Poľsko

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 5815×

Příbuzná témataPoľsko

Poľsko

Štátne zriadenie: parlamentná republika
Rozloha: 312 677 km
Počet obyvateľov: 39 mil. obyvateľov
hustota zaľudnenia – 123 obyv/km
Hl. mesto: - Varšava - 1 645 tis. obyv.
- sídlo prezidenta, poľského snemu a senátu, ministerstiev
a Najvyššieho súdu
- Lodž – 831 tis. obyv. - Štetín, Gdansk – prístavy
Nár. zloženie: -98,7 % Poliaci, 0,6 % Ukrajinci, Nemci, Lemové, Bielorusia Židia
Náb. zloženie: - rímski katolíci 95 %, grécky katolíci, pravoslávny, luteráni,
Švédsky jehovisti, židia, moslimovia
Mena: - poľsky zlotý
Členstvo v medzinár. org.:
OSN, MMF, Svet.

banka, Vyšegrádska štvorka, NATO
Vstupu do EU bráni nevýkonné hospodárstvo a nekompatibilné zákony
Prírodné pomery: - väčšinu Poľska tvorí monotónna krajina nížin, pahorkatin,
a plošín, ktorá je súčasťou rozsiahlej, pevninským ľadovcom
modelovanej Stredoeuropskej nížiny, obmedzená iba na juhu
sústavou izolovaných pohorí i dlhých horských pasiem
FG: - pobrežie Baltského mora je ploché
- pobrežie lemuje Pobaltská nížina s lagúnovými jazerami, dunami až 30 m
vysokými a pieskovými kosami
- polovicu územia tvoria nížiny
- Juh je Pomoranská a Mazurská jazerná pahorkatina a Velokopoľské
pojazerie
- ďalej na juh sa tiahnu miestami bažinaté praúdolia, ktoré sú súčasťou
rozsiahlych nížin, Velkopoľskej a Slezskej na západe a juhozápade
a Mazovskej na východe
- južnú hranicu Mazovskej nížiny tvorí reťaz pahorkatin a nizkých vrchovin
- východne od Visly je to plochá Lublinská pahorkatina, v strednej časti
zeme Malopoľská vrchovina
- v nej sa rozlišujú vápencové vrcholky Krkovsko – Čenstochovské
vrchoviny ( Jury ) severne od Hornosliezskej uholnej panvy a husto
zalesnené Swietokrzyskie Gory ďalej na severovýchod
- za širokým údolím rieky Visly sa terén pomaly zdvíha k veľkému oblúku
Beskyd
- priemerná nadmorská výška je 173 m
- na JZ sú Sudety, na JV flyšové pásma karpatských predhorí ,
prechádzajúcich na Vysoké Tatry s najvyšším vrcholom Poľska -
Rysy 2499 m
- stredné a južné Poľsko má úrodné sprašové pôdy, severné podzolové
- 47 % orná pôda, 28 % lesy, 13 % pasienky zostatok iné pôdy
Vodstvo: - 2,7 % povrchu
- severné Poľsko je oblasťou jazerných plošín
- všetky jazerá sú ľadovcového pôvodu a morénové pahorky medzi
nimi nepresahujú výšku 300 m

