Pravek

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 4208×

Příbuzná témataPravek

Prvé a najdlhšie obdobie v dejinách 3. milionov až 3000 pred n. l. začína objavením prvých predstaviteľov ľudského rodu a končí vznikom civilizácii.
Veda ktorá skúma dejiny praveku sa volá prehistória
Vývoj človeka
Antropogenéza – proces vzniku a vývoja človeka
Antropológia – veda o procese vzniku a vývoja človeka
Proces kominizácie začal pred 14 milionov rokov – proces poľudštenia

Predchodcovia človeka – ramapitekus- antropoidné (človeku podobné) opice ktoré sa pohybovali po zemi vspriamene – posadenie hlavy podporovalo rozvoj mozgu. Palec sa dostal oproti prstom z toho vyplýva lepšie uchopenie kameňa a z toho vyplýva mäsitá potrava, viac bielkovin – ztoho vyplýva rozvoj mozgu. Antropoidný tvorovia neboli to ludia ktorí zámerne vyrábali nastroje, túto činnosťou sa až človek odlišoval od opíc.
Do vývojovej vetvy patril až Australopitekus – Afrikánus

Spôsob života pravekého človeka určovali podnebné zmeny. V najstaršich štvrtohorách sa striedala doba ľadová s dobou medziľadovou k tomu sa prispôsobovala fauna a flóra a pevniny dostali dnešnú podobu.
V praveku na výrobu používali najskôr kameň – doba kamenná, podľa výrobných techník rozlišujeme: Paleolit
Mezolit
Neolit
Paleolit –– staršia doba kamenná – 3mil.– 8000 pred n. l. človek – homo – druhy –

Homo habilis – človek zručný 3mil.- 1,5 mil. vyrábal nastroje z ľahko štiepateľných nerastov (vznikli sekáče a úštepy ) mohutné nadočnicové oblúky, väčšia tvárová časť ako mozgová, nos splýva s tvárou, čelusť bez brady, robustná ruka.

Hono erektus – človek vzpriamený 1,5mil. – 250 000. pästný klin – unyverzálny nástroj, náhodné ohniská, žil v tlupe.

Homo sapiens – človek rozumný 250 000 – 40 000 technika vytvorenia ohňa, špecializované nástroje, rodové zriadenie (príbuzní), predstavy o duši, pochovavanie v skrčenej polohe, milodari. Homo sapiens meandrtális. pred 150 rokmi našli jeho pozostatky v doline Neandrtál v Nemecku. Archeologovia sa nedohodli či ide o priameho predka dnešného človeka alebo o vývojovú líniu ktorá nemala pokračovanie.
Žil v 70 –40 tisíc pred n. l. – Gánovce pri poprade

Homosapiens sapiens – človek dnešného typu – 40 tisíc rokov pred n. l. plne rozvynutá rozumová schopnosť, artikulovaná reč, prirodzená deľba práce medzi mužom a ženou. Vedomie pokrvnej príbuznosti bolo znateľne vyvinuté.

najdôležitejšie postavenie mala žena oko matka, ktorej pripisovali nadprirodzenú schopnosť udržať rod – matriarchát dokladom abstraktného myslenia sú:
umenie: nástenné maľby, rytiny v jaskyňach „ Altamira“ v Španielsku a „ Lasco“ v Francúzku, ruka, venuša „ vestenická a moravianska vemuša“
Náboženstvo: vyznávali prírodné sily a snažili sa prikloniť si ich rôznymi formami uctievania.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?