Postupimská konferencia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2352×

Příbuzná témataPostupimská konferencia

V dobe, keď končila druhá svetová vojna, boli na politickej mape sveta už zachytené hlavné výsledky víťazstva pokrokových síl nad silami fašizmu a militarizmu. Medzinárodné právne uznanie týchto výsledkov sa premietlo v uznesení moskovskej konferencii ministrov zahraničných vecí Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie v roku 1943 a na konferenciách najvyšších predstaviteľov troch veľmocí v Teheránu v roku 1943, na Jalte a v Postupimu v roku 1945. Bola obnovená celistvosť štátov, ktorých územie bolo úplne alebo čiastočne obsadené nemeckými, talianskymi alebo japonskými armádami, obnovená zvrchovanosť štátov, porušená agresormi, zrušené všetky zmeny, ktoré spravili agresori na mape Európy pred vypuknutím vojny a v jej priebehu a učinené rozhodnutia o nových, spravodlivých hraniciach, ktoré mala zmenšiť možnosť opakovania agresie. Hlavné zásady povojnového usporiadania sformulovali spojenci z protihitlerovskej koalície na jaltskej a postupimskej konferencii v roku 1945. Postupimská konferencia sa konala 17. júla 1945. Konferencia potvrdila predchádzajúce závery. Najvyšší predstavitelia vlád vyjadrili v Postupimu presvedčenie, že „vlády a národy (troch veľmocí) spolu s ostatnými Spojenými národmi zaistia vytvorenie spravodlivého a trvalého mieru“. Pretože za hitlerovského režimu neexistovala v Nemecku iná politická strana ako strana nacionálne socialistická, neboli tu v dobe kapitulácie vôbec žiadne legálne politické strany. Na postupimskej konferencii bolo dohodnuté, že v celom Nemecku budú povolené a povzbudzované všetky demokratické politické strany, ktoré budú mať právo zhromažďovania sa a právo verejnej diskusie. V sovietskom okupačnom pásme nenarazila realizácia tejto dohody na žiadne prekážky. Nemecko sa demokratizovalo. Likvidácia nemeckej vojnovej mašinérie a jej odzbrojenie patrilo k tým úlohám, ktoré sa Spojenecká kontrolná rada musela v súlade s rozhodnutiami postupimskej konferencie zaoberať od samého začiatku svojej činnosti. Postupimský program vo veci odzbrojenia Nemecka stanovil úplné a definitívne rozpustenie všetkých ozbrojených síl Nemecka, SS, SA a gestapa. Nemecko sa demilitarizovalo. Dokumenty postupimskej konferencie obsahovali presne formulované základy denacifikačného programu. Podstatou tohto programu bolo odstránenie politického a ideologického vplyvu nacizmu v živote nemeckej spoločnosti.

Bolo nutné odstrániť aktívnych nacistov zo všetkých verejných alebo poloverejných úradov a z odpovedaných miest vo významných súkromných podnikoch, úplne vylúčiť zo školstva všetkých stupňov a tiež zo všetkých oblastí kultúry – z umenia, filmu a vydavateľských podnikov a vybudovať nový základ pre demokratické zákonodarstvo. Deň pred začatím postupimskej konferencie sa podarilo USA úspešne vyskúšať atómovú bombu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?