Prenatálny vývin (Kapitolky z vývinovej psychológie)

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)Prenatálny vývin (Kapitolky z vývinovej psychológie)

Kapitolky z vývinovej psychológie - Prenatálny vývin
časopis Rodina, PhDr. Jiří Kovařík, 27. 4. 2001


Počiatok života
Narodenie, pôrod nie je v skutočnosti počiatok života. Život jedinca začína pri počatí - v okamžiku, keď spermia oplodní vajíčko. V tomto okamžiku je určené nielen pohlavie, ale aj zdedené charakteristiky organizmu. Akonáhle jedna z približne 300 miliónov spermií prenikne do vajíčka a spojí sa s ním, stane sa povrch vajíčka pre ostatné spermie nepreniknuteľný. Z tohto spojenia vzniká najskôr jediná bunka, ktorá sa postupne delí a diferencuje, rozčleňuje. Oplodnené vajíčko sa uhniezdi v maternicovom tkanive, utvorí sa placenta alebo lôžko a vak s plodovou vodou, v ktorom sa vyvíjajúci organizmus vznáša, pláva. Zhruba do tretieho mesiaca vývinu zárodku hovoríme o štádiu embrya, od troch mesiacoch vyššie o štádiu plodu, fetálnom štádiu.
Látková výmena sa uskutočňuje cez placentu. Behom embryonálneho štádia sa utvárajú všetky telesné orgány. Od tretieho mesiaca prenatálneho vývinu je hlavným rysom rastu nadobúdanie veľkosti. Na začiatku tretieho mesiaca je plod dlhý 2,5 cm.

Rast
prebieha od hlavy dole. Hlavička plodu tvorí zozačiatku približne jednu polovicu celkovej výšky. Srdce začína tĺcť koncom tretieho týždňa. Najskôr však asi v piatich mesiacoch sa dá počuť jeho tep pomocou stetoskopu. V tejto dobe má už mozog plný počet buniek, mnohé z nich sú však ešte nezrelé. Teraz plod dosahuje asi polovicu svojej pôrodnej dĺžky, t.j. asi 25 cm. Váhovo však ešte zostáva pozadu, váži iba pol kilogramu.
Hlavnou úlohou prenatálneho obdobia je vlastne vybudovať organizmus budúceho jedinca natoľko, aby bol pri narodení schopný prejsť do oveľa viac nestálejšieho a náročnejšieho prostredia a začal - pri základnej starostlivosti, ktorú mu druhí ľudia poskytnú - aspoň fyzicky existovať samostatne.

Vývin organizmu
môže v tejto dobe ovplyvniť veľa činiteľov. Najväčší vplyv majú práve v embryonálnom období, kedy sa utvárajú telesné orgány. Nevhodná výživa tehotnej matky, infekčné choroby, niektoré lieky alebo drogy môžu narušiť vývin embrya. Z ďalších činiteľov, ktoré môžu spôsobiť nežiadúce odchýlky vo vývine organizmu, môžu byť ešte niektoré druhy žiarenia, Rh-faktor, pokročilý vek matky a emočný stres. Bolo zistené, že plod reaguje na matkinu únavu, taktiež, že plod reaguje na nikotín a alkohol, ktorý sa dostal do krvi matky. Rh-faktor je dedičná zložka krvi, ktorú môžeme nájsť zhruba u 85 % ľudí.

Krv s negatívnym Rh-faktorom sa dáva do boja s Rh-faktorom pozitívnym, tak ako sa určitá bielkovina neznáša s bielkovinou iného typu. Ak má otec Rh-faktor pozitívny a matka negatívny, môže sa matke narodiť dieťa s pozitívnym Rh-faktorom. A práve v takýchto prípadoch, keď dieťa má v krvi zložku Rh a matka ju nemá, dochádza k ohrozeniu vývinu dieťaťa.
Každý orgánový systém embrya má svoj čas, kedy sa vyvíja.

Vrodené poruchy
Ak sa objavia v priebehu prenatálneho vývinu nejaké škodlivé, či rušivé vplyvy, je orgán, ktorý je práve vo vývine, najviac postihnutý. Nejde pritom o nejaký druh nemoci, ale práve o určité načasovanie, ktoré podmieňuje rozsah a stupeň poškodenia. Dochádza k narušeniu vývinu organizmu, k narušeniu rastu a dozrievania. Záleží pritom na tom, aký význam má určitá orgánová štruktúra pre celok organizmu. I narušené orgány sa musia vo svojom vývine prispôsobovať celkovému utváraniu organizmu a ten sa zase musí prispôsobovať týmto poškodeniam. Týmto spôsobom dochádza k tzv. vrodeným poruchám. Výživa a životospráva v tehotenstve
je nesmierne dôležitá v tehotenstve matky. Tehotná žena by sa mala aj vyhýbať rentgenovému a rádioaktívnemu žiareniu.
Koncom šiesteho mesiaca sú už vlastne položené základy anatómie a fyziológie dieťaťa. Napriek tomu, že dieťa ešte nevie fungovať mimo maternice, je, pokiaľ ide o vybavenosť jednotlivými orgánmi, hotové. V ďalšom vývine ide prevažne o rast, veľkosť, organizáciu a súhru celého organizmu, žiadne nové orgány sa už netvoria. V siedmom mesiaci je už plod schopný za vhodných podmienkach samostatného života.

Pôrod
Pred pôrodom, za normálnych okolností približne deväť mesiacov od počatia, sa plod obracia hlavičkou dole. Prvým signálom pôrodu bývajú pôrodné bolesti, opakujúce sa sťahy maternice. Druhým znakom je odchod malej mukóznej (hlienovitej zátky, ktorá býva zafarbená krvou). Tretím znakom je odtečenie plodovej vody, k čomu dochádza po roztrhnutiu amniotického vaku, ktorý uzatvára plod a vytvára prostredie, v ktorom bol organizmus dieťaťa chránený pred vonkajšími vplyvmi.

autor: Gabriela Chúťková.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?