Poľnohospodárska doprava

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2681×

Příbuzná témataPoľnohospodárska doprava

Poľnohospodárska doprava, druhy dopravných prostriedkov, nakladače OBP.

Sústavu dopravných strojov a zariadení tvorí mnoho rozličných druhov strojov od najjednoduchších ručných vozíkov až po poľnohospodársky nákladný automobil s účelovými nadstavbami.
Medzi najdôležitejšie stroje patria:
-ľahký osobný automobil /aj terénny/
-účelový automobil s užitočnou hmotnosťou viac než 8t
-poľnohospodársky automobilový ťahač
-samohybné zberacie vozy
Návesy, prívesy a prepravníky
-návesy so zberacím zariadením, nízkoplošinové návesy
-bežné prívesy na prepravu zvierat
-špeciálne prepravníky
Nakladače a zariadenia na vykladanie
-traktorové a samohybné nakladače, automobilové rýpadlá
-stohovače a nakladače siláže
-zariadenia na vykladanie
Zariadenia do skladov a na manipuláciu v skladoch
-ručné a motorové vozíky, vysokozdvižné vozíky
-zariadenia na prekladanie, manipulačné traktory
-zariadenie na dávkovanie a plnenie
-zásobníkové dávkovacie dopravníky, dopravníky
Stroje a zariadenia na stavbu a údržbu ciest i vozoviek v poľnohospodárstve
-dozéry, gradre, valce, frézy, finišéry...

Nakladače sú dopravné zariadenia na nakladanie a vykladanie materiálov. Podľa spôsobu práce sa nakladače delia na: nakladače s plynulým cyklom, nakladače s pracovným cyklom.
Nakladače s plynulým cyklom odoberajú prepravovaný materiál z hromád alebo zo zásobníkov a plynulé ho odovzdávajú na ďalšie miesto uskladnenia. Plynulú nakládku zabezpečujú zberové stroje, ako kombajny, rezačky, zberače a iné.
Na plynulé odoberanie možno použiť:
Radlicu- pevnú, výkyvnú, rotačnú
Hriadeľ s tvarovaným povrchom
Bubon s pružnými prstami alebo zberacie ústrojenstvo
Dopravník, a to hrablicový, korčekový, závitkový, hrablicový atd.
Príklad :vykladací zavitkový dopravník, zavitkový vykladač, nakladač T-178, vyberač siláže, prekladací dopravník..

Nakladače s prerušovaným pracovným cyklom. Pracovný proces pri týchto nakladačoch prebieha v opakujúcich sa pracovných operáciách. Pracovné ústrojenstvo sa po vyprázdnení musí vrátiť späť na miesto nakladania /naberania/. Základnou častou týchto nakladačov je výložník. Hydraulické nakladače používané v poľnohospodárstve delia na lopatkové a žeriavové.
Lopatkové používame najmä na nakladanie sypkých materiálov, sú viac účelové stroje, keď sa vybavia urovnávačom, sťahovacím adaptérom s vidlami, vŕtacím zariadením, žeriavovými hákmi.

Všetky opisované nakladače sa ovládajú hydraulicky.
Žeriavové nakladače:
Traktorové –prívesné, návesné a nesené
Samohybné
Automobilové
Možnosť využitia žeriavových nakladačov určuje ich vlastná konštrukcia /najmä výložníka/. Používajú sa predovšetkým na nakladanie hnoja, kompostu, buľvovín, zrnovín, priemyselných hnojív a steblovín.

OBP: užívateľ je povinný: -zákaz prepravy v pracovnej polohe na verejnej komunikácii
-zákaz prepravy bez osvetlenia
-pohyblivé diely musia byt dôkladne zabezpečené
-prepravná rýchlosť je 10 Km za hodinu
-pri údržbe musí byť motor v kľude.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?