko (pokiaľ možno úplne ho vymazať z mapy Európy)
- presadiť sa proti Anglicku v európskej politike

Rusko
- vyriešiť totálne nepriaznivú hosp. situáciu (ekonomika na pokraji krachu)
- upevniť si postavenie na Ďalekom Východe

Japonsko
- sľúbili mu Čínu (obl. Mandžuska) a tak r. 1915 vstupuje do vojny
- (v 2. SV boli na opačnej strane)

Trojspolok:
Nemecko
- vytvoriť Mitteleuropy (návrat k myšlienke 19. st. - Veľkonemecko - tam, kde žije nemecky hovoriace obyv., jeden štát, pričlenenie Rakúska, Čiech, Dánska, krajín Beneluxu)
- dostať sa na Blízky Východ (železnica Berlín - Bagdad), ropa

Rakúsko-Uhorsko
- vyriešiť vnútornú situáciu (konflikty, kt. vytvorila sociálna a národnostná politika)
- obsadiť Balkán (stále ho považovali za svoje teritórium)

Taliansko
- obnoviť zašlú slávu rímskeho impéria, získať napäť Dalmáciu a Istriu (r. 1915 - vstupujú na str.

Dohody - uvedomili si, že aj Rakúšania chcú Balkán, obrátili sa na Dohodu, od Angl. a Franc. dostali záruky, že a naplnia ich územné nároky)
- presadiť sa ako dominantný štát v Stredomorí (Angl. a Franc. - najv. moc)


1. svetová vojna
- prirodzené riešenie konfliktov => všetci sa intenzívne pripravovali, najviac Nemecko (1905 - Schlieffenov plán - snaha: vytvorenie Mitteleuropy, franc. hranice s Nemeckom mali opevnenia a armádu a preto sa rozhodli, že zneužijú neutrálny štát a cez belgické hranice prejdú do Franc., belg. - franc. hranice boli nestrážené, bol to plán bleskovej vojny - v priebehu niekoľkých týždňov obsadia Belg., Franc., Paríž a Angličanov by donútili ku kapitulácii; toto sa im nepodarilo realizovať priamo, odklonili sa od pôvodného plánu a Francúzi stihli presunúť vojská)
- na konci 19. st. (dokončením kolonizácie) sa vytvorila globalizácia sveta -> prelínanie civilizácií - preto iná vojna ako doposiaľ
- najlepšie pripravení na vojnu - Nemci (najlepšie vyzbrojení; Rusi - najpočetnejšia armáda (6 mil.), ponorky - Angličania, Nemci začali s výstavbou až tesne pred vojnou
- výhoda Trojspolku - tvorili jeden celok -> presun armád menej komplikovaný, museli bojovať na 2 frontoch
- skúška demokracie; pred 1. SV - liberálne demokrat. zriadenie, podstata: štát nezasahuje do politiky, tesne pred 1. SV - absolútny ústup liberalizmu, zasahovanie štátu (ťažba, priem., obl. verejných služieb - železnice, pošta, spoje; úprava prac. vzťahov -> sociálne úľavy - podstatné skrátenie prac. týždňa na 60 hod./týž., stúpanie miezd)
- priniesla vedecký a technický pokrok: zbrane - 1. krát použité: bojové plyny (Nemci), tanky (Angličania), letectvo, ponorky (Nemci)
- zdokonalilo sa: elektrónkový vysielač, rádiové spojenie na vzdial. 9 tis. km, rýchlopaľné pušky, guľomety
- 1. krát sa vojna týkala civilného obyvateľstva
- absolútny morálny rozklad, odmietnutie kresťanskej morálky (po vojne - svet ateistický).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?