Prechod od mýtu k logu

Kategorie: Filozofia (celkem: 213 referátů a seminárek)Prechod od mýtu k logu

Etymológia slova filozofia
- filos = priateľ, milovník
- sofia = múdrosť
- filozofia = láska k múdrosti, filozof = milovník múdrosti
- v prírodnej filozofii (milétska škola) sa filozofi nazývali mudrcmi (dôkazom je Táles, kt. je zaradený medzi 7 mudrcov)
- pojem filozofia 1. krát použil Pytagoras a použil ho zo skromnosti - povedal o sebe, že nie je filos (mudrc) iba filozof

Prechod od mýtu k logu
- filozofia sa vykryštalizovala z mytológie

mýtus
= báj, povera, rozprávanie
- nemá konkrétneho autora -> je anonymný
- prenášali sa tradovaním
- vysvetľuje -> života, planéty, aký je zmysel života
- riešenie: prostredníctvom bohov
- mytologický človek je človek pasívny
- plný metafor, obraznosti
- mýtická doba: 8. - 7. st. p. n. l.
- zapisovatelia mýtov: Homér a Hesiodos (vznik sveta podľa Hesioda: z Chaosu vznikla Gaia (= Zem), tú obmýva božstvo Okeanos, nad ňou je Uranos, pod ňou Tartaros)

logos = reč, pravidlo, zákon, slovo, pojem

filozofia
- predpoklad prvotnej, primárnej filozofie: údiv, kladenie otázok
- pýta sa na to isté, na čo mytológia
- nepovažuje veci za vopred dané, ale sa snaží problém vyriešiť
- 1. obd. filozofie: hľadá pravdu, posúva sa od obrazov k pojmom
- začiatok gr. filozofie: 6. - 5. st. p. n. l.
- filozofia už je individualizovaná
- (Sofoklova Antigona - prvá aktívna postava)
- filein = milovať, mať rád, filos = milovník; sophia = múdrosť
- 1. krát slovo filozofia použil Pytagoras, ale význam „láska k múdrosti" mu dal až Sokrates.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?