Práca a výkon

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 6610×

Příbuzná témataPráca a výkon

PRÁCA. VÝKON

Slovo práca si väčšinou vybavíme s významom pracovať pre peniaze ( to čo mnoho našich spoluobčanov nerobí ), ale vo fyzike môže mať aj iný význam. A to taký, že stroj alebo človek pôsobí na nejaké teleso silou F a premiestňuje ho po určitej dráhe s v smere pôsobiacej sily. Vtedy človek alebo stroj konajú prácu, ale ak drgnete do guličky a tá sa zotrvačne gúľa vtedy sa práca nekoná. Prácu môže konať aj nejaké pole napr. gravitačné. Značka práce je W.
Veľkosť práce ako fyzikálnej veličiny závisí tak od pôsobiacej sily, ako aj od dráhy po ktorej sa teleso premiestňuje. Vzorec pre výpočet práce je W = F s
Ak vyjadríme veľkosť sily v newtonoch a dráhu v metroch, jednotkou práce je joule ( J ).

Ak zdvíhame teleso pomocou pevnej kladky po určitej dráhe, vykonáme rovnako veľkú prácu, akú by sme vykonali pri jeho zdvihnutí do rovnakej výšky bez použitia kladky. Prečo sa nám to zdá ľahšie? Lebo zapojíme iné svaly ktoré môžu byť silnejšie.

Výkon P vypočítame, keď prácu W delíme časom t , za ktorý sa táto práca
vykonala. Vzorec pre výpočet výkonu je P = W : t

Ak prácu vyjadrime v jouloch a čas v sekundách, jednotkou výkonu je watt ( W ). Stroj má výkon jeden watt, keď vykoná prácu jedného joula za sekundu. Výkon je teda fyzikálna veličina, ktorá ukazuje, ako rýchlo bola daná práca vykonaná. V hovorovej reči sa niekedy výkonom nesprávne rozumie, aká veľká práca sa vykonala bez ohľadu na čas.

Práca sa dá vypočítať aj z výkonu a z času napr. ak motor pracuje so stálym výkonom P za čas t , určíme prácu tak , že výkon motora násobíme príslušným časom. Vzorec pre výpočet práce z výkonu a z času je W = P t.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?