Predmet a úloha historickej vedy

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2051×

Příbuzná témataPredmet a úloha historickej vedy

história (dejiny) = pamäť ľudstva; súhrn dejov, ktoré sa stali v určitom časovom slede vo svete
- každý vývojový proces v prírode a spoločnosti (v širšom slova zmysle)
- vývoj ľudskej spoločnosti (v užšom slova zmysle)

historická veda (dejepis) = spoločenská veda
kolíska: Grécko
„otec histórie": Herodotos z Halikarnasu (5 st. p. n. l.) (ako prvý spracoval históriu grécko-perzských vojen, bol priamym účastníkom, všetko pripisoval bohom, rád si vymýšľal)
Tukydides - Grék, spracoval históriu peloponézskej vojny, 1. seriózny zakladateľ
- zoznamuje s históriou ľudstva
- dokazuje, že dejiny nie sú náhodným nakopením udalostí bez zmyslu a súvislosti, ale majú svoj poriadok, vnútornú logiku
- popisuje dielo významných osobností, vývoj spôsobu života ľudí od najstarších čias po súčasnosť
- všíma si premeny medziľudských vzťahov, intelektuálny, morálny a fyzický vývoj ľudí ako spoločenských bytostí, vývoj kultúry
- vysvetľuje kedy, kde a ako spoločnosť vznikla, ako a prečo sa v priebehu dejín menila
- zoznamuje s vývojom ľudského poznania
- odhaľuje súvislosti spoločenské, sociálne, ekonomické, politické a kultúrne

význam štúdia minulosti:
- poznanie vývoja spoločnosti
- pochopenie zmyslu ľudského života a práce
- poučenie pre prítomnosť, pochopenie súčasnosti
- pohľad na svet v čo najširších súvislostiach, orientácia v ňom, odhaľovanie príčin zmien, pochopenie významu a dôsledkov udalostí
- historické vedomie je jedným zo zdrojov citových pút k domovu, vlasti, národu (európske národy so silným národným povedomím: Francúzi, Nemci, Maďari, Česi)
- možnosť aplikovať hist. poznatky pri poznávaní súčasného sveta a aktívne sa podieľať na jeho utváraní.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?