Porovnanie antickej kultúry so stredovekou

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Porovnanie antickej kultúry so stredovekou

1. na antickú kult. malo vplav viacero kultúr
- na grécku - mykénska, krétska, minojská, egyptská, mezopotámska
- na rímsku - etruská, orientálna, keltská a najmä grécka

na stredovekú kult. mala vplyv cirkev a náboženstvo (románske umenie a gotika) + niekt. antické prvky, kt. neodporovali kresť. učeniu

2. antická filozofia sa zaoberá širokým okruhom: gnozeológia, ontológia, logika, etika, axiológia, estetika, kozmogónia

stredoveká filozofia vyšla z antickej, ale zaoberá sa prevažne teologickými ? (zákl. teologická ? je : viery - nepýtaj sa prečo, ale ver)

3. antická kult. sa orientuje na človeka
- svetské stavby
- sochárstvo: zobrazovanie bohov, atlétov, krása tela
- literatúra: mýty, komédie, satiry, bájky, eposy, tragédie
- polyteizmus
- náboženstvo: nepoznali kňazský stav, nevznikla inštitúcia, kt. by prikazovala jednotné myslenie

stredoveká kult. - človek je nepodstatný, treba sa pripravovať na život po smrti
- náboženské stavby - kláštory, kostoly
- umelci anonymní, zobrazovanie svätých, tváre bez emócií
- vzdelávanie iba v kláštoroch a reholách
- literatúra: najdôl. je Biblia, hagiografie, kázne, legendy
- monoteizmus
- prvé uni: Bologna, Oxford, Paríž, Kolín nad Rýnom
- zabránilo sa slobode myslenia, až do 15. st. - úpadok poznania
- cirkev - nositeľ vzdelanosti aj kult. 4. rozdielnosť v chápaní Boha a jeho úlohy vo svete
antika
- polyteistické náboženstvo
- sv. bohov videli ako ľudí s jedinou výhodou - boli nesmrteľní

stredovek
- kresťanský Boh - nedosiahnuteľný, nepoznateľný, všemohúci, rozhoduje o živote všetkých
- všemohúcnosť Boha - vytv. priepasť medzi Bohom a veriacim, túto priepasť vyplnili cirk. inštitúcie - sprostredkovateľom medzi Bohom a človekom sa stáva cirkev.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?