Poľsko

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4221×

Příbuzná témataPoľsko

ROZLOHA : 304 510 km2
POČET OBYVATEĽOV : 38,1 mil. (1990)
HUSTOTA NA km2 : 121,9 osôb/km2
HLAVNÉ MESTO : Varšava (Warszawa)
MENA : 1 zloty (Zl) = 100 groszy


1. POVRCH
· nachádza sa: medzi 49°a 54°50´severnej šírky
14°07´a 24°08´východnej dĺžky
medzi Baltským morom na severe a pásmom horstiev na juhu riekou Odrou a Nisou na západe a riekou Bug na východe
· susedia na: východe Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina juhu Česko a Slovensko západe Nemecko severe Baltské more
· povrch je prevažne nížinatý (do nadm. výšky 300 m je 91% územia, nad 500 m nadm. výš. sú len 3% celkovej rozlohy Poľska).
sever: nížinatý - Štetínska, Kašubská, Severopoľská nížina a morénové jazerné plošiny (Pomoranská a Mazurská)
stred: Veľkopoľsko-Kujawská jazerná plpšina, Mazowská a Južná veľkopoľská nížina
juh: horstvá (Krkonoše, Orlické hory, Beskydy, Tatry- najvyšší vrch Rysy)


2. PODNEBIE
· mierne a kontinentálne pásmo
západ: prímorské
východ: kontinentálne
· dve výrazné prechodné obdobia, predjarie a obdobie jesenných dažďov s priemernými teplotami do 5°C
· nad celým poľským územím prevládajú západné vetry
· zrážky trvajú v priemere 150 dní v roku
· priemerné teploty: -1-(-5)°C v zime, 17 - 19 °C v lete


3. VODSTVO
· hlavné rieky: Visla, Odra, Narew, Warta, Bug
· 99,8% spadá do povodia Baltského mora, len 0,2% do povodia Severného mora (prítoky Labe) a Čierneho mora (prítoky Dunaja a Dnestru)
· jazerá ako pozostatok doby ľadovej(9 300 jazier nad 1 ha) - najviac v oblasti Mazurska
· splavné rieky: 3 560 km, 710 km kanálov
· vyspelá námorná a riečna plavba - hlavné morské prístavy sú: Gdaňsk, Gdyne a Štetín


4. PODY
· poľnohospodárska pôda dosahuje 20 mil. ha, čo je 8,2% poľnohospodárskej pôdy v Európe
· poľská pôda nepatrí k najúrodnejším, preto sa pestujú hlavne plodiny, ktoré sú málo závislé na klimatických podmienkach (jačmeň, raž, ovos)


5. RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

Rastlinstvo:
· Poľsko leží v oblasti zmiešaných stredoeurópskych lesov, prechádza ním severná hranica rozšírenia niektorých stromov (buk, jedľa)
· 62% plochy predstavuje obrábaná pôda
· 25% plochy lesy (borové, smrekové, zmiešané a bukové)

Živočíšstvo:
· zvieracie druhy niekoľkých európskych oblastí, vrátane niektorých vzácnejších druhov; napr.

vlk, medveď, los, kamzík, bobor, vydra a v rezerváciách zubor
· v riekach a jazerách veľa rýb, na ich brehoch všetky obvyklé druhy vtákov, zo vzácnejších druhov hlavne labute a kormorány
· 11 národných parkov a 500 prírodných rezervácii


HOSPODÁRSTVO

6. NERASTNÉ SUROVINY
bohaté zásoby: čierne uhlie (Hornosliezska uhoľná panva)
hnedé uhlie (západ Poľska)
nafta (Jaslo, Krosno)
zemný plyn
soľ
meď
síra
zinok
olovo
fosfáty
stavebné, chemické a keramické suroviny


7. POĽNOHOSPODÁRSTVO
· zamestnáva asi 18% obyvateľstva
· 75% poľn. výroby produkujú súkromné farmy, 25% štátne farmy
· hlavné plodiny: raž, pšenica, jačmeň, ovos, kukurica, repka olejná, cukrová repa, strukoviny, tabak a zemiaky
· živočíšna výroba: hov. dobytok, hydina, ošípané, ovce,
· mäso a živočíšne výrobky: hovädzie, bravčové, mliečne výrobky, vajcia, med, vlna


8. PRIEMYSEL
Priemyselné odvetvia: ťažba a spracovanie síry
ťažba a spracovanie medi
chemický priemysel
čierna a farebná metalurgia
výroba stavebných hmôt
keramický a sklársky priemysel
drevársky a papierenský priemysel
stavba lodí


9. OBYVATEĽSTVO
· pravdepodobná dĺžka života: muži - 67 rokov
ženy - 75 rokov
· gramotnosť: 99%
· národnosti: Poliaci 97,6%
Nemci 1,3%
Ukrajinci 0,6%
Bielorusi 0,5%
· veľké mestá: Varšava, Krakov, Lodž, Wroclaw, Poznaň
· jazyky: polština (oficiálny)
angličtina, nemčina
· náboženstvá: rímsko-katolícke 95%,
pravoslávne,
evanjelické
a iné 5%.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?