- najväčšie jazerá: - Sniardwy, Mamry
- najhlbšie jazero: - Hanzca – 108 m
- na poľskom území je viac ako 9000 jazier
- najdôležitejšia rieka je Visla – 1047 km
Podnebie: - zmiešané – čiastočne prímorské a čiastočne kontinentálne,
ovplyvnené vlhkými západnými vetrami a východnými suchými
masami vzduchu
- západné vetry prinášajú pomerne mierne zimy a daždivé letá,
východné prúdenie mrazivé zimy s teplotami –20°C a teplé letá
s teplotami 30°C
- priemerná teplota 7 – 8°C
- roční priemer zrážok 600 mm, v Tatrách 1700 mm
Rastlinstvo a živočíšstvo: - väčšina územia Poľska sa dnes využíva
poľnohospodársky, z vtedajšieho súvislého
zalesnenia však ostala ešte značná časť zalesnená
- Juh Poľska s Karpatami a Tatrami je porostnuté
horským rastlinstvom
- v nížinách s pieskovou pôdou sú to borové lesy,
vo vlhkých oblastiach listnaté lesy
- z hľadiska zvieractva patrí P. k sibirsko – europskej
oblasti ( losy, medvedi, rysy, svišti .....)
- Belovežský národný park vznikol na hraniciach s
Bieloruskom
Štátne a spoločenské zriadenie:
- zakonodárnymi orgánami sú Sejm a Senát Poľskej Republiky,
výkonnými sú prezident Poľskej Republiky a Rada ministrov
- v Sejme ( snemovne ) zasadá 460 poslancov, volených vo
všeobecných voľbách na 4 ročné obdobie.
- Senát tvorí 100 senátorov volených na rovnaké obdobie ako Sejm
- najvyšším predstaviteľom poľského štátu pre vnútorné a medzinárod-
né vzťahy je prezident – volený vo všeobecných voľbách na 5 ročné
obdobie. Výkonným orgánom prezidenta je Kancelária prezidenta
republiky
- Rada ministrov ( vláda ) uskutočňuje vnútornú a zahraničnú politiku
a riadi celú štátnu administratívu. Je tvorená predsedom Rady
ministrov, miestopredsedami RM a ministrov.
- Radu ministrov menuje prezident a Sejm jej vyslovuje dôveru
- Poľským štátnym znakom je biely orol s hlavou obrátenou vpravo,
so zlatým zobákom a drápami, v červenom, obdĺžnikovom poli,
dole v prostriedku predĺžený.
- 7. 2. 1831 Snem schválil zákon o národných farbách – biela a červená
Historický prehľad: - 963 - prvá zmienka o vláde Meška I. - 968 - prvé biskupctvo
- 1241 - prvý tatarský nájazd
- 1364 - založená Krakovská univerzita
- 1596 -Varšava sa stáva hlavným mestom
- 1772 – prvé delenie Poľska – Rusko, Prusko, Rakúsko
- 1793 – druhé delenie Poľska a 1975 tretie delenie Poľska
- 1999- prijaté do NATO

Hospodárstvo:
Ťažba: - patrí k predným výrobcom a vývozcom – čierne uhlie, síra,
medi a striebra
- nerastné suroviny:
- čierne uhlie: - je najväčším vývozcom v Európe – 4.

na svete
- ťažba v Hornom Sliezsku
- hnedé uhlie: - ťaží sa v strednej a JZ časti zeme
- zemný plyn: - kryje 1/3 spotreby zeme
- medená ruda: - ťaží sa v Dolnom Sliezsku - Legnica
- obsahuje veľké množstvo striebra
- 7. na svete a 1. v Európe
- síra: - ložiská v JV časti Poľska
- 2.miesto na svete vo vývoze tejto suroviny
Priemysel: - väčšinu elektrickej energie zajisťujú tepelné elektrárne na uhlie
( Belchatow 4300 MW )
- produkcia dopravných prostriedkov – Varšava, Bielsko – Biala,
Tychy
- Katovice - konurbácia
- priem. oblasť – chem., hutn. a stroj.
- Lodž – textilný priem. - Gdaňsk, Stelyn, Gdyňa – výroba lodí a prístavy
- italský Fiat tu vyrába 250 000 automobilov, firma Generals Motors
stavia továreň u mesta Gliwice, ďalšie spoločnosti investovali do
stroj., tab., chem. a potr. priemyslu. - Coca Cola sa predáva po celej zemi a McDonald otvoril len vo
Varšave 15 reštauráciu
Poľnohospodárstvo: - skoro polovicu územia Poľska zaberá orná pôda
- pestovanie zemiakov – 2. miesto na svete
- pšenica a cukrová repa
- produkcia zeleniny, chmeľu a lanu
- v živočíšnej výrobe dominuje chov ošípaných a skotu,
- vysoké sú stále stavy koni
- veľký význam má rybolov, významná je produkcia
- v lesoch sa ťaží drevo na export
- cestovný ruch: - v roku 1996 prekročilo poľské hranice 87 mil.

cudzincov
- medzi najkrajšie miesta Poľska patria národné
parky v Tatrách, Beskydách, Pieninách
- Krakov
- Poznaň – veľtrhy
- Čenstochová – pútnické mesto
Doprava a spoje: - železnice, rozsiahlo využívané pre dopravu surovín a osôb
sú takmer z polovice elektrifikované
- cestná sieť nie je veľmi kvalitná – 240 km starej diaľnice -
viac než 1/3 ciest nie je spevnená
- v blízkej budúcnosti sa počíta s výstavbou 2500km diaľnic
- významná je námorná doprava s veľkými prístavmi Štetín,
Gdansk a Gdynie
- pravidelné letecké spojenie má 12 miest.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?