Predpoveď počasia

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 4767×

Příbuzná témataPredpoveď počasia

Predpoveď počasia
Predpoveď počasia má určitý časový úsek budúcnosti. Pre určité územie sa zakladá na poznaní stavu počasia a získavaní údajov o klimatických prvkoch (teplota, tlak, množstvo zrážok...) v určitom časovom okamihu z celého kontinentu. Tieto zistené údaje sa zakresľujú do mapy, ktorá sa nazýva synaptická mapa. Na pozorovanie horných vrstiev atmosféry (mezosféry a iónosféry) sa používajú meteorologické družice, ktorými sa meria tlak, teplota vzduchu, slnečné a zemské žiarenie, fotografujú sa oblačnosti, snehová pokrývka, slnečné spektrá. Záznamy umožňujú poznať štruktúru teplého a studeného vzduchu, pohybe atmosféry a informuje tiež o tvoriacich sa cyklónoch. Veda o fyzikálnych javoch a procesoch v ovzduší sa nyzýva meteorológia. Na základe informácií sa robia predpovede počasia potrebné pre všetky druhy ľudskej činnosti (letecká, poľnohospodárska...). Predpoveď počasia môže byť krátkodobá na niekoľko hodín až dva dni a dlhodobá na tri dni až desať dní, ktorá je však v štádiu vývoja. Výskumy atmosferických procesov, vznik, pretváranie a premiestňovanie tlakových centier maxim a minim sú v úzkom spojení s formovaním , pretváraním a vývojom atmosferických frontov. Robia sa na základe porovnávania prízemských a výškových synaptických máp. V poslednom čase sa na svete robia výskumy prognóz počasia matematickými metódami na počítačoch. Prognóza je vlastne poveternostná predpoveď, ktorá vznikla využitím údajov siete meteorologických pozorovacích staníc. Tieto stanice posielajú výsledky pozorovania do štátnych meteorologických ústavov a tie zase ďalej pre medzinárodné použitie. Vlastná synaptická mapa je obrysová sú na nej vyznačené moria a pevniny, horské oblasti, hranice štátov a mestá. Mestá sú vyznačené krúžkom okolo, ktorého sa namiesto ich pomenovania píše číslo. Okolo týchto krúžkov sa nanášajú vlastné synaptické symboly, ktoré sa dešifrujú.

Otázky:
1. Kde sa nachádzajú meteorologické stanice v našom okolí?
2. Čo je prognóza počasia?
3. čím sa zaoberá meteorológia?.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?