Prevencia a terapia alergických ochorení

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Prevencia a terapia alergických ochorení

Terapia sa opiera o prevenciu a profylaxiu, desenzibilizáciu, podávanie liekov potlačujúcich účinok histamínu a substancií H a klimatickú liečbu. V prevencii treba predchádzať alergizácii organizmu najmä u ľudí s alergickou dispozíciou, ktorí nemajú klinické prejavy alergickej choroby, ale sú v alergizujúcom prostredí. Profylaktickými opatreniami treba chrániť alergikov pred vplyvom špecifického alergénu. najmä úpravou prostredia. Je potrebné zvyšovať imunobiologický stav organizmu jedincov, najmä s alergickou konštitúciou.
Pri terapii sa treba usilovať o kauzálnu terapiu, a to odstránením alergénu z okolia pacienta alebo odporúčaním zmeny prostredia. Treba zamedziť opakované a odstrániť lokálne infekcie.
Desenzibilizácia je špecifická a nešpecifická. Pri špecifickej desenzibilizácii sa vstrekuje pacientovi známi alergén s postupným zvyšovaním dávky. V organizme sa tak vyvolá tvorba protilátok dereagínov – inhibítorov, ktoré neutralizujú alergén skôr ako sa dostane k šokovému tkanivu. Pri nešpecifickej desenzibilizácii sa vstrekuje chorému nešpecifický alergén (peptón, mlieko, vlastné sérum a pod.). Materiál na prípravu alergénu sa zbiera z prostredia pacienta (prach, peľ, perie). Desenzibilizácia sa robí pomalou metódou – injekcie sa podávajú denne, každý druhý, prípadne každý 4. až 10. deň, alebo rýchlou metódou (každé 2 – 3 hodiny alebo 3 razy denne).
Antihistaminika sa používajú na zamedzenie ďalšieho vývinu akútnych alergických reakcií. Zabraňujú v organizme prístup molekuly histamínu k receptorovej substancii buniek efektorového orgánu, čiže blokujú receptorové skupiny buniek.
Klinická liečba (vysokohorská, kúpeľná prímorská) je indikovaná pri všetkých alergózach a mala by byť pravidelným doplnkom terapie každého alergického ochorenia. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?