Povrch Alžírska

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 2990×

Příbuzná témataPovrch Alžírska

Zatiaľ čo severná časť Alžírska je hornatá, rozbrázdená početnými údoliami, takmer 75 % juhu krajiny vypĺňa rozsiahla jednotvárna púšť Sahara s ojedinelými horskými chrbtami a pohorím Ahaggar. Geologická stavba a vývoj jednotlivých častí území sú značne rozdielne. Severné Alžírsko bolo postihnuté predkambrickým, hercýnskym a pyrenejsko-alpínskym vrásnením. Posledné vrásnenie bolo veľmi silné práve v treťohorách. Okrem toho sa tu prejavujú pohyby vertikálne, ktoré spôsobujú poklesy a zdvihy. Vznikli tu tiež plošiny. Dnešný reliéf bol vytvorený v Saharskom Atlase v oligocéne a v Malom Atlase v neogéne. Väčšinou sa tu nachádzajú zlepence a vápence. Zdvihy pevninu rozčlenili a vytvorili pobrežie, ktoré má málo vhodných prirodzených prístavov, je väčšinou skalnaté a necelých 20 km od Alžíru je hĺbka Stredozemného mora 2310 m. Saharský Atlas je od púštnej Sahary oddelený zlomom. Až do dnešnej doby sa uchovala v celom Atlase a priľahlých oblastiach značná seizmická aktivita. Na území Alžírska rozlišujeme šesť veľkých oblastí, ktoré popisujeme smerom do východu na západ:

Východné Alžírsko má rozsiahle háje korkových dubov a cédrov a pri pobreží pomerne veľa zrážok. Značne sa líši od západnej časti krajiny.
Veľké Kabylsko je hornatá krajina, asi 150 km východne od Alžíru, veľmi podobná východnému Alžírsku. V podloží sú paleozoické a prekambrické horniny, na ktorých sú vápence a pieskovce, ktoré tvoria Džebel Džurdžurú (2308 m), najveľkolepejší a najmohutnejší horský chrbát v Alžírsku, kde ročne spadne 1 500 mm zrážok. Na svahoch rastú duby, olivy a figy. Na úpätí hôr leží ropný prístav a stredisko petrochemického priemyslu Bedžája, kde vyúsťuje ropovod zo saharskej ťažiacej oblasti. Alžírsky Sahel sa rozkladá v okolí hlavného mesta Alžíru, ktoré je jeho hospodárske centrum. Vyskytujú sa tam úrodné oblasti viníc, pomarančov, tabaku, rannej zeleniny a kvetov na výrobu parfémov. Leží tu najväčšie mesto Alžír, ktoré je sídlom vlády s významným prístavom. Údolie Šelifov, významná hospodárska oblasť, ktorú tvorí údolie najdlhšej rieky Šelif, ktorá tečie na strednom a dolnom toku rovnobežne s pobrežím v zníženine. Pestujú sa tu olivy, figy, marhule a obilie, ale aj vinná réva. Na svahoch zarastaných macchiou sa pasú stáda oviec a kôz. V tejto oblasti leží druhé najväčšie mesto Oran.

Vysočina šotov sa tiahne na juhu cez celé Alžírsko. Je to náhorná stepná oblasť, silno kontrastujúca s úrodným a husto zaľudneným Tellom.

Má len 200 až 400 mm zrážok, je porastaná trávou esparto a po zimných dažďoch aj inými rastlinami, ktoré sa udržiavajú zelené len jeden mesiac. Pasú sa na nej stáda oviec. Najväčším strediskom v tejto oblasti je Sidi – bel – Abbás. Saharské Alžírsko. Saharský Atlas sa rozprestiera na juh od Vysočiny šotov. Má viac zrážok. Svahy sú porastané lesíkmi a krovinami alebo sú premené na pastviny. Sever Alžírska môžeme rozdeliť na tri orografické pásma:

Malý Atlas (Pobrežný alebo Tellský Atlas), ktorý je veľmi rozčlenený na jednotlivé chrbty, tvorí severné pásmo pri pobreží a rozširuje sa od západu na východ až na 200 km. Najväčší zalesnený príbrežný masív je Dahra (1415m) a najväčší vnútorný chrbát je l’Ouarsenis (1985 m).
Plošina šotov (Oraňsko - alžírska meseta), ktorá leží v nadmorskej výške 800 –1 200 m, je najrozsiahlejšia na západe. Tvorí ju rad bezodtokových zníženín, kde v najmenších miestach sú soľné panvy. Saharský (Veľký) Atlas je tektonickým a orografickým pokračovaním marockého Vysokého Atlasu. Na západe je najvyšší Džebel Aissa (2236m) a na východe masív Aurés s Džebel Chélia (2328m). Sahara, najväčšia púšť, zasahuje do Alžírska strednou a severnou časťou. Najrozsiahlejším masívom alžírskej Sahary je Ahaggar s najvyššou horou Alžírska Mt. Tahat (3005m) vo svojom strede a so
žulovým hrebeňom Garet el Djenoun (2327m) na severe
a vulkanickým Adrarom (2154m) na východe.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